profile-image

Doç.Dr. ABDULLAH YILDIRIM

Bildiriler

1. Nörobiyolojik Kanıtlar Işığında Travmanın Klinik Görünümü ve EMDR’nin Etkinliğinin Birlikte Değerlendirilmesi

YILDIRIM ABDULLAH (02.10.2018 - 06.10.2018), Yayın Yeri:54. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 25.10.2018

Ulusal Özet bildiri

2. Psikozun Ayırıcı Tanısında Nöroradyolojinin Öne Çıktığı Klinik Tablolar

YILDIRIM ABDULLAH (15.03.2018 - 18.03.2018), Yayın Yeri:3. Psikiyatri Zirvesi/10. Ulusal Anksiyete Kongresi, 18.03.2018

Ulusal Özet bildiri

3. Agression, Health Anxiety and ImpulsivenessAmong Spoues of Infertile Women: A Case Control Study

YILDIRIM ABDULLAH,AKYÜZ ÇİM EMİNE FÜSUN,BOYSAN MURAT,ÇİM NUMAN,YILDIZHAN RECEP (04.10.2017 - 08.10.2017), Yayın Yeri:19. World Congress on IVF, 10.08.2017

Uluslararası Özet bildiri

4. Sağlık Çalışanlarında Dissosiyatif Yaşantılar ve Uyku Kalitesi Arasındaki İlişkilerde Patolojik Endişenin Aracı Rolü

YILMAZ ONUR,YILDIRIM ABDULLAH,BOYSAN MURAT (03.10.2017 - 07.10.2017), Yayın Yeri:53. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 07.10.2017

Ulusal Özet bildiri

5. Açıklanamayan tıbbi belirtilerle acil servise başvuran olgularda depresyon, anksiyete, stres ve somatoform dissosiasyon düzeyleri

YILDIRIM ABDULLAH,AKÇA ALİ HAYDAR,BOYSAN MURAT,KEFELİ MEHMET CELAL (18.05.2017 - 21.05.2017), Yayın Yeri:4. İnternational Critical Care And Emergencey Medicine Congress/13. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 28.05.2017

Ulusal Özet bildiri

6. Abortus İmminens Tanısı Almış Gebede Geçirilen Şiddetli Manik Atağın 2 Seans Elektrokonvulsif Tedavi (EKT) ile Tam Remsiyonu ve Stres Faktörü Olarak Tokofobinin Ele Alınması

ÖKMEN ANIL CEMRE,AKTAŞ SAKİNE,YILDIRIM ABDULLAH (19.04.2017 - 22.04.2017), Yayın Yeri:TPD 21. Yıllık toplantısı ve Klnik Eğitim Sempozyumu, 17.04.2017

Ulusal Özet bildiri

7. Van İli Genelinde Reçetesiz Antidepresan Kullanan Kişilerin Psikiyatrik Profillerinin İncelenmesi

YILDIRIM ABDULLAH,ERKUŞ BARIŞ,TAPAN ŞÜHEDA,BOYSAN MURAT (19.04.2017 - 22.04.2017), Yayın Yeri:TPD 21. Yıllık toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, 17.07.2017

Ulusal Özet bildiri

8. Dirençli Trikotillomanide EMDR Uygulaması: Bir Olgu Sunumu

YILDIRIM ABDULLAH,KEFELİ MEHMET CELAL,ÖKMEN ANIL CEMRE (08.03.2017 - 12.03.2017), Yayın Yeri:2. Psikiyatri Zirvesi/9. Ulusal Anksiyete Kongresi, 15.03.2017

Ulusal Özet bildiri

9. Van Obsesyonel Disosiyatif Yaşantılar Ölçeğinin (VODIYÖ) Geliştirilmesi

BOYSAN MURAT,YILDIRIM ABDULLAH,BEŞİROĞLU LÜTFULLAH,KEFELİ MEHMET CELAL,KAĞAN MÜCAHİT (08.03.2017 - 12.03.2017), Yayın Yeri:2. Psikiyatri Zirvesi/9. Ulusal Anksiyete Kongresi, 15.03.2017

Ulusal Özet bildiri

10. Psikoz ve Hipotalamik Hamartom Birlikteliği Bir Olgu Sunumu

AKTAŞ SAKİNE,TAPANCI ZAFER,YILDIRIM ABDULLAH (16.11.2016 - 20.11.2016), Yayın Yeri:52. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 30.11.2016

Ulusal Özet bildiri

11. Sınav Kaygısında Başarılı Bir Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) Uygulaması

DEMİRCİ ONUR OKAN,YILDIRIM ABDULLAH (25.11.2015 - 29.11.2015), Yayın Yeri:51. ulusal Psikiyatri Kongresi, 01.02.2016

Ulusal Özet bildiri

12. Cinsel Travmanın Eşlik Ettiği Erkekte Düşük Cinsel İstek Bozukluğunun EMDR İle Tedavisi

ERMİŞ BERNA,DEMİRCİ ONUR OKAN,SAĞALTICI ESER,YILDIRIM ABDULLAH (06.05.2015 - 09.05.2015), Yayın Yeri:TPD 19. Yıllık Eğitim Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, 10.08.2015

Ulusal Özet bildiri

13. Bir Vajinismus Olgusunun Göz Hareketleri İle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR) Yöntemi İle Tedavisi

DEMİRCİ ONUR OKAN,YILDIRIM ABDULLAH,SAĞALTICI ESER,ERMİŞ BERNA (06.05.2015 - 09.05.2015), Yayın Yeri:TPD 19. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, 10.08.2015

Ulusal Özet bildiri

14. EMDR ve Farmakoterapi İle Yanıt Elde Edilen, Organik Olmayan Psikoz Tanısı Almış Bir Travma Sonrası Stres Bozukluğu Olgusu

KEFELİ MEHMET CELAL,YILDIRIM ABDULLAH,ÇEÇEN HÜLYA,ÖZDEMİR OSMAN (06.05.2015 - 09.05.2015), Yayın Yeri:TPD 19. Yıllık toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, 10.08.2015

Ulusal Özet bildiri

15. Esrar Kullanımı Sonrası Gelişen Psikotik Bozukluk İki Erkek Kardeş, Olgu Sunumu

YILMAZ EKREM,YILDIRIM ABDULLAH,GÜZEL ÖZDEMİR PINAR,ATİLLA ERCAN (06.05.2015 - 09.05.2015), Yayın Yeri:TPD 19. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, 10.08.2015

Ulusal Özet bildiri

16. Psychometric properties of the Turkish version of the Sleep Hygiene Index in clinical and non clinical samples

GÜZEL ÖZDEMİR PINAR,BOYSAN MURAT,SELVİ YAVUZ,YILDIRIM ABDULLAH,YILMAZ EKREM (28.03.2015 - 31.03.2015), Yayın Yeri:23rd European Congress of Psychiatry, 28.03.2015

Uluslararası Özet bildiri

17. Opioid Yoksunluk Sendromu Üzerine Eklenen Nöroleptik Malign Sendromu Olgusu

YILMAZ EKREM,GÜZEL ÖZDEMİR PINAR,ÖZDEMİR OSMAN,YILDIRIM ABDULLAH,KEFELİ MEHMET CELAL (26.03.2015 - 28.03.2015), Yayın Yeri:12. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi, 28.03.2015

Ulusal Özet bildiri