profile-image

Prof.Dr. MEHMET ÖZKARCI

Bildiriler

1. “Kahramanmaraş’ta Osmanlılar Döneminde İnşâ Edilen Medreseler”

ÖZKARCI MEHMET (12.09.2017 - ), Yayın Yeri:(International New Tendencies Congress in Ottoman Researches (September 12-14, 2017-Baku), Doğu ve Batı Türklüğünün Ortak Tarihî Devirleri ve Münasebetleri (Edebiyat – Kültür – Sanat),, 10.06.2018

Uluslararası Tam metin bildiri

2. ”Maraş Millî Mücadelesi’nin Sembol Eseri: Uzunoluk Hamamı”

ÖZKARCI MEHMET (17.11.2018 - 18.11.2018), Yayın Yeri:Uluslararası Millî Mücadele Döneminde Maraş Sempozyumu (3-4 Şubat 2017 - Kahramanmaraş), 12.11.2019

Uluslararası Tam metin bildiri

3. ”Türk-İslâm Sanatında Model İnsan: Mimar Sinan”

ÖZKARCI MEHMET (26.04.2018 - 27.04.2018), Yayın Yeri:Uluslararası İslâm ve Model İnsan Sempozyumu Bildiri Kitabı (26-27 Nisan 2018 - Kahramanmaraş), 04.10.2018

Uluslararası Tam metin bildiri

4. ”Kahramanmaraş’ta Bakırcılık Sanatı”

ÖZKARCI MEHMET (20.11.2017 - 24.11.2017), Yayın Yeri:9. Milletlerarası Halk Kültürü Kongresi (20-24 Kasım 2017-Ordu) Bildiri Kitabı,

Uluslararası Tam metin bildiri

5. ”Türk Mimarisinde İnancın Sanata Yansıması”

ÖZKARCI MEHMET (12.09.2017 - 13.09.2017), Yayın Yeri:Türksoylu Halkların Musikî Medeniyetinin Tetkiki Problemleri, Bakü, 13.09.2017

Uluslararası Tam metin bildiri

6. ”Geç Hitit Döneminden Günümüze Kadar Kahramanmaraş Kalesi”

ÖZKARCI MEHMET (03.02.2017 - 04.02.2017), Yayın Yeri:Uluslararası Antik Çağ Döneminde Maraş Sempozyumu (17-18 Kasım 2018 - Kahramanmaraş), 17.11.2019

Uluslararası Tam metin bildiri

7. ”Kahramanmaraş’ta Selçuklu Mimarisine Bakış”

ÖZKARCI MEHMET (17.11.2016 - 19.11.2016), Yayın Yeri:Uluslararası Selçuklu Döneminde Maraş Sempozyumu, 17.12.2018

Uluslararası Tam metin bildiri

8. ”Niğde’de Dört Mimari Eser”

ÖZKARCI MEHMET (02.11.2016 - 05.11.2016), Yayın Yeri:XX. Uluslararası Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, 12.07.2017

Uluslararası Tam metin bildiri

9. ”Niğde-Bor’da Ramazanoğulları’na Ait Mimari Eserler”

ÖZKARCI MEHMET (03.11.2016 - 04.11.2016), Yayın Yeri:Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeri Sempozyumu -3 ”Ramazanoğulları Beyliği”, 01.11.2017

Uluslararası Tam metin bildiri

10. ”Osmanlı Hamam Mimarisine Hoşgörünün Yansıması”

ÖZKARCI MEHMET (07.10.2016 - 09.10.2016), Yayın Yeri:Inocte 2106 -Uluslararası Osmanlı Araştırmalarında Yeni Eğilimler Kongresi Bildiri Kitabı, 25.12.2016

Uluslararası Tam metin bildiri

11. ”Dede Korkut Kitabında Geçen Sanat Tarihi Terimleri ve Türk Sanatı Açısından Önemi”

ÖZKARCI MEHMET (19.10.2015 - 23.10.2015), Yayın Yeri:III. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi – Dede Korkut ve Türk Dünyası, 15.12.2016

Uluslararası Tam metin bildiri

12. “Şehirlerin İktisadî Gelişmesinde Ticarî Vakıf Eserlerinin Rolü: Bor ve Ulukışla Örneği”

ÖZKARCI MEHMET (05.05.2014 - 05.05.2014), Yayın Yeri:Vakıf ve İktisat Sempozyumu (05-06 Mayıs 2014), 09.10.2014

Ulusal Tam metin bildiri

13. “Kahramanmaraş’ta Cumhuriyet Döneminde Yıkılan Tarihi Eserler”

ÖZKARCI MEHMET (15.11.2013 - 16.11.2013), Yayın Yeri:UluslararasıCumhuriyet Döneminde Maraş Sempozyumu, 05.04.2014

Uluslararası Tam metin bildiri

14. “Niğde- Çukurkuyu Kasabası’ndaki Türk Mimari Eserleri”

ÖZKARCI MEHMET (18.10.2012 - 20.10.2012), Yayın Yeri:XVI. Ortaçağ - Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, 06.02.2014

Ulusal Tam metin bildiri

15. “Kahramanmaraş’ta Osmanlı Mimarisi”

ÖZKARCI MEHMET (04.10.2012 - 06.10.2012), Yayın Yeri:Uluslararası Osmanlı Döneminde Maraş Sempozyumu, 02.06.2013

Uluslararası Tam metin bildiri

16. “Afşin Eshab-ı Kehf Külliyesi’nin Türk Mimarisindeki Yeri ve Önemi”

ÖZKARCI MEHMET (20.09.2012 - 22.09.2012), Yayın Yeri:Uluslararası İnanç Turizmi ve Eshab-ı Kehf Sempozyumu, 01.03.2013

Uluslararası Tam metin bildiri

17. “Niğde Elmalı Kasabası’ndaki Türk Mimarî Eserleri”

ÖZKARCI MEHMET (19.10.2011 - 21.10.2011), Yayın Yeri:XV. Uluslararası Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, 02.03.2012

Uluslararası Tam metin bildiri

18. ”The Place and The Importance of Niğde Tombs in Turkish Architecture”

ÖZKARCI MEHMET (19.09.2011 - 21.09.2011), Yayın Yeri:14th International Congress of Turkish Art,

Uluslararası Tam metin bildiri

19. “Niğde Türbelerinin Türk Mimarisindeki Yeri ve Önemi”

ÖZKARCI MEHMET (19.09.2011 - 21.09.2011), Yayın Yeri:14th International Congress of Turkish Art (Collège de France Paris 19-21 September 2011), 20.10.2013

Uluslararası Tam metin bildiri

20. “Dulkadir Beyliği Mimarisine Bakış”

ÖZKARCI MEHMET (29.04.2011 - 01.05.2011), Yayın Yeri:Uluslararası Dulkadir Beyliği Sempozyumu, 03.04.2012

Uluslararası Tam metin bildiri

21. ”Kahramanmaraş’ın Tarihî Dokusu”

ÖZKARCI MEHMET (05.11.2010 - 07.11.2010), Yayın Yeri:I. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi, 06.03.2011

Uluslararası Tam metin bildiri

22. “Niğde’de Çatı ve Tol Sisteminde İnşâ Edilen Beşik Tonozlu Mimarî Eserler”

ÖZKARCI MEHMET (19.04.2010 - 25.04.2010), Yayın Yeri:II. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi,

Uluslararası Tam metin bildiri

23. ”Gaziantep Hanlarının Türk Mimarîsindeki Yeri ve Önemi”

ÖZKARCI MEHMET (21.12.2009 - 24.12.2009), Yayın Yeri:Uluslararası Antep-Halep Vakıfları Sempozyumu, 05.05.2014

Uluslararası Tam metin bildiri

24. “Niğde-Çamardı İlçesi’ndeki Türk Mimarî Eserleri”

ÖZKARCI MEHMET (14.10.2009 - 16.10.2009), Yayın Yeri:XIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, 06.11.2010

Ulusal Tam metin bildiri

25. “Kahramanmaraş Camilerinde Plân Tipleri”

ÖZKARCI MEHMET (15.10.2008 - 17.10.2008), Yayın Yeri:XII. Ortaçağ Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Sempozyumu, 10.11.2010

Ulusal Tam metin bildiri

26. “Göksun’da Türk Mimarîsi”

ÖZKARCI MEHMET (24.08.2008 - 25.08.2008), Yayın Yeri:Göksun Sempozyumu, 01.05.2010

Ulusal Tam metin bildiri

27. “Niğde - Altunhisar Bayram Gazi Manzûmesi”

ÖZKARCI MEHMET (17.10.2007 - 19.10.2007), Yayın Yeri:XI. Ortaçağ-Türk Dönemi Kazıları Ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu (Prof. Dr. Rahmi Hüseyin Ünal’a Armağan), 10.05.2009

Ulusal Tam metin bildiri

28. ”The Fortresses of Kahramanmaraş”

ÖZKARCI MEHMET (02.09.2007 - 08.09.2007), Yayın Yeri:13th International Congress of Turkish Art,

Uluslararası Tam metin bildiri

29. ”Elbistan’ da Anadolu Selçuklu Dönemi Mimari Eserleri ve Türk Sanatındaki Yeri”

ÖZKARCI MEHMET (11.09.2006 - 15.09.2006), Yayın Yeri:XV. Türk Tarih Kongresi, 03.05.2010

Uluslararası Tam metin bildiri

30. “Kahramanmaraş’xxta Kaybolmaya Başlayan Sanatlarımız: Köşgerlik ve Saraçlık”

ÖZKARCI MEHMET (27.06.2006 - 01.07.2006), Yayın Yeri:VII. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi,

Uluslararası Tam metin bildiri

31. “Kahramanmaraş – Afşin’de Anadolu Selçuklu Hanları”

ÖZKARCI MEHMET (03.05.2006 - 06.05.2006), Yayın Yeri:X. Ortaçağ-Türk Dönemi Kazı Sonuçları Ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu “Prof. Dr. H. Örcün Barışta’ya Armağan, 03.05.2009

Ulusal Tam metin bildiri

32. “Kahramanmaraş – Nurhak’ta Anadolu Selçuklu Hanları”

ÖZKARCI MEHMET (21.04.2005 - 23.04.2005), Yayın Yeri:IX. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı ve Araştırmaları Sempozyumu, 19.11.2006

Ulusal Tam metin bildiri

33. “Kahramanmaraş Şems Hatun (Hatuniye) Külliyesi”

ÖZKARCI MEHMET (06.05.2004 - 08.05.2004), Yayın Yeri:I. Kahramanmaraş Sempozyumu, 25.02.2005

Ulusal Tam metin bildiri

34. “Niğde-Fertek’de Osmanlı Dönemi Mimarî Eserleri ve Türk Sanatındaki Yeri”

ÖZKARCI MEHMET (09.09.2002 - 13.09.2002), Yayın Yeri:XIV. Türk Tarih Kongresi, 02.03.2005

Uluslararası Tam metin bildiri

35. “Niğde’de Türk Mimarî Eserlerindeki Figürlü Kabartmalar”

ÖZKARCI MEHMET (19.04.2001 - 20.04.2001), Yayın Yeri:Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı ve Araştırmaları Sempozyumu, 10.05.2001

Ulusal Tam metin bildiri

36. “Afşin Eshab-ı KehfRibatı ve Medresesi”

ÖZKARCI MEHMET (11.10.2000 - 13.10.2000), Yayın Yeri:I. Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi, 04.01.2001

Uluslararası Tam metin bildiri

37. “Kahramanmaraş’ta Beylikler ve Osmanlılar Dönemine Ait İki Hamam”

ÖZKARCI MEHMET (24.04.2000 - 27.04.2000), Yayın Yeri:IV. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Araştırmaları Sempozyumu, 10.06.2000

Ulusal Tam metin bildiri

38. “Gaziantep’de Üç Han”

ÖZKARCI MEHMET (22.10.1999 - 23.10.1999), Yayın Yeri:Osmanlı Döneminde Gaziantep Sempozyumu, 02.06.2000

Ulusal Tam metin bildiri

39. “Kahramanmaraş’ta Osmanlı Dönemi Ticaret Yapılarının Türk Mimârisindeki Yeri ve Önemi”

ÖZKARCI MEHMET (04.10.1999 - 08.10.1999), Yayın Yeri:XIII. Türk Tarih Kongresi, 06.02.2002

Uluslararası Tam metin bildiri

40. “Niğde-Bor’da Karamanoğulları Beyliği Mimarî Eserleri”

ÖZKARCI MEHMET (16.05.1996 - 17.05.1996), Yayın Yeri:VI. Millî Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Semineri, 03.11.1997

Ulusal Tam metin bildiri