profile-image

Doç.Dr. ERCÜMENT YILDIRIM

Bildiriler

1. Asur Kral Yıllıklarında Tanrısal Seçilmişlik Vurgusu

YILDIRIM ERCÜMENT (28.10.2020 - 01.11.2020), Yayın Yeri:VIII. Ulusulararası Stratejik Araştırmalar Kongresi, 25.11.2020

Uluslararası Özet bildiri

2. Mezopotamya Mitoslarından Bir Fabl Anlatısı: Kartal ve Yılan

YILDIRIM ERCÜMENT (25.10.2019 - 29.10.2019), Yayın Yeri:VI. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi, 15.10.2019

Uluslararası Tam metin bildiri

3. Asur Kral Yıllıklarında Tarih Yazım Anlayışının Gelenekselleşmesi

YILDIRIM ERCÜMENT (25.10.2019 - 29.10.2019), Yayın Yeri:VI. Ulusulararası Stratejik Araştırmalar Kongresi, 15.10.2019

Uluslararası Tam metin bildiri

4. Mezopotamya Mitoslarında Tufandan Sonra Yaşamın Tekrar Başlamasına Dair Anlatımlar

YILDIRIM ERCÜMENT (07.11.2018 - 11.11.2018), Yayın Yeri:IV. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, 30.11.2018

Uluslararası Özet bildiri

5. Antikçağ’da Anadolu’nun Güneydoğusundan Doğu Akdeniz’e Uzanan Ticaret Yolları

YILDIRIM ERCÜMENT (01.10.2018 - 05.10.2018), Yayın Yeri:XVIII. Türk Tarih Kongresi, 01.10.2018

Uluslararası Özet bildiri

6. Asur Kral Yıllıklarında “Silahlarını Denizde Yıkama” Ritüeli

YILDIRIM ERCÜMENT (09.05.2018 - 13.05.2018), Yayın Yeri:International Scientific Research Congress, 30.05.2018

Uluslararası Özet bildiri

7. Mezopotamya Kanunlarında Kralların Tanrısal Meşruiyet Arayışları

YILDIRIM ERCÜMENT (03.05.2018 - 05.05.2018), Yayın Yeri:III. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, 01.06.2018

Uluslararası Özet bildiri

8. Mezopotamya’daki Atrahasis Mitosu - Yüce Bilge Şiiri’nde Tanrısal Felaketlere Dair Anlatımlar

YILDIRIM ERCÜMENT (03.05.2018 - 03.05.2018), Yayın Yeri:III. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, 30.06.2018

Uluslararası Özet bildiri

9. Sümer Mitolojisinde Tarımsal Yaşantının Göçebe Hayat Karşısında Yüceltilmesine Dair Anlatımlar

YILDIRIM ERCÜMENT (02.02.2018 - 04.02.2018), Yayın Yeri:ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER AKADEMİK ÇALIŞMALARSEMPOZYUMU (ISMAS), 28.02.2018

Uluslararası Özet bildiri

10. Asur Kral Yıllıklarında Gurgum’a Yapılan Seferler

YILDIRIM ERCÜMENT (17.11.2017 - 18.11.2017), Yayın Yeri:Uluslararası Sempozyum: Antikçağda Maraş, 01.11.2017

Uluslararası Özet bildiri

11. Türk ve Babil Mitolojik Anlatımlarında İnsanının Yaratılışının Mukayesesi

YILDIRIM ERCÜMENT (28.09.2017 - 01.10.2017), Yayın Yeri:II. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi, 20.10.2017

Uluslararası Özet bildiri

12. Yazının İcadından Roma İmparatorluğu’na Tarihçilik Anlayışı

YILDIRIM ERCÜMENT (18.05.2017 - 20.05.2017), Yayın Yeri:II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 01.06.2017

Uluslararası Özet bildiri

13. Hitit Metinlerindeki Hurri Kökenli Gökteki Krallik Mitosunda Kozmoloji Anlayışı

YILDIRIM ERCÜMENT,AVA HADİ (03.05.2017 - 07.05.2017), Yayın Yeri:“II. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, 01.08.2017

Uluslararası Tam metin bildiri

14. Antik Kaynaklarda Samosata (Samsat) ve Roma Kültürü’nün Bölgeye Yayılması

YILDIRIM ERCÜMENT (20.04.2017 - 23.04.2017), Yayın Yeri:2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences, 20.04.2017

Uluslararası Özet bildiri

15. Eskiçağ Tarihindeki Kabilecilik Anlayışının Günümüz Ortadoğu Yönetimlerine Etkisi

YILDIRIM ERCÜMENT (01.12.2016 - 02.12.2016), Yayın Yeri:Sykes Picot Gizli Antlaşması’nın 100. Yılında Ortadoğu ve Türkiye Uluslararası Sempozyumu,

Uluslararası Tam metin bildiri

16. Medeniyetin Başlangıcında Yaşam Stratejisi Olarak Şehirleşme Olgusunun Ortaya Çıkışı

YILDIRIM ERCÜMENT (03.11.2016 - 06.11.2016), Yayın Yeri:Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi, 01.11.2016

Uluslararası Özet bildiri

17. M.Ö. II. Binyılda Harşit Vadisi (Azzi - Hayasa)

YILDIRIM ERCÜMENT (26.10.2016 - 28.10.2016), Yayın Yeri:Harşit Vadisi Sempozyumu, 02.02.2018

Ulusal Tam metin bildiri

18. İnsanlığın Metafiziksel Kozmoloji Anlayışında Mezopotamya Mitolojisi nin Sahip Olduğu Evren Algılayışının Etkisi

YILDIRIM ERCÜMENT (12.11.2015 - 14.11.2015), Yayın Yeri:Felsefe, Eğitim ve Bilim Tarihi Sempozyumu,

Ulusal Tam metin bildiri

19. Hitit Kaynaklarına Göre Mezopotamya İnanç Sisteminin Hurri Mitoloji Anlayışına Etkisi

YILDIRIM ERCÜMENT (29.10.2015 - 31.10.2015), Yayın Yeri:International Conference on Social Sciences and Education Research,

Uluslararası Tam metin bildiri

20. Asur Ticaret Kolonileri Döneminde Anadolu nun Güneydoğusunun Etnik ve Sosyal Yapısı

YILDIRIM ERCÜMENT (15.09.2014 - 19.09.2014), Yayın Yeri:XVII. Türk Tarih Kongresi, 15-19 Eylül 2014, 01.06.2018

Uluslararası Tam metin bildiri

21. Hitit Kaynaklarında Hurrilerin Yaşadıkları Coğrafya ile Kültürleri Arasındaki Bağlantılar

YILDIRIM ERCÜMENT (01.09.2014 - 07.09.2014), Yayın Yeri:IX. International Congress of Hittitology, 01 – 07 Eylül 2014,

Uluslararası Tam metin bildiri

22. İlk Medeniyetlerin Oluşum Sürecinde Ortadoğu da Liderler

YILDIRIM ERCÜMENT (17.01.2014 - 19.01.2014), Yayın Yeri:International Congress On Civilizations,

Uluslararası Tam metin bildiri

23. Eskiçağ Tarihi Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar

YILDIRIM ERCÜMENT (22.11.2013 - 24.11.2013), Yayın Yeri:The International Symposium on Changes and New Trends in Education,

Uluslararası Tam metin bildiri

24. Concept Of Leadership In The Ancient History And It s Effects Of Middle East

YILDIRIM ERCÜMENT (19.06.2013 - 21.06.2013), Yayın Yeri:European Journal of Research on Education Conference, 01.05.2014

Uluslararası Tam metin bildiri

25. Antikçağda Cyrhhus ve X. Fretensis Lejyonu

YILDIRIM ERCÜMENT (16.05.2013 - 18.05.2013), Yayın Yeri:I. Uluslararası Muallim Rıfat, Kilis ve Çevresi Sempozyumu, 01.04.2013

Uluslararası Tam metin bildiri