profile-image

Prof.Dr. HASAN SERİN

Bildiriler

1. Analysis of the noise level as a result of logging

SERİN HASAN, AKAY ABDULLAH EMİN (30.10.2008 - ), Yayın Yeri:14. National Ergonomics Congres, 20.11.2008

Ulusal Tam metin bildiri

2. RAW MATERIAL USE PREFERENCES IN MICROENTERPRISES MAKING FURNITURE IN MERSIN

SERİN HASAN (17.12.2021 - ), Yayın Yeri:ISARC 3. INTERNATIONAL GOBEKLITEPE SCIENTIFIC STUDIES CONGRESS, 24.12.2021

Uluslararası Tam metin bildiri

3. GOVERNMENT GRANTS USED BY HATAY FOREST PRODUCTS ENTERPRISES IN SYRIAN CRISIS

SERİN HASAN, TUNÇ HASAN HÜSEYİN (18.07.2021 - ), Yayın Yeri:IV. INTERNATIONAL ICONTECH SYMPOSIUM ON INNOVATIVE SURVEYS IN POSITIVE SCIENCES, 22.07.2021

Uluslararası Tam metin bildiri

4. MOBİLYA ÜRETİMİNDE KULLANILAN TİCARİ MDF LEVHALARIN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜKLERİNİN ARAŞTIRILMASI

ÖZDEMİR FERHAT, SERİN HASAN (21.11.2021 - ), Yayın Yeri:3.ULUSLARARASI FEN BİLİMLERİ VE İNOVASYON KONGRESİ, 29.11.2021

Uluslararası Tam metin bildiri

5. YONGA LEVHA FABRİKASINDA RİSK ANALİZ ÖRNEĞİ

ÖZDEMİR FERHAT, SERİN HASAN (21.11.2021 - ), Yayın Yeri:3.ULUSLARARASI FEN BİLİMLERİ VE İNOVASYON KONGRESİ, 20.11.2021

Uluslararası Tam metin bildiri

6. PANDEMİ DÖNEMİNDE TÜRKİYE MOBİLYA SEKTÖRÜNÜN GZFT ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

SERİN HASAN, ÖZDEMİR FERHAT (21.11.2021 - ), Yayın Yeri:3.ULUSLARARASI FEN BİLİMLERİ VE İNOVASYON KONGRESİ, 20.11.2021

Uluslararası Tam metin bildiri

7. TÜRKİYE MOBİLYA SEKTÖRÜNÜN YILLARA GÖRE DIŞ TİCARET ANALİZİ

SERİN HASAN, ÖZDEMİR FERHAT (21.11.2021 - ), Yayın Yeri:3.ULUSLARARASI FEN BİLİMLERİ VE İNOVASYON KONGRESİ, 29.11.2021

Uluslararası Tam metin bildiri

8. TÜRKİYEDE İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI

ÖZDEMİR FERHAT, SERİN HASAN (17.12.2021 - ), Yayın Yeri:3. INTERNATIONAL GOBEKLITEPE SCIENTIFIC STUDIES CONGRESS, 27.12.2021

Uluslararası Tam metin bildiri

9. GAZİANTEP ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİNDE ÇALIŞANLARIN UYARICI İŞARET VE İKAZ LEVHALARI BİLİNÇ DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI

SERİN HASAN, ÖZDEMİR FERHAT (17.12.2021 - ), Yayın Yeri:3. INTERNATIONAL GOBEKLITEPE SCIENTIFIC STUDIES CONGRESS, 27.12.2021

Uluslararası Tam metin bildiri

10. Masif Panel Sektöründe Hammadde Teminine İlişkin Karşılaşılan Sorunlar ve Bazı Çözüm Önerileri

Kılıç Cihan,BEKTAŞ İBRAHİM,SERİN HASAN,KILIÇ AK AYŞENUR (08.04.2019 - 10.04.2019), Yayın Yeri:International Congress on Agriculture and Forestry Research, 01.06.2019

Uluslararası Tam metin bildiri

11. Artvin İlinin Orman Ürünleri Bakımından GZFT Analizi İle Değerlendirilmesi

SERİN HASAN,ÖZDEMİR FERHAT (18.10.2018 - 20.10.2018), Yayın Yeri:Uluslararası Artvin Sempozyumu 18-20 Ekim 201, 31.12.2018

Uluslararası Tam metin bildiri

12. Beyaz EĢya SatıĢ Mağazalarında ÇalıĢan Personelin MüĢteri Memnuniyeti Üzerine Etkisinin AraĢtırtması: KahramanmaraĢ Örneği

SERİN HASAN,ŞAHİN YUNUS,Derçin Burak (10.08.2018 - 12.08.2018), Yayın Yeri:Uluslararası Bilim, Eğitim ve Teknoloji Araştırmaları Kongresi, 15.10.2018

Uluslararası Tam metin bildiri

13. Türkiye’de Yetişen Tıbbi Ve Aromatik Bitkilerin İhracatı Ve İthalatı

EKREN ERDİ,SERİN HASAN,ŞAHİN YUNUS (10.08.2018 - 12.08.2018), Yayın Yeri:Uluslararası Bilim, Eğitim ve Teknoloji Araştırmaları Kongresi, 15.10.2018

Uluslararası Tam metin bildiri

14. KSÜ İktisadi ve İdari Bilimler Bölümlerinde Son Sınıf Öğrencilerinin Girişimcilik Hakkında Bilinç Düzeyinin Araştırılması

SERİN HASAN,ŞAHİN YUNUS,EKREN ERDİ (10.08.2018 - 12.08.2018), Yayın Yeri:Uluslararası Bilim, Eğitim ve Teknoloji Araştırmaları Kongresi, 15.10.2018

Uluslararası Tam metin bildiri

15. Erdemli Odun Dışı Orman Ürünleri

ÖZDEMİR FERHAT,SERİN HASAN,TUTUŞ AHMET (19.04.2018 - 21.04.2018), Yayın Yeri:Uluslararası Erdemli Sempozyumu, 11.12.2018

Uluslararası Tam metin bildiri

16. Erdemli’ de Yetişen Limon Ağacının (Citrus) Yüzey Kalitesi Üzerine Zımparalama ve Kesiş Yönü Etkisinin Araştırılması

ÖZDEMİR FERHAT,SERİN HASAN,TUTUŞ AHMET (19.04.2018 - 21.04.2018), Yayın Yeri:Uluslararası Erdemli Sempozyumu, 11.12.2018

Uluslararası Tam metin bildiri

17. Limon Ağacının Bazı Odun Özellikleri ve Kullanım Alanları

BEKTAŞ İBRAHİM,SERİN HASAN,TUTUŞ AHMET (19.04.2018 - 21.04.2018), Yayın Yeri:Uluslararası Erdemli Sempozyumu, 11.12.2018

Uluslararası Tam metin bildiri

18. Erdemli İlçesi Odun Dışı Orman Ürünlerinin GZTF Analizi İle Değerlendirilmesi

SERİN HASAN,ÖZDEMİR FERHAT,ODABAŞ SERİN ZEHRA (19.04.2018 - 21.04.2018), Yayın Yeri:International Erdemli Symposium, 30.12.2018

Uluslararası Tam metin bildiri

19. Keçiboynuzu Meyvesinin Önemi ve Erdemli İlçesindeki Üretim Potansiyeli

ODABAŞ SERİN ZEHRA,SERİN HASAN,ÖZDEMİR FERHAT (19.04.2018 - 21.04.2018), Yayın Yeri:International Erdemli Symposium, 30.12.2018

Uluslararası Tam metin bildiri

20. Potential of Lignocellulosic Based Fiber Sources in the East Mediterranean Region

BEKTAŞ İBRAHİM,SERİN HASAN,ODABAŞ SERİN ZEHRA (16.11.2017 - 18.11.2017), Yayın Yeri:International Advanced Researches and Engineering Congress, 26.12.2017

Uluslararası Özet bildiri

21. Orman Yolu Standartlarının Yükseltilmesinin Uzak Nakliyat Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

AKAY ABDULLAH EMİN,SERİN HASAN,PAK MEHMET,BİLİCİ EBRU,KARABENLİ TARIK (15.11.2017 - 16.11.2017), Yayın Yeri:IV. Ulusal Ormancılık Kongresi İnsan-Doğa Etkileşiminde Orman ve Ormancılık,, 15.11.2017

Ulusal Tam metin bildiri

22. RESEARCH ON CONSCIOUS LEVEL ABOUT ENTREPRENEURSHIP ACCORDING TO DEPARTMENTS OF KSU FORESTRY FACULTY STUDENTS

SERİN HASAN,ŞAHİN YUNUS,AKYÜZ İLKER (08.11.2017 - 12.11.2017), Yayın Yeri:3rd INTERNATIONAL CONGRESS ON ENVIRONMENTAL RESEARCHES AND TECHNOLOGY, 08.11.2017

Uluslararası Özet bildiri

23. Risk assessment for Kahramanmaraş paper mill

TUTUŞ AHMET,Demir Nevres,ÇİÇEKLER MUSTAFA,SERİN HASAN (18.10.2017 - 20.10.2017), Yayın Yeri:International Symposium on New Horizons in Forestry (ISFOR 2017), 15.12.2017

Uluslararası Özet bildiri

24. A Research on Obstacles Originating from The Management Departments About Quality Improvement and Development

SERİN HASAN,ŞAHİN YUNUS,AKYÜZ İLKER (19.10.2017 - 20.10.2017), Yayın Yeri:3rd International Exchange and Innovation Conference on Engineering and Sciences, 19.10.2017

Uluslararası Tam metin bildiri

25. Reengineering of Existing Forest Roads to Improve Functionality of the Road Network

AKAY ABDULLAH EMİN,BİLİCİ EBRU,SERİN HASAN,PAK MEHMET (18.10.2017 - 20.10.2017), Yayın Yeri:ISFOR 2017 International Symposium on New Horizons in Forestry, 20.10.2017

Uluslararası Özet bildiri

26. PROBLEMS OF FURNITURE OUTLETS IN MALATYA CITY

ŞAHİN YUNUS,SERİN HASAN (19.10.2017 - 20.10.2017), Yayın Yeri:3rd International Exchange and Innovation Conference on Engineering and Sciences, 19.10.2017

Uluslararası Tam metin bildiri

27. PANEL MOBİLYA ÜRETİMİ YAPAN İŞLETMEDE GÜRÜLTÜ SEVİYESİNİN ARAŞTIRILMASI

SERİN HASAN,ŞAHİN YUNUS (10.04.2017 - 12.04.2017), Yayın Yeri:ULUSLARARASI TAŞKÖPRÜ POMPEİPOLİS BİLİM KÜLTÜR SANAT ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, 10.04.2017

Uluslararası Özet bildiri

28. KSÜ ORMAN FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ İŞ DOYUMU VE MOTİVASYONU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

SERİN HASAN,ŞAHİN YUNUS (10.04.2017 - 12.04.2017), Yayın Yeri:ULUSLARARASI TAŞKÖPRÜ POMPEİPOLİS BİLİM KÜLTÜR SANAT ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, 10.04.2017

Uluslararası Özet bildiri

29. RESEARCH ON TRANSPORTAION COST ACCORDING TO TYPES OF WOOD AND CHIP AT FIBER BOARD FACTORY RAW MATERIAL CONTAINERS

SERİN HASAN,ŞAHİN YUNUS,CANPOLAT ELİF (22.03.2017 - 24.03.2017), Yayın Yeri:CBU INTERNATIONAL CONFERENCE ON INNOVATIONS IN SCIENCE AND EDUCATION, 22.03.2017

Uluslararası Özet bildiri

30. DETERMINATION OF ECONOMIC LITERACY LEVEL AT BUSINESS MANAGERS OF SMALL AND MEDIUM SIZED FOREST PRODUCTS ENTERPRISES IN EAST MEDITERRIAN REGION, TURKEY

SERİN HASAN,ŞAHİN YUNUS (22.03.2017 - 24.03.2017), Yayın Yeri:CBU INTERNATIONAL CONFERECE ON INNOVATIONS IN SCIENCE AND EDUCATION, 22.03.2017

Uluslararası Özet bildiri

31. Investigation of the Temperature and Time Effects of Heat Treatment Applied to Different Thickness Fiber Boards

ÖZDEMİR FERHAT,ALTUNTAŞ ERTUĞRUL,SERİN HASAN,YILDIRIM SEHER,AYRILMIŞ NADİR (16.11.2017 - 18.01.2017), Yayın Yeri:IARECInternational Advanced Researches and Engineering Congress, 18.11.2017

Uluslararası Özet bildiri

32. Research on Noise Level Wood Processing Machine Groups

SERİN HASAN,Demir Semih (07.12.2016 - 10.12.2016), Yayın Yeri:International Forestry Symposium, 10.12.2016

Uluslararası Tam metin bildiri

33. A Research on Particle Board Factory by Utilization of Integer Linear Programming

ŞAHİN YUNUS,SERİN HASAN (07.12.2016 - 10.12.2016), Yayın Yeri:International Forestry Symposium, 10.12.2016

Uluslararası Tam metin bildiri

34. A Reseach on Particle Board Factory By Utilization of Integer Linear Programming

ŞAHİN YUNUS,SERİN HASAN (07.12.2016 - 10.12.2016), Yayın Yeri:International Forestry Symposium, 10.12.2016

Uluslararası Tam metin bildiri

35. Economic Awareness and Knowledge Level of Managers A Sample of Forest Product Industry

SERİN HASAN,DURGUN MUHAMMET (07.12.2016 - 10.12.2016), Yayın Yeri:International Forestry Symposium, 10.12.2016

Uluslararası Tam metin bildiri

36. Diyarbaklır İli Mobilya Sanayinin GZFT Analizi İle Değerlendirilmesi

SERİN HASAN (02.11.2016 - 05.11.2016), Yayın Yeri:Uluslararası Diyarbakır Sempozyumu,

Uluslararası Özet bildiri

37. Kağıt Makinesi Üretim Hattındaki Gürültü Sevilerinin Karşılaştırılması Üzerine Bir Araştırma

SERİN HASAN,ŞAHİN YUNUS (26.10.2016 - 28.10.2016), Yayın Yeri:1st International Mediterranean Science and Engineering Congres, 28.10.2016

Uluslararası Tam metin bildiri

38. Küçük Ölçekli Orman Ürünleri İşletmelerinde Yaygın Olarak Kullanılan Makinerlerin Gürültü Düzeyleri

SERİN HASAN,ŞAHİN YUNUS,Demir Semih (26.10.2016 - 28.10.2016), Yayın Yeri:1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, 28.10.2016

Uluslararası Tam metin bildiri

39. KAĞIT MAKİNESİ ÜRETİM HATTINDAKİ GÜRÜLTÜ SEVİYELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

SERİN HASAN,ŞAHİN YUNUS (26.10.2016 - 28.10.2016), Yayın Yeri:1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, 28.10.2016

Uluslararası Tam metin bildiri

40. DETERMINATION OF CONTACT LEVEL BETWEEN TOP MANAGEMENT SUB DEPARTMENTS AT FURNITURE ENTERPRISES

SERİN HASAN,ŞAHİN YUNUS (13.10.2016 - 15.10.2016), Yayın Yeri:II. ULUSLARARASI MOBİLYA KONGRESİ, 15.10.2016

Uluslararası Tam metin bildiri

41. FINANCIAL LITERACY LEVEL AT FURNITURE INDUSTRY A SAMPLE OFGAZIANTEP CITY TURKEY

SERİN HASAN,DURGUN MUHAMMET (13.10.2016 - 15.10.2016), Yayın Yeri:II. ULUSLARARASI MOBİLYA KONGRESİ,

Uluslararası Sözlü Bildiri

42. ERZİNCAN İLİ MOBİYA SEKTÖRÜNÜN GZFT ANALİZİ İLEİNCELENMESİ

DURGUN MUHAMMET,SERİN HASAN (28.09.2016 - 01.10.2016), Yayın Yeri:ULUSLARARASI ERZİNCAN SEMPOZYUMU,

Uluslararası Sözlü Bildiri

43. A Research on Furniture Sector of Erzincan Province With SWOT Analysis

DURGUN MUHAMMET,SERİN HASAN (28.09.2016 - 01.10.2016), Yayın Yeri:Uluslararası Erzincan Sempozyumu, 01.10.2016

Uluslararası Tam metin bildiri

44. THE DETERMINATION OF ECONOMIC LITERACY LEVEL OFFOREST PRODUCTS INDUSTRY MANAGERS A SAMPLE OFKAHRAMANMARAS CITY TURKEY

ŞAHİN YUNUS,DURGUN MUHAMMET,SERİN HASAN (13.05.2016 - 14.05.2016), Yayın Yeri:14th International Scientific Conference on Economic and Social Development, 14.05.2016

Uluslararası Tam metin bildiri

45. THE DETERMINATION OF ECONOMIC LITERACY LEVEL OFFOREST PRODUCTS INDUSTRY MANAGERS A SAMPLE OFKAHRAMANMARAS CITY TURKEY

ŞAHİN YUNUS,DURGUN MUHAMMET,SERİN HASAN (13.05.2016 - 14.05.2016), Yayın Yeri:14th International Scientific Conference on Economic and Social Development,

Uluslararası Sözlü Bildiri

46. ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞAN ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLERİNİN İŞ ORTAMLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

SERİN HASAN,BEKTAŞ İBRAHİM,DURGUN MUHAMMET (26.11.2015 - 29.11.2015), Yayın Yeri:2023’e Doğru 3. Doğa ve Ormancılık Sempozyumu, 25.11.2015

Ulusal Tam metin bildiri

47. Suriyeli mültecilerin mobilya sektörü işgücü üzerine etkileri Kahramanmaraş ili örneği

BAL BEKİR CİHAD,SERİN HASAN (10.04.2015 - 12.04.2015), Yayın Yeri:UMK-2015, 07.05.2015

Ulusal Tam metin bildiri

48. Defne Yaprağı Toplayıcılarının Çalışma Koşulları ve İş Kazaları

DURGUN MUHAMMET,ŞAHİN YUNUS,SERİN HASAN (22.10.2014 - 24.10.2014), Yayın Yeri:II. Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, 24.10.2014

Ulusal Tam metin bildiri

49. RECENTLY INDUSTRIALIZEDNON-TIMBER FOREST PRODUCTS AT EASTERN MEDITERANEAN REGION OF TURKEY

DURGUN MUHAMMET,SERİN HASAN,ŞAHİN YUNUS (08.05.2014 - 10.05.2014), Yayın Yeri:3rd INTERNATIONAL NON-WOOD FOREST PRODUCTS SYMPOSIUM, 08.05.2014

Uluslararası Özet bildiri

50. Recently Industrialized Non Timber Forest Products At Eastern Mediterranean Region Of Turkey

DURGUN MUHAMMET,SERİN HASAN,ŞAHİN YUNUS (08.05.2014 - 10.05.2014), Yayın Yeri:3rd International Non-wood Forest Products Symposium, 10.05.2014

Uluslararası Tam metin bildiri

51. The Foreign Trade Status Of Turkish Non Timber Forest Products Sector

DURGUN MUHAMMET,SERİN HASAN,ŞAHİN YUNUS (08.05.2014 - 10.05.2014), Yayın Yeri:3rd International Non-wood Forest Products Symposium, 10.05.2014

Uluslararası Tam metin bildiri

52. CBS Tabanlı Karar Destekleme Sistemi ile Orman Ürünleri Nakliyatının Planlanması

AKAY ABDULLAH EMİN,Dursun Şakar (20.05.2010 - 22.05.2010), Yayın Yeri:III. Karadeniz Ormancılık Kongresi, 01.06.2010

Ulusal Tam metin bildiri

53. Tomruk Üretiminde Bilgisayar Destekli Optimum Boylama Yönteminin Kullanılması

AKAY ABDULLAH EMİN,SERİN HASAN,PAK MEHMET,GÜLCİ NEŞE (20.05.2010 - 22.05.2010), Yayın Yeri:III. Karadeniz Ormancılık Kongresi, 01.06.2010

Ulusal Poster

54. Kayseri ili mobilya tüketici tercihleri üzerinde bir araştırma

SERİN HASAN,ANDAÇ TUĞBA (05.11.2009 - 07.11.2009), Yayın Yeri:1. Ulusal Batı Karadeniz Ormancılık Kongresi, 07.11.2009

Ulusal Tam metin bildiri

55. Optimum tree stem bucking of Brutian Pine Pinus brutia Trees in Antalya Turkey

AKAY ABDULLAH EMİN,SERİN HASAN,PAK MEHMET,GÜLCİ NEŞE (29.10.2009 - 31.10.2009), Yayın Yeri:Third International Faustmann Symposium. “Forest Economics in a Dynamic and Changing World”, 01.11.2009

Uluslararası Özet bildiri

56. Optimum tree-stem bucking of Brutian pine (Pinus brutia) trees in Antalya, Turkey

AKAY ABDULLAH EMİN,SERİN HASAN,PAK MEHMET,GÜLCİ NEŞE (29.10.2009 - 31.10.2009), Yayın Yeri:3rd International Faustmann Symposium: Forest Economics in a Dynamic and Changing World, 01.11.2009

Uluslararası Özet bildiri

57. Orman Yolu İnşaatı Sırasında Kullanılan İş Makinelerinin Gürültü Düzeyinin Analizi

AKAY ABDULLAH EMİN,SERİN HASAN,Şakar Dursun (22.10.2009 - 24.10.2009), Yayın Yeri:15. Ulusal Ergonomi Kongresi, 01.11.2009

Ulusal Özet bildiri

58. Yangın Helikopterlerinde Görev Yapan Hava Destek ve İlk Müdahale Ekibinin Sosyal Durumlarının ve Çalışma Koşullarının İncelenmesi

AKAY ABDULLAH EMİN,SERİN HASAN,GÜLCİ NEŞE (19.02.2009 - 21.02.2009), Yayın Yeri:II. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi, 01.03.2009

Ulusal Tam metin bildiri

59. Tomruklama Sırasında Ortaya Çıkan Gürültü Düzeyinin Analizi

SERİN HASAN,AKAY ABDULLAH EMİN (30.10.2008 - 01.11.2008), Yayın Yeri:14. Ulusal Ergonomi Kongresi, 01.12.2008

Ulusal Tam metin bildiri

60. Orman Yangınları ile Mücadele Kullanılan Helikopterlerde Görev Yapan Pilotların ve Diğer Personelin Sağlık ve İş Güvenliği Sorunlarının İncelenmesi

AKAY ABDULLAH EMİN,SERİN HASAN,GÜLCİ NEŞE (30.10.2008 - 01.11.2008), Yayın Yeri:14. Ulusal Ergonomi Kongresi, 01.12.2008

Ulusal Tam metin bildiri

61. Kağıt Fabrikasında Gürültü ve Aydınlatma Düzeyi Analizi

SERİN HASAN,TUTUŞ AHMET (30.10.2008 - 01.11.2008), Yayın Yeri:14. Ulusal Ergonomi Kongresi Bildiriler Kitabı, 01.11.2008

Ulusal Tam metin bildiri

62. The analyses of noise level during tree bucking operation

SERİN HASAN,AKAY ABDULLAH EMİN (30.10.2008 - 01.11.2008), Yayın Yeri:XIV. NationalCongress of Ergonomics, 25.10.2008

Ulusal Tam metin bildiri

63. Türkiye de Kağıt Endüstrisinin Sorunları Tehditleri ve Fırsatları

SERİN HASAN,TUTUŞ AHMET (12.11.2007 - 13.11.2007), Yayın Yeri:KSÜ Bölgesel Sorunlar ve Türkiye Sempozyumu “Sorunlar, Tehditler, Fırsatlar”, 13.11.2007

Ulusal Tam metin bildiri

64. Türkiyede Atık Tarımsal Lif Potansiyeli ve Kullanım Alanları

SERİN HASAN,MENGELOĞLU FATİH,ODABAŞ SERİN ZEHRA,TUTUŞ AHMET (10.09.2007 - 13.09.2007), Yayın Yeri:VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 13.09.2007

Ulusal Tam metin bildiri

65. Trabzon Hurması ve Muşmula Üretiminin İllere Göre Dağılımı ve Gelecek Yıllarda Türkiye nin Üretim Miktarı

AKYÜZ İLKER,SERİN HASAN (01.11.2006 - 04.11.2006), Yayın Yeri:1. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu, 15.12.2006

Uluslararası Tam metin bildiri

66. Dünya Fındık Pazarında Türkiye nin İhracat Potansiyeli

AKYÜZ İLKER,HİCABİ CINDIK,AKYÜZ KADRİ CEMİL,SERİN HASAN (10.10.2004 - 14.10.2004), Yayın Yeri:3. Milli Fındık Şurası, 15.11.2004

Ulusal Tam metin bildiri

67. Avrupa Ülkelerinin MDF Tüketimi, Üretim Kapasiteleri ve Türkiye’nin Durumu

ODABAŞ SERİN ZEHRA,SERİN HASAN (29.04.2004 - 01.05.2004), Yayın Yeri:V. Ulusal Orman Fakülteleri Öğrenci Kongresi, 01.06.2004

Ulusal Tam metin bildiri

68. Assessment of socioeconomic of forest product industries in the SME qualification in the eastern black sea and eastern Mediterranean region (Sample of Trabzon and İçel)

CINDIK HİCABİ,SERİN HASAN,AKYÜZ KADRİ CEMİL,AKYÜZ İLKER (11.11.2002 - 11.11.2002), Yayın Yeri:II. National Black Sea Forestry Congress, 11.11.2002

Ulusal Tam metin bildiri

69. Gümüşhane İli Orman Ürünleri Sanayi İşletmelerinin Yapısal Analizi

CINDIK HİCABİ,AKYÜZ KADRİ CEMİL,AKYÜZ İLKER,SERİN HASAN (23.10.2002 - 25.10.2002), Yayın Yeri:Gümüşhane Yöresinin Kalkınması Sempozyumu, 25.11.2002

Ulusal Tam metin bildiri

70. Gümüşhane İli Küçük ve Orta Boy İşletmelerinin Mevcut Durumu

SERİN HASAN,AKYÜZ İLKER,AKYÜZ KADRİ CEMİL (23.10.2002 - 25.10.2002), Yayın Yeri:Gümüşhane Yöresinin Kalkınması Sempozyumu, 28.11.2002

Ulusal Tam metin bildiri

71. Doğu karadeniz ve doğu akdeniz bölgesi KOBİ niteliğindekiorman ürünleri sanayi işletmelerinin sosyo-ekonomik yönden incelenmesi (Trabzon ve İçel örneği).

Cındık Hicabi,SERİN HASAN,AKYÜZ KADRİ CEMİL,AKYÜZ İLKER (15.05.2002 - 18.05.2002), Yayın Yeri:II. UlusalOrmancılık Kongresi, 18.05.2002

Ulusal Tam metin bildiri

72. Anadolu Kaplanları Olarak Bilinen İllerdeki Denizli Gaziantep Konya Kayseri Küçük Ölçekli İmalat ve Orman Ürünleri Sanayi İşletmelerinin Verimlilik ve Karlılık Açısından Değerlendirilmesi

AKYÜZ KADRİ CEMİL,HİCABİ CINDIK,AKYÜZ İLKER,SERİN HASAN (15.05.2002 - 18.05.2002), Yayın Yeri:II. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20.10.2002

Ulusal Tam metin bildiri

73. Doğu Karadeniz Ve Doğu Akdeniz Bölgesi KOBİ Niteliğindeki Orman Ürünleri Sanayi İşletmelerinin Sosyo Ekonomik Yönden İncelenmesi Trabzon Ve İçel İli Örneği

HİCABİ CINDIK,SERİN HASAN,AKYÜZ KADRİ CEMİL,AKYÜZ İLKER (15.05.2002 - 18.05.2002), Yayın Yeri:II. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20.10.2002

Ulusal Tam metin bildiri

74. Mekanik Odun Hamuru Hammaddesinin Standartlarla Karşılaştırılması SEKA Aksu Müessesi Örneği

HİCABİ CINDIK,UZUN YASEMEN,SERİN HASAN,AKYÜZ İLKER,AKYÜZ KADRİ CEMİL (15.05.2002 - 18.05.2002), Yayın Yeri:II. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20.05.2002

Ulusal Tam metin bildiri

75. Türkiye Levha Ürünleri Sanayinin Dış Ticareti

AKYÜZ KADRİ CEMİL,AKYÜZ İLKER,HİCABİ CINDIK,SERİN HASAN (15.05.2002 - 18.05.2002), Yayın Yeri:II. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20.10.2002

Ulusal Tam metin bildiri

76. Çok Boyutlu İstatistiksel Yöntemler Kullanılarak Belirli Sosyo Ekonomik Degişkenlerin 80 İl Düzeyinde Analizi

AKYÜZ KADRİ CEMİL,CINDIK HİCABİ,SERİN HASAN,AKYÜZ İLKER (20.09.2001 - 22.09.2001), Yayın Yeri:V. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, 25.10.2001

Ulusal Tam metin bildiri

77. Mobilya Tercihinde Tüketici Davranışlarının Cinsiyet Açısından Araştırılması Doğu Karadeniz Bölgesi Örneği

CINDIK HİCABİ,AKYÜZ İLKER,AKYÜZ KADRİ CEMİL,ÇABUK YILDIZ,SERİN HASAN (28.06.2001 - 01.07.2001), Yayın Yeri:6. Ulusal Pazarlama Kongresi, Erzurum, 01.07.2001

Ulusal Özet bildiri

78. Orman Ürünleri Sanayinde Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler

Cındık Hicabi,AKYÜZ KADRİ CEMİL,SERİN HASAN (17.11.1997 - 18.11.1997), Yayın Yeri:I. Ulusal Mobilya Kongresi, 18.11.1997

Ulusal Tam metin bildiri