profile-image

Dr.Öğr.Üyesi MEHMET PAK

Bildiriler

1. Investigation of Forestry Problems Encountered in Forestry Activities in Southeastern Anatolia Region

Akçay Osman Nuri,OKUMUŞ ARİF,PAK MEHMET (03.11.2019 - 05.11.2019), Yayın Yeri:III. International MediterraneanForest and Environment Symposium, 15.12.2019

Uluslararası Tam metin bildiri

2. Determination of Knowledge Attitudes and Views of Hunters about Hunting in Kahramanmaraş Region

PAK MEHMET,AYSABAR Ali,OKUMUŞ ARİF (03.11.2019 - 05.11.2019), Yayın Yeri:III. International MediterraneanForest and Environment Symposium, 15.12.2019

Uluslararası Tam metin bildiri

3. Investigation of Technical and Economic Problems Encountered in Forestry Activities (The Case of Kahramanmaraş Regional Directorate of Forestry)

PAK MEHMET,HASIRCI Osman,OKUMUŞ ARİF (03.11.2019 - 05.11.2019), Yayın Yeri:III. International MediterraneanForest and Environment Symposium, 15.12.2019

Uluslararası Tam metin bildiri

4. Geçmişten Günümüze Türkiye’de Odun Dışı Orman Ürünleriİşletmeciliğinde Yaşanan Gelişmeler

PAK MEHMET,OKUMUŞ ARİF (04.10.2018 - 06.10.2018), Yayın Yeri:4.International Non-Wood Forest Produvts Symposium, 30.10.2018

Uluslararası Tam metin bildiri

5. Odun Dışı Orman Ürünlerine Yönelik Toplumsal Algının İncelenmesi: Kahramanmaraş İli Örneği

PAK MEHMET,ARİF BİLİR,OKUMUŞ ARİF (04.10.2018 - 06.10.2018), Yayın Yeri:4.International Non-Wood Forest Produvts Symposium, 30.10.2018

Uluslararası Tam metin bildiri

6. Orman Yolu Standartlarının Yükseltilmesinin Uzak Nakliyat Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

AKAY ABDULLAH EMİN,SERİN HASAN,PAK MEHMET,BİLİCİ EBRU,KARABENLİ TARIK (15.11.2017 - 16.11.2017), Yayın Yeri:IV. Ulusal Ormancılık Kongresi İnsan-Doğa Etkileşiminde Orman ve Ormancılık,, 15.11.2017

Ulusal Tam metin bildiri

7. Evaluation of Strategic Planning and Strategic Management Process in Forest Enterprises

PAK MEHMET,OKUMUŞ ARİF (07.11.2017 - 10.11.2017), Yayın Yeri:International Forestry and Environment Symposium, 05.12.2017

Uluslararası Özet bildiri

8. Applicability of Online Sale Methot in Marketing of the Forest Products

OKUMUŞ ARİF,PAK MEHMET (25.10.2017 - 27.10.2017), Yayın Yeri:2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress, 05.12.2017

Uluslararası Özet bildiri

9. Investigation of The Socio-Economic Characteristics of Hunters and Hunting Possibilities in Kahramanmaraş

ALİ AYSABAR,OKUMUŞ ARİF,PAK MEHMET (25.10.2017 - 27.10.2017), Yayın Yeri:2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress, 08.12.2017

Uluslararası Özet bildiri

10. GIS-based forest crime mapping using ordinary least squares: case study for East Mediterranean region

GÜLCİ SERCAN,PAK MEHMET,OKUMUŞ ARİF (18.10.2017 - 21.10.2017), Yayın Yeri:International Symposium on GIS Applications in Geography and Geosciences (ISGGG), 08.12.2017

Uluslararası Özet bildiri

11. Evaluation of developments in the understanding of management of non-woodforest products in Turkey

BİLİR ARİF,OKUMUŞ ARİF,PAK MEHMET (18.10.2017 - 20.10.2017), Yayın Yeri:International Symposium on New Horizons in Forestry, 03.12.2017

Uluslararası Özet bildiri

12. Investigating the Distribution of Forest Engineer in the State Forest Enterprises by Using Atkinson Inequality Index: Kahramanmaras Regional Forest Directorate Sample

PAK MEHMET,OKUMUŞ ARİF (18.10.2017 - 20.10.2017), Yayın Yeri:International Symposium on New Horizons in Forestry, 03.12.2017

Uluslararası Özet bildiri

13. Optimum tree-stem bucking of Brutian pine (Pinus brutia) trees in Antalya, Turkey

AKAY ABDULLAH EMİN,SERİN HASAN,PAK MEHMET,GÜLCİ NEŞE (29.10.2009 - 31.10.2009), Yayın Yeri:3rd International Faustmann Symposium: Forest Economics in a Dynamic and Changing World, 01.11.2009

Uluslararası Özet bildiri

14. Türkiye’de Odun-dışı Orman Ürünlerinin Sürdürülebilir İşletmeciliği: Mevcut Durum, Sorunlar ve Önerileri

TÜRKER MUSTAFA FEHMİ,PAK MEHMET,ÖZTÜRK ATAKAN,DURUSOY İDRİS (01.11.2006 - 04.11.2006), Yayın Yeri:1.Uluslararası Odun-Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu, 01.11.2006

Uluslararası Tam metin bildiri

15. Socio-economic, cultural and demographic structures of Turkish forest villages and development approaches.

TÜRKER MUSTAFA FEHMİ,ÖZTÜRK ATAKAN,DURUSOY İDRİS,PAK MEHMET (21.09.2003 - 28.09.2003), Yayın Yeri:XII World Forestry Congress, 28.09.2003

Uluslararası Özet bildiri

16. Evaluation of the Method Used in the Determination of Economic Loss Arisen from Forest Fires in Turkey: Forest Economics Perspective

TÜRKER MUSTAFA FEHMİ,ÖZTÜRK ATAKAN,PAK MEHMET (07.07.2001 - 10.07.2001), Yayın Yeri:International Symposium on The Economics of Natural Hazards, 10.07.2001

Uluslararası Tam metin bildiri

17. Evaluation of the Method Used in the Determination of Economic Loss Arisen from Forest Fires: Forest Economics Perspective

TÜRKER MUSTAFA FEHMİ,ÖZTÜRK ATAKAN,PAK MEHMET (07.06.2001 - 10.06.2001), Yayın Yeri:The Economics of Natural Hazards in Forestry, 07.06.2001

Uluslararası Tam metin bildiri

18. Ownership Scale Size and Economic Analysis of The State Forest Enterprises Constitute the Frame of Forestry Sector

TÜRKER MUSTAFA FEHMİ,ÖZTÜRK ATAKAN,PAK MEHMET (27.03.2001 - 28.03.2001), Yayın Yeri:The 31st Southern Forest Economics Workers (SOFEW) Annual Meeting “Forest Law and Economics”, 01.09.2001

Uluslararası Tam metin bildiri

19. Evaluations Regarding the Forest Management and Forest Ownership in Turkey

TÜRKER MUSTAFA FEHMİ,ÖZTÜRK ATAKAN,PAK MEHMET (25.03.2001 - 27.03.2001), Yayın Yeri:Global Initiatives and Public Policies: First International Conference on Private Forestry in the 21st Century, 01.01.2003

Uluslararası Tam metin bildiri

20. Toplam Ekonomik Değer Yaklaşımı ve Orman Kaynaklarının Sunduğu Ürün ve Hizmetlerin Bu Kapsamda İrdelenmesi

TÜRKER MUSTAFA FEHMİ,PAK MEHMET,ÖZTÜRK ATAKAN (19.03.2001 - 20.03.2001), Yayın Yeri:I.Ulusal Ormancılık Kongresi, 20.03.2001

Ulusal Tam metin bildiri

21. A. The Review of Non-Wood Forest Products Management in Turkey as from The Five-Year Development Plans and Forest Main Plans

TÜRKER MUSTAFA FEHMİ,PAK MEHMET,ÖZTÜRK ATAKAN (02.10.2000 - 08.10.2000), Yayın Yeri:Seminar On “Harvesting of Non-Wood Forest Products, 15.10.2000

Uluslararası Tam metin bildiri