profile-image

Arş.Gör. HATİCE KÜBRA ARIKAN

Bildiriler

1. Kahramanmaraş’ta Bakırcılık Sanatı ve Güncel İlişkileri

ARIKAN HATİCE KÜBRA (26.10.2017 - 28.10.2017), Yayın Yeri:3. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, AsosCongres, 26.10.2017

Uluslararası Özet bildiri

2. THE PLACE OF THREE DIMENSIONAL (3D) BODY SCANNING SYSTEMS IN TURKEY’S TEXTILE INDUSTRY

GÖK MUSTAFA OĞUZ,GANİ AHMET,ARIKAN HATİCE KÜBRA (12.10.2017 - 13.10.2017), Yayın Yeri:2. INTERNATIONAL ENERGY AND ENGINEERING CONFERENCE, 04.11.2017

Uluslararası Özet bildiri

3. BIO INSPIRED TEXTILE DESIGN

GÖK MUSTAFA OĞUZ,ARIKAN HATİCE KÜBRA,GANİ AHMET (12.10.2017 - 13.10.2017), Yayın Yeri:2. INTERNATIONAL ENERGY AND ENGINEERING CONFERENCE, 04.11.2017

Uluslararası Özet bildiri

4. EFFECT OF MATERİAL PRODUCTION TECHNOLOGY ON PRODUCT

ARIKAN HATİCE KÜBRA,GÖK MUSTAFA OĞUZ,GANİ AHMET (12.10.2017 - 13.10.2017), Yayın Yeri:2. INTERNATIONAL ENERGY AND ENGINEERING CONFERENCE, 04.11.2017

Uluslararası Özet bildiri

5. SANDWICH FABRICS AS INDUSTRIAL TEXTILE PRODUCT

ARIKAN HATİCE KÜBRA,GANİ AHMET,GÖK MUSTAFA OĞUZ (12.10.2017 - 13.10.2017), Yayın Yeri:2. International Energy and Engineering Conference, 04.11.2017

Uluslararası Özet bildiri

6. Endüstrileşme Sürecinde Kadını Rolü

ARIKAN HATİCE KÜBRA (18.05.2017 - 20.05.2017), Yayın Yeri:2.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Asoscongres, 18.05.2017

Uluslararası Özet bildiri

7. Effiency Of Propolis Extract-Delivery Nanocomposite System On Wound Care

ARIKAN HATİCE KÜBRA, AYGÜN HAYRİYE HALE (10.05.2017 - 12.05.2017), Yayın Yeri:Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, 10.05.2017

Uluslararası Tam metin bildiri

8. ZANAAT ÜRETİM VE TASARIM DAHİLİNDE KÜLTÜRÜN DÖNÜŞÜMÜ KAHRAMANMARAŞ YEMENİLERİ

ARIKAN HATİCE KÜBRA,AKBULUT DİLEK (20.09.2016 - 23.12.2016), Yayın Yeri:ULUSAL TASARIM KONGRESİ,

Ulusal Tam metin bildiri