profile-image

Öğr.Gör.Dr. ÖMER FARUK DARENDE

Bildiriler

1. Sekülerleşme Paradigmasına Metaforik Yaklaşımlar

DARENDE ÖMER FARUK (10.05.2018 - 12.05.2018), Yayın Yeri:Uluslararası Din Sosyolojisi Sempozyumu,

Uluslararası

2. Wilson’a Göre Modernleşme ve Sekülerleşme

DARENDE ÖMER FARUK,KIRMAN MEHMET ALİ (20.04.2017 - 23.04.2017), Yayın Yeri:IBAD, 01.04.2017

Uluslararası Özet bildiri

3. Postmoderniteye Metaforik Yaklaşımlar

KIRMAN MEHMET ALİ,DARENDE ÖMER FARUK (20.04.2017 - 23.04.2017), Yayın Yeri:IBAD, 01.04.2017

Uluslararası Özet bildiri