profile-image

Doç.Dr. TURGAY DİNDAROĞLU

Bildiriler

1. New Approaches to Planning Riparian Zones Around Dams

DİNDAROĞLU TURGAY (23.12.2022 - ), Yayın Yeri:Prof. Dr. Hasan Zuhuri Sarıkaya Su Yönetimi, Barajlar ve Enerji Sempozyumu,

Ulusal Özet bildiri

2. The Effect of Spatial and Temporal Variation of Land Use Change on Some Soil Properties in Mediterranean Karst Ecosystems

DİNDAROĞLU TURGAY, BORAN BİLAL, BABUR EMRE, MENSHOV OLEKSANDR (28.11.2022 - ), Yayın Yeri:FETEC 2022, 30.11.2022

Uluslararası Özet bildiri

3. Orman Yangınlarından Sonra Toprağın Islah Edilmesinde Kullanılabilecek Pelet Üretimi

DİNDAROĞLU TURGAY (18.04.2018 - ), Yayın Yeri:ADYÜ İnovatif Proje Pazarı, 18.04.2018

Ulusal Özet bildiri

4. VEGETATION CONNECTIVITY IN GREEN BELT FOREST ECOSYSTEM FOR HEALTHY FOREST STAND

DİNDAROĞLU TURGAY, LAZ BÜLENT (10.05.2022 - ), Yayın Yeri:Safeguarding European Urban Trees and Forests Through Improved Biosecurity, 15.05.2022

Uluslararası Özet bildiri

5. Ağaçlandırma Faaliyetlerinin Toprakların Bazı Fiziko-Kimyasal Özellikleri Üzerine Etkisinin Araştırılması (Niğde-Ulukışla Örneği)

Çağıl Bekir, DİNDAROĞLU TURGAY, KARA ZEKERİYA, BABUR EMRE (09.03.2022 - ), Yayın Yeri:. ULUSLARARASI ERCİYES BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, 09.03.2022

Uluslararası Özet bildiri

6. Yeşil Kuşak Orman Ekosistemindeki Ağaçlandırma Başarısının Fizyografik Faktörler Açısından Değerlendirilmesi (Ahir Dağı)

Küçük Ayşe Sena, DİNDAROĞLU TURGAY (06.12.2021 - ), Yayın Yeri:Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 05.02.2022

Ulusal Özet bildiri

7. MAGNETIC SENSITIVITY OF SOIL AS A TOOL OF MODERN AGRONOMY

Kruglov O.B, Menshov O.I, DİNDAROĞLU TURGAY (25.06.2021 - ), Yayın Yeri:Theoretical and practical aspects of modern farming systems, 25.06.2021

Uluslararası Tam metin bildiri

8. UNDERSTANDING THE RELATIONSHIP AMONG GEOMORPHOMETRY, SPECTRALINDICES, AND SOME SOIL PROPERTIES IN A WATERSHED SCALE

DİNDAROĞLU TURGAY, TUNGUZ VESNA, BABUR EMRE, SELEIMAN MAHMOUD, ROY RANA, ZAKHARCHENKO ELİNA (07.10.2021 - ), Yayın Yeri:XII International Scientific Agriculture Symposium “AGROSYM 2021”, 07.10.2021

Uluslararası Özet bildiri

9. Post-fire effects on some soil microbial properties in Pinus brutia forest

BABUR EMRE, DİNDAROĞLU TURGAY (26.07.2021 - 28.07.2021), Yayın Yeri:8th International Conference on Fire Effects on Soil Properties, 16.08.2021

Uluslararası Özet bildiri

10. Understanding the short-term effects of wildfire on key soil features in a Pinus brutia forest on karstic areas in Turkey

DİNDAROĞLU TURGAY, BABUR EMRE, YAKUPOĞLU TUĞRUL, Comino Jesús Rodrigo, Cerdàc Artemi (26.07.2021 - 28.07.2021), Yayın Yeri:8th International Conference on Fire Effects on Soil Properties, 16.08.2021

Uluslararası Özet bildiri

11. Stubble burning which may be the cause of wildfires and related legal regulations in Turkey

YAKUPOĞLU TUĞRUL,DİNDAROĞLU TURGAY,RODRIGO COMINO JESUS,CERDA ARTEMI (28.05.2020 - 31.05.2020), Yayın Yeri:GEA International Conference (Geo Eco-Eco Agro), 01.08.2020

Uluslararası Özet bildiri

12. Kahramanmaraş ili serpantin topraklarının ağır metal konsantrasyonlarının belirlenmesi

BABUR EMRE,DİNDAROĞLU TURGAY,DEMİR ÖMER FARUK (19.03.2020 - 20.03.2020), Yayın Yeri:3rd International Eurasian Conference onBiological and Chemical Sciences(EurasianBioChem 2020), 21.03.2020

Uluslararası Özet bildiri

13. PHYTOECOLOGICAL CHARACTERIZATION AND EVALUATION OF THE FLORISTIC DIVERSITY OF Argania spinosa

ALAOUI ASSMAA,LAARIBYA SAID,DİNDAROĞLU TURGAY (03.10.2019 - 05.10.2019), Yayın Yeri:IMFES 2019, 05.12.2019

Uluslararası Tam metin bildiri

14. Rheum ribes L. (IŞGIN) BİTKİSİNİN BAZI YETİŞME ORTAMI ÖZELLİKLERİ

ÖNAL MEHMET,BİLGİLİ ADNAN,BABÜR EMRE,DİNDAROĞLU TURGAY (03.10.2019 - 05.10.2019), Yayın Yeri:III. International Mediterranean Forest And Environmet Symposium, 05.12.2019

Uluslararası Tam metin bildiri

15. AĞAÇLANDIRMA YAPILAN ALANLARDA FARKLI ANAKAYALARDAN OLUŞAN TOPRAKLARIN BAZI ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

BABÜR EMRE,DİNDAROĞLU TURGAY (03.10.2019 - 05.10.2019), Yayın Yeri:IMFES 2019, 05.12.2019

Uluslararası Tam metin bildiri

16. CLIMATE, GEOMORPHOLOGY AND LANDUSE IN KARST AREA OF BOSNIAAND HERZEGOVINA AND MEDITERRANEAN REGION OF TURKEY

TUNGUZ VESNA,DİNDAROĞLU TURGAY (03.10.2019 - 05.10.2019), Yayın Yeri:IMFES 2019, 05.11.2019

Uluslararası Özet bildiri

17. MAGNETIC PROPERTIES OF FOREST SOIL IN UKRAINE

MENSHOV OLEKSANDR,DİNDAROĞLU TURGAY,KRUGLOV OLEKSANDR (03.10.2019 - 05.10.2019), Yayın Yeri:IMFES 2019, 05.12.2019

Uluslararası Tam metin bildiri

18. WARSEM MODELİ KULLANILARAK ORMAN YOL YÜZEYİNDENKAYNAKLANAN SEDİMENT MİKTARININ TAHMİN EDİLMESI BAŞKONUŞ ORMANI İŞLETME ŞEFLİĞİ ÖRNEĞİ

YÜKSEL KIVANÇ,DİNDAROĞLU TURGAY,GÜLCİ NEŞE (03.10.2019 - 05.10.2019), Yayın Yeri:IMFES 2019, 05.11.2019

Uluslararası Özet bildiri

19. SOME EXTREME ECOLOGICAL CHARACTERISTICS OF WILD PEAR MILL.

ÖNAL MEHMET,BİLGİLİ ADNAN,BABÜR EMRE,DİNDAROĞLU TURGAY (03.10.2019 - 05.10.2019), Yayın Yeri:IMFES 2019, 05.11.2019

Uluslararası Özet bildiri

20. FARKLI ORMAN EKOSİSTEMİNDEKİ TOPRAK ORGANİK KARBON VE AZOT STOKLARININ TOPRAK DERİNLİĞİNE GÖRE DEĞİŞİMİ

BABÜR EMRE,DİNDAROĞLU TURGAY (03.10.2019 - 05.10.2019), Yayın Yeri:IMFES 2019, 05.12.2019

Uluslararası Tam metin bildiri

21. Prediction of The Sediment Delivery From The Forest Road Surface Using Warsem Model A Case Study of Baskonus Forest Management Unit

YÜKSEL KIVANÇ,DİNDAROĞLU TURGAY,GÜLCİ NEŞE (03.10.2019 - 05.10.2019), Yayın Yeri:III. International Mediterranean Forest and Environment Symposium (IMFES 2019), 30.11.2019

Uluslararası Özet bildiri

22. SOME EXTREME ECOLOGICAL FEATURES OF Eremurus Spectabilis M.Bieb.

ÖNAL MEHMET,BİLGİLİ ADNAN,BABÜR EMRE,DİNDAROĞLU TURGAY (03.10.2019 - 05.10.2019), Yayın Yeri:IMFES 2019, 05.11.2019

Uluslararası Özet bildiri

23. CALCULATION OF USLE-LS FACTOR USING UAV AND SATELLITE IMAGE IN TOPÇU MICRO-BASIN

GÜNDOĞAN RECEP,DİNDAROĞLU TURGAY,YAKUPOĞLU TUĞRUL,KUŞVURAN KADİR (03.10.2019 - 05.10.2019), Yayın Yeri:IMFES 2019, 05.11.2019

Uluslararası Özet bildiri

24. Changes in some soil properties under different soil management practices at the end of the first harvest

GÜNDOĞAN RECEP,YAKUPOĞLU TUĞRUL,DİNDAROĞLU TURGAY,KUŞVURAN KADİR (20.07.2019 - 27.07.2019), Yayın Yeri:5th Biohydrology Conference “Humans and Nature”, 20.07.2019

Uluslararası Özet bildiri

25. Transformation of Some Soil Characteristics Affected by Low Severity Ground Wildfire Occurring in Mediterranean Forest Ecosystem Has Low Environmental Sensitivity Index (ESI)

DİNDAROĞLU TURGAY,TURAN FATMA (17.06.2019 - 19.06.2019), Yayın Yeri:International Soil 2019 Congress, 17.06.2019

Uluslararası Özet bildiri

26. Transformation of Some Soil Characteristics Affected by Low Severity Ground Wildfire Occurring inMediterranean Forest Ecosystem Has Low Environmental Sensitivity Index (ESI)

DİNDAROĞLU TURGAY,TURAN FATMA (17.06.2019 - 19.06.2019), Yayın Yeri:International Soil Congress 2019, 19.06.2019

Uluslararası Özet bildiri

27. Effects of Land Degradation on Soil Organic Carbon and Nitrogen Contents in Mediterranean Region

BORAN BİLAL,BABÜR EMRE,DİNDAROĞLU TURGAY (17.06.2019 - 19.06.2019), Yayın Yeri:International Soil Congress 2019, 19.06.2019

Uluslararası Özet bildiri

28. Determination of Seasonal Changes Effects on Some Physicochemical and Microbial Properties of Forest Floor of Even-Aged Black Pine, Lebanon Cedar and Oriental Beech in Karst Ecosystems

BABUR EMRE,DİNDAROĞLU TURGAY (12.06.2019 - 13.06.2019), Yayın Yeri:8th ICP Forest Scientific Coference,

Uluslararası Özet bildiri

29. Determination of the Soil Physical and Chemical Properties via Using Unmanned Aerial Vehicles Equipped Multispectral Camera

DİNDAROĞLU TURGAY,GÜLCİ SERCAN,ŞENBAYRAM MEHMET,GÜNDOĞAN RECEP (06.05.2019 - 10.05.2019), Yayın Yeri:UN/Romania International Conference on Space Solutions for Sustainable Agriculture and Precision Farming, 10.06.2019

Uluslararası Özet bildiri

30. Conservative Rehabili tation Approach Combating ClimateChange and Soil Degradation in Karst Ecosystems

DİNDAROĞLU TURGAY (19.11.2018 - 22.11.2018), Yayın Yeri:s o i l - v u l n e r a b i l i t y - r a b a t 2 0 1 8 . m a, 22.11.2018

Uluslararası Özet bildiri

31. Investigation of some dam lake characteristics and soil erosion using ALOS/PALSAR satellite image (Kahramanmaras Menzelet dam lake)

DİNDAROĞLU TURGAY,GÜLCİ SERCAN (19.11.2018 - 22.11.2018), Yayın Yeri:Soil - Vulnerability - Rabat2018, 22.11.2018

Uluslararası Özet bildiri

32. The Effect of Degradation Time on the Mechanical Properties of Polycaprolactone (PCL) Based Biodegradable Composites through 18 Months of Laboratory Soil Test

MENGELOĞLU FATİH,DİNDAROĞLU TURGAY,KARAKUŞ KADİR,ATAR İLKAY,BAŞBOĞA İBRAHİM HALİL,bozkurt fatma,birbilen yıldız (26.09.2018 - 29.09.2018), Yayın Yeri:International Forest Products Congress, 01.11.2018

Uluslararası Tam metin bildiri

33. Effects of Different Soil Tillage Systems on Some Soil Charactersitics of Parcels Under Fallow and Different Crops

GÜNDOĞAN RECEP,YAKUPOĞLU TUĞRUL,DİNDAROĞLU TURGAY (25.05.2018 - 27.05.2018), Yayın Yeri:1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS 25-27 April 2018 – Şanlıurfa/TURKEY, 27.05.2018

Uluslararası Tam metin bildiri

34. Correlations between Reconstituted Soil Properties Using Geo-Statistical Methods

DİNDAROĞLU TURGAY,ÖZGÜL MÜDAHİR,ÖZTAŞ TAŞKIN,CANBOLAT MUSTAFA YILDIRIM (25.05.2018 - 27.05.2018), Yayın Yeri:. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS 25-27 April 2018 – Şanlıurfa/TURKEY, 27.05.2018

Uluslararası Özet bildiri

35. Determination of Land Surface Model, Some Physiographic and Hydrological Features by Using Unmanned Aerial Vehicles in Micro Catchment of Topçu Creek in Mediteranean Region, Turkey

DİNDAROĞLU TURGAY,GÜNDOĞAN RECEP,YAKUPOĞLU TUĞRUL (25.05.2018 - 27.05.2018), Yayın Yeri:1st INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS 25-27 April 2018 – Şanlıurfa/TURKEY, 27.05.2018

Uluslararası Özet bildiri

36. Investigation of Some Soil Properties Depends on Habitat Fragmentation in the Green Belt Urban Forest Ecosystems (Kahramanmaras Ahir Mountain Study Case)

DİNDAROĞLU TURGAY,ÇELİK HASİBE (11.05.2018 - 12.05.2018), Yayın Yeri:CPUD ’xx18 / III. INTERNATIONAL CITY PLANNING AND URBAN DESIGN CONFERENCE Conference. 11-12 May2018. Istanbul., 12.05.2018

Uluslararası Özet bildiri

37. DOĞA-İNSAN ETKİLEŞİMİNDE YABANCILAŞMA VE PARAEKOLOJİK YAKLAŞIM

DİNDAROĞLU TURGAY (15.11.2017 - 17.11.2017), Yayın Yeri:IV. ULUSAL ORMANCILIK KONGRESİ, 26.02.2018

Ulusal Tam metin bildiri

38. Changing Soil Features According to the Physiographic Characteristics in the Karst Ecosystems (Kahramanmaraş-Andırın Sarımsak Mountain Case Study)

DİNDAROĞLU TURGAY,VERMEZ YASİN (07.11.2017 - 10.11.2017), Yayın Yeri:IFES 2017, 18.12.2017

Uluslararası Özet bildiri

39. Determination of Dam Lake Shoreline Areas and Some Soil Properties

DİNDAROĞLU TURGAY,CANBOLAT MUSTAFA YILDIRIM (07.11.2017 - 10.11.2017), Yayın Yeri:IFES 2017, 18.12.2017

Uluslararası Özet bildiri

40. Investigation of Soil Organic Carbon Fractions and Microbial Biomass Carbon Content of Beech Forest Ecosystems in Mediterranean Region

DİNDAROĞLU TURGAY,BABUR EMRE (07.10.2017 - 20.10.2017), Yayın Yeri:The International Forestry and Environment Symposium, 09.12.2017

Uluslararası Özet bildiri

41. Determination of the actual land use pattern using unmanned aerial vehicles and multispectral camera

DİNDAROĞLU TURGAY,GÜNDOĞAN RECEP,GÜLCİ SERCAN (14.10.2017 - 15.10.2017), Yayın Yeri:4th International Workshop on Geoinformation Science: GeoAdvances 2017, 18.11.2017

Uluslararası Tam metin bildiri

42. Generation and assessment of high resolution digital surface model by using unmanned air vehicle based multicopter

GÜLCİ SERCAN,DİNDAROĞLU TURGAY,GÜNDOĞAN RECEP (14.10.2017 - 15.10.2017), Yayın Yeri:4th International Workshop on Geoinformation Science: GeoAdvances 2017, 18.11.2017

Uluslararası Tam metin bildiri

43. Monitoring and estimation of soil losses from ephemeral gully erosion in Mediterranean region using low altitude unmanned aerial vehicles

GÜNDOĞAN RECEP,alma veysel,GÜNAL HİKMET,DİNDAROĞLU TURGAY,YAKUPOĞLU TUĞRUL,SUSAM TEKİN,SALTALI KADİR (14.10.2017 - 15.10.2017), Yayın Yeri:4th International Workshop on GeoInformation Science. Geoadvances, 15.10.2017

Uluslararası Tam metin bildiri

44. Karstik Ekosistemlerde Achillea armenorum Boiss. Hausskn. Bitkisinin Bazı Ekstrem Yetişme Ortamı Özelliklerinin Araştırılması

DİNDAROĞLU TURGAY,GÜRBÜZ MURATHAN,BOLAT ÖMER,ÖNAL MEHMET (10.06.2017 - 13.06.2017), Yayın Yeri:Madical ands Arromatic Plants, 10.07.2017

Uluslararası Özet bildiri

45. Juniperus communis L. Bitkisinin Erzurum İlindeki Bazı Ekolojik ve Fitokimyasal Özellikleri, Yayılışı ve Kullanım Alanları

ÖNAL MEHMET,DİNDAROĞLU TURGAY,GÜVENALP ZÜHAL,GÖZCÜ SEFA,YUCA HAFİZE (10.06.2017 - 13.06.2017), Yayın Yeri:Medicinal and Aromatics Plants, 10.07.2017

Uluslararası Özet bildiri

46. Extreme Ecological Characteristics of Pistacia terebinthus L in the Karst Ecosystems

DİNDAROĞLU TURGAY,REİS AHMET,VERMEZ YASİN,BOLAT ÖMER (07.12.2016 - 10.12.2016), Yayın Yeri:International Forestry Symposium (IFS 2016) 07-10 December 2016, Kastamonu/TURKEY,

Uluslararası Poster

47. Some Ecological Characteristics of Arceuthos drupacea in the Karst Ecosystems A Case Study in the Sarımsak Mountain Turkey

DİNDAROĞLU TURGAY,VERMEZ YASİN,BOLAT ÖMER,REİS AHMET (07.12.2016 - 10.12.2016), Yayın Yeri:International Forestry Symposium (IFS 2016) 07-10 December 2016, Kastamonu/TURKEY,

Uluslararası Poster

48. Determination of Spatial Distribution of Sinkholes and Land Use Type in the Karst Ecosystem

DİNDAROĞLU TURGAY,BOLAT ÖMER (07.12.2016 - 10.12.2016), Yayın Yeri:International Forestry Symposium (IFS 2016) 07-10 December 2016, Kastamonu/TURKEY,

Uluslararası Sözlü Bildiri

49. Yeşil Kusak Orman Ekosistemlerindeki Parçalılığın Uzaktan Algllama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Belirlenmesi Kahrarnanmaras Ahlr Dagl Ornegi

DİNDAROĞLU TURGAY,ÇELİK HASİBE,BOLAT ÖMER (24.11.2016 - 25.11.2016), Yayın Yeri:World GIS Day 2016,

Ulusal Poster

50. Effects of Parent material on Karst Forest Landscape

DİNDAROĞLU TURGAY,VERMEZ YASİN,RIZAOĞLU TAMER,GÜNDOĞAN RECEP (03.11.2016 - 05.11.2016), Yayın Yeri:Résumés du colloque international Sous le thème : « Les espaces forestiers et péri-forestiers (EFPF) :dynamique et défis ». Les 3, 4 et 5 novembre 2016Campus Universitaire Ait Melloul-Université IBN Zohr-Agadir,

Uluslararası Sözlü Bildiri

51. Some Ecoogical Characteristics of Styrax officinalis L in the Karst Ecosystems a case study in the Sarımsak Mountain Turkey

DİNDAROĞLU TURGAY,BOLAT ÖMER,VERMEZ YASİN (03.11.2016 - 05.11.2016), Yayın Yeri:Résumés du colloque international Sous le thème : « Les espaces forestiers et péri-forestiers (EFPF) :dynamique et défis ». Les 3, 4 et 5 novembre 2016Campus Universitaire Ait Melloul-Université IBN Zohr-Agadir,

Uluslararası Poster

52. Importance of Using Subliminal Messages for Conservation of the Nature within the Scope of Paraecology Approach

DİNDAROĞLU TURGAY (03.11.2016 - 05.11.2016), Yayın Yeri:Résumés du colloque international Sous le thème : « Les espaces forestiers et péri-forestiers (EFPF) :dynamique et défis ». Les 3, 4 et 5 novembre 2016Campus Universitaire Ait Melloul-Université IBN Zohr-Agadir,

Uluslararası Sözlü Bildiri

53. The classification of vegetation cover and land use land cover in karst areas by usingSPOT 6 Images

GÜNDOĞAN RECEP,DURAN ESRA,DİNDAROĞLU TURGAY,KÖSE MUSTAFA,BİLİR BEDRİYE (03.11.2016 - 05.11.2016), Yayın Yeri:Résumés du colloque international Sous le thème : « Les espaces forestiers et péri-forestiers (EFPF) :dynamique et défis ». Les 3, 4 et 5 novembre 2016Campus Universitaire Ait Melloul-Université IBN Zohr-Agadir, 03.11.2016

Uluslararası Sözlü Bildiri

54. Effect of land use on chemical properties of soil of riparian zone of Andirin river Kahramanmaras Turkey

DİNDAROĞLU TURGAY,KHAN RAHİM SIRVAN HAMA,GÜNDOĞAN RECEP,BİLİR BEDRİYE,YAKUPOĞLU TUĞRUL (16.10.2016 - 21.10.2016), Yayın Yeri:EURO-SOIL 2016, 16.10.2016

Uluslararası Sözlü Bildiri

55. Effect of land use on physical soil properties of riparian zone of Andirin river Kahramanmaras Turkey

GÜNDOĞAN RECEP,AHMAD BAHJAT RASHID,DİNDAROĞLU TURGAY,YAKUPOĞLU TUĞRUL (16.10.2016 - 21.10.2016), Yayın Yeri:EURO-SOIL 2016, 16.10.2016

Uluslararası Sözlü Bildiri

56. Toprak Amenajman Yöntemlerinin Oyuntu Erozyonu Üzerine Etkileri

KORUCU TAYFUN,GÜNDOĞAN RECEP,YAKUPOĞLU TUĞRUL,GÜNAL HİKMET,DİNDAROĞLU TURGAY,ÇİFTÇİ ŞABAN,ALMA VEYSEL (11.05.2016 - 12.05.2016), Yayın Yeri:9, Toprak İşleme ve Doğrudan Ekim Çalıştayı, 11.05.2016

Ulusal Tam metin bildiri

57. The effect ofophiolitic bed rock on chemical composition of soils A case study in east mediterranean regionin Turkey

GÜNDOĞAN RECEP,RIZAOĞLU TAMER,KARA ZEKERİYA,DİNDAROĞLU TURGAY (19.10.2015 - 23.10.2015), Yayın Yeri:InternationalCongresson“SoilScienceinInternationalYearofSoils”, 23.04.2015

Uluslararası Özet bildiri

58. THESPATIAL DISTRIBUTION OF SOIL ORGANIC CARBON CONTENT IN KARSTIC ECOSYSTEMS

DİNDAROĞLU TURGAY,BOLAT ÖMER,KARAÖZ MUSTAFA ÖMER (08.06.2015 - 12.06.2015), Yayın Yeri:International Scientific Forum on Rehabilitation&Restoration of Degraded Forest, 12.06.2015

Uluslararası Özet bildiri

59. Toprakların Bazı Mekanik Özelliklerinin Atterberg Limitleri Ormancılık Faaliyetlerinin Planlanmasında Kullanılabilirliği

DİNDAROĞLU TURGAY,YASİN VERMEZ,AKAY ABDULLAH EMİN,GÜNDOĞAN RECEP (04.06.2015 - 06.06.2015), Yayın Yeri:Üretim İşlerinde Hassas Ormancılık Sempozyumu, 04.06.2015

Ulusal Tam metin bildiri

60. Kuzey Doğu Anadolu Bölgesinde İklim ve Topoğrafik Farklılıklarının Hakim Toprak Karakteristiklerine Etkisi

DİNDAROĞLU TURGAY,ÖZGÜL MÜDAHİR,CANBOLAT MUSTAFA YILDIRIM,ÖZTAŞ TAŞKIN (28.04.2015 - 30.04.2015), Yayın Yeri:2. İç Anadolu Tarım ve Gıda Kongresi,

Ulusal Sözlü Bildiri

61. Çevre Sorunları ile Mücadele Eğitiminde Paraekolojik Paradigma

DİNDAROĞLU TURGAY (23.04.2015 - 26.04.2015), Yayın Yeri:International Conference on Research in Education and Science, 23.04.2015

Uluslararası Tam metin bildiri

62. Krom Cevherinin Yıkanma Sürecinde Oluşan Atık Malzemenin Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri ve Maden Alanlarının Rehabilitasyon Sürecinde Kullanım Potansiyelleri

DİNDAROĞLU TURGAY,ATA SİNAN,KAYA RECEP (14.04.2015 - 17.04.2015), Yayın Yeri:24. Uluslararası Madencilik Kongresi, 14.04.2015

Uluslararası Tam metin bildiri

63. Farklı Konsantrasyonlarda Humik Madde İçeren Organik Madde Kaynaklarının Toprakların Bazı Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkisi

DİNDAROĞLU TURGAY,YAKUPOĞLU TUĞRUL,KELEŞOĞLU SİNEM,BOLAT ÖMER (26.10.2014 - 28.10.2014), Yayın Yeri:II. Ulusal Humik Madde Kongresi,

Ulusal Özet bildiri

64. İnsan ve Doğa İlişkisine Paraekolojik Bakış

DİNDAROĞLU TURGAY (22.10.2014 - 24.10.2014), Yayın Yeri:II. ULUSAL AKDENİZ ORMAN VE ÇEVRE SEMPOZYUMU,

Ulusal Tam metin bildiri

65. Kuzgun Baraj Gölü Havzasında Orman Alanındaki ToprakProfillerinin Bazı Morfolojik ve Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi

DİNDAROĞLU TURGAY (22.10.2014 - 24.10.2014), Yayın Yeri:II. ULUSAL AKDENİZ ORMAN VE ÇEVRE SEMPOZYUMU,

Ulusal Poster

66. Ekolojik Hassas Alanlardaki Toprağın Fiziksel Kimyasal Ve Morfolojik Yönden İncelenmesi

Dindaroglu T., Reis M. (10.09.2014 - 12.09.2014), Yayın Yeri:I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu,

Ulusal Tam metin bildiri

67. Dere Akımını Etkileyen Bazı Havza Karakteristikleri Üzerine Araştırmalar Kahramanmaraş Bertiz Çayı Havzası Örneği

Dindaroglu T., Reis A. (10.09.2014 - 12.09.2014), Yayın Yeri:I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu,

Ulusal Tam metin bildiri

68. The effect of conversion of native shrub land to pistachio orchard on soil organic carbon stock in karst areas in Southeast Turkey

Gündoğan R., Geyikli B., Yakupoğlu T., Dindaroğlu T., Erdoğan E.H., Akay A.E. (11.06.2014 - 14.06.2014), Yayın Yeri:nternational Conference and Field Seminar: Karst Without Boundaries,

Uluslararası Tam metin bildiri

69. Yalancı İğde Bitkisinin Hippophae rhamnoides L Bazı Ekstrem Yayılış Alanı Özellikleri

Dindaroğlu T., Önal M. (08.05.2014 - 10.05.2014), Yayın Yeri:3rd Internatioal Non-wood Forest Products Symposium 8-10 May 2014, Kahramanmaraş-Turkey,

Uluslararası Poster

70. Kediotu Bitkisinin Valeriana officinalis L subsp officinalis Bazı Ekolojik Özellikleri

Dindaroğlu T., Önal M., Reis A. (08.05.2014 - 10.05.2014), Yayın Yeri:3rd Internatioal Non-wood Forest Products Symposium 8-10 May 2014, Kahramanmaraş-Turkey,

Uluslararası Tam metin bildiri

71. Şakayık Bitkisinin Paeonia mascula Bazı Ekstrem Yetişme Ortamı Özellikleri

Önal M., Dindaroğlu T., Bolat Ö (08.05.2014 - 10.05.2014), Yayın Yeri:3rd Internatioal Non-wood Forest Products Symposium 8-10 May 2014, Kahramanmaraş-Turkey,

Uluslararası Poster

72. Ceviz Ağacının Juglans regia L Alçak Ahşap Yüzey Oymacılığında Kullanımı İle Bazı Ekolojik Özelliklerinin İrdelenmesi Kahramanmaraş Örneği

Polat C., Dindaroğlu T. (08.05.2014 - 10.05.2014), Yayın Yeri:3rd Internatioal Non-wood Forest Products Symposium 8-10 May 2014, Kahramanmaraş-Turkey,

Uluslararası Tam metin bildiri

73. Küresel İklim Değişikliği İle Mücadelede Orman Kaynaklarının Planlanmasına Bazı Ekolojik Ekopsikolojik ve Ekososyolojik Yaklaşımlar

Dindaroğlu T., Zengin M, Akay AE. (25.11.2013 - 28.11.2013), Yayın Yeri:50Th. Anniversary of the Forestry Sector Planning in Turkey,

Uluslararası Tam metin bildiri

74. Toprak Kalite İndeks Değerlerinin Bazı Orman Fonksiyonlarının Belirlenmesinde Kullanılabilirliği

Dindaroğlu T. (25.11.2013 - 28.11.2013), Yayın Yeri:50Th. Anniversary of the Forestry Sector Planning in Turkey,

Uluslararası Poster

75. Karstik Orman Ekosistemleri ve Rekreasyon Potansiyelleri

Dindaroğlu T., Zengin M. (25.11.2013 - 28.11.2013), Yayın Yeri:50Th. Anniversary of the Forestry Sector Planning in Turkey,

Uluslararası Poster

76. Hidrolojik Fonksiyonlu Havzalarda Fizyografik Karakteristiklere Bağlı Olarak Değişen Bazı Toprak Özellikleri Ve Arazi Kullanımı

Dindaroglu T., Canbolat MY. (10.09.2013 - 12.09.2013), Yayın Yeri:I.Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu,

Ulusal Tam metin bildiri

77. Kahramanmanmaraş Halfalı Deresi Yağış Havzasında Bazı Toprak özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Haritalanması

Reis M., Abız B., Dindaroglu T., Dutal H. (10.09.2013 - 12.09.2013), Yayın Yeri:I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu,

Ulusal Tam metin bildiri

78. A Study on Factors Affecting Water Quality in Two Different Micro Basins

Dindaroğlu T., Reis M., Tonguç F. (03.09.2012 - 06.09.2012), Yayın Yeri:Forest- Water İnteractions with respect to air pollution and climate change,

Uluslararası Özet bildiri

79. Assessment of Sediment Yield and Water Quality between Two Different Micro Basins in Ceyhan Basin

Reis M., Dindaroğlu T., Tat S. (03.09.2012 - 06.09.2012), Yayın Yeri:Forest- Water İnteractions with respect to air pollution and climate change,

Uluslararası Özet bildiri

80. Su Üretim Havzalarında Reliyef Açısından Riskli Bölgelerin Tespiti Ve Ağaçlandırma Tekniği

Dindaroğlu T., Canbolat M Y. (21.11.2011 - 27.11.2011), Yayın Yeri:TMMOB Orman Mühendisleri Odası 2023'e Doğru 1. Doğa ve Ormancılık Sempozyumu.,

Ulusal Tam metin bildiri

81. Hidrolojik Fonksiyonlu Ormanlarda Bitki ÇeşitliliğininSu Yönetimi Üzerine Etkileri

ÖNAL MEHMET,DİNDAROĞLU TURGAY (21.11.2011 - 27.11.2011), Yayın Yeri:TMMOB Orman Mühendisleri Odası 2023'e Doğru 1. Doğa ve Ormancılık Sempozyumu.,

Ulusal Poster

82. Orman İçi ve Kanarı Mera Alanlarının Fonksiyonel Ormancılık ve Rekreasyonel Özellikleri Bakımından Değerlendirilmesi

Dindaroğlu T., Demir M. (26.10.2011 - 28.10.2011), Yayın Yeri:I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu,

Ulusal Poster

83. Some morphological physical and chemical properties classification and mapping of soils formed on a smilar physical geograpy under different land use types May 26 28 2010

Dindaroğlu T., Şimşek G., Özgül M., Canbolat M Y, (26.05.2010 - 28.05.2010), Yayın Yeri:Proceedings of the İnternational soil Science Congress on Manegement of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality,

Uluslararası Tam metin bildiri