profile-image

Prof.Dr. AHMET ALP

Bildiriler

1. Determination of the Receiver Ranges for Acoustic Telemetry in Keban Reservoir

ALP AHMET,AKYÜZ ADİL,GÜNDÜZ FATİH,DEMİROL FERHAT,ÇOBAN MEHMET ZÜLFÜ,YÜKSEL FAHRETTİN,YERLİ SEDAT VAHDET (03.09.2019 - 05.09.2019), Yayın Yeri:IInd International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries, 03.09.2019

Uluslararası Özet bildiri

2. Image analysis based fish tail beat frequency estimation for fishway efficiency

YILDIRIM Y,TÖREYİN BU,KÜÇÜKALİ SERHAT,VEREP BÜLENT,TURAN DAVUT,ALP AHMET (03.07.2018 - 07.07.2018), Yayın Yeri:2018 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing, 07.07.2018

Uluslararası Tam metin bildiri

3. Application Of Brush Type Fish Passage To Hydroelectric Power Plant And Monitoring Of Fish Pass Efficiency With Pit Tag Sysytem

VEREP BÜLENT,KÜÇÜKALİ SERHAT,TURAN DAVUT,ALP AHMET,MUTLU TANJU,KAYA CÜNEYT (27.06.2018 - 29.06.2018), Yayın Yeri:ITESDES-1. INTERNATIONAL TECHNOLOGICAL SCIENCES AND DESIGN SYMPOSIUM, 13.11.2018

Uluslararası Tam metin bildiri

4. Su ayak izlerinin takibi ve sürdürülebilir kalkınma. Konferans

ALP AHMET (22.03.2018 - 22.03.2018), Yayın Yeri:Dünya Su Günü Konferansı,

Ulusal Özet bildiri

5. Does Fish Transportation Instead of Fish Passages Protect the Biological Diversity Or is It ABiological Exile For Fish?

ALP AHMET (04.10.2017 - 06.10.2017), Yayın Yeri:International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries, 04.10.2017

Uluslararası Özet bildiri

6. Stable isotopes analyses of primary producers in Lake Eğirdir (Turkey)

Yağcı Apaydın Meral,AKIN ŞENOL,ALP AHMET,Cesur Mehmet,Uysal Rahmi,Yağcı Abdulkadir,Bilgin Fuat,Yeğen Vedat,Yalım Fatma Banu (04.10.2017 - 06.10.2017), Yayın Yeri:International Symposium on Fisheries and Freshwater Fisheries, 04.10.2017

Uluslararası Özet bildiri

7. New Approach for Codend Selectivity of Coastal Beach Seine for Big-scale Sand Smelt (Atherina boyeri Risso 1810) Fishery in İznik Lake, Turkey

Cilbiz Mehmet,Uysal Rahmi,TOSUNOĞLU ZAFER,AYDIN CELALETTİN,ALP AHMET,Bilgin Fuat (04.10.2017 - 06.10.2017), Yayın Yeri:I st International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries, 01.11.2017

Uluslararası Özet bildiri

8. Assessment of ecological flow rates in small scale hydropower plants: a case study from Turkey

ALP AHMET,AKYÜZ ADİL (21.07.2017 - 21.07.2017), Yayın Yeri:FITFISH Annual Conference, 21.07.2017

Uluslararası Özet bildiri

9. Trophic ecology of pike perch (Sander lucioperca Linnaeus, 1758) as revealed stable carbon and stable isotope (δ13C and δ15N) in Lake Eğirdir (TURKEY)

Apaydın Yağcı Meral,AKIN ŞENOL,ALP AHMET,Yağcı Abdulkadir,Cesur Mehmet,Uysal Rahmi,Bilgin Fuat,Yeğen Vedat (05.07.2017 - 08.07.2017), Yayın Yeri:The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity, 05.07.2017

Uluslararası Özet bildiri

10. An investigation of the hydrodynamic and fish behavior characteristics of the brush-type fish passage: Iyidere (Turkey) field study

KÜÇÜKALİ SERHAT,VEREP BÜLENT,TURAN DAVUT,ALP AHMET,MUTLU TANJU,ÖZELÇİ DURSUN,KAYA CÜNEYT (19.06.2017 - 21.06.2017), Yayın Yeri:International conference on engineering and ecohydrology for fish passage, 21.06.2017

Uluslararası Özet bildiri

11. An investigation of the hydrodynamic and fish behavior characteristics of the brush‐type fish passage: Iyidere (Turkey)field study

KÜÇÜKALİ SERHAT,VEREP BÜLENT,TURAN DAVUT,ALP AHMET,Mutlu Tanju,Özelçi Dursun (19.06.2017 - 21.06.2017), Yayın Yeri:International Conference on Engineering and Ecohydrology for fish passage, 19.06.2017

Uluslararası Özet bildiri

12. Evaluation of the Environmental Flow Rates of Güvercin Hydropower Plant in River Ceyhan Basin of Turkey

AKYÜZ ADİL,ALP AHMET (11.05.2017 - 13.05.2017), Yayın Yeri:ECOLOGY 2017 International Symposium, 13.05.2017

Uluslararası Özet bildiri

13. Fish Migration and Fish Passages for Sustainable Hydro Energy Investments: A Case Study from Ceyhan River Basin, Turkey

ALP AHMET (11.05.2017 - 13.05.2017), Yayın Yeri:ECOLOGY 2017 International Symposium, 13.05.2017

Uluslararası Özet bildiri

14. The Efficiency of Fish Passages and Migratory Fish in River Ceyhan Ceyhan Nehri ndeki balık geçitlerinin etkinlikleri ve ve göç eden balıklar

ALP AHMET,AKYÜZ ADİL,ÖZCAN MİKAİL (21.11.2016 - 22.11.2016), Yayın Yeri:Workshop on fish passages and migration, 21.11.2016

Uluslararası Özet bildiri

15. Ceyhan Nehri’ndeki balık geçitlerinin etkinlikleri ve göç eden balıklar

ALP AHMET,AKYÜZ ADİL,ÖZCAN MİKAİL (21.11.2016 - 22.11.2016), Yayın Yeri:Balık Geçitleri ve Göçleri Çalıştayı, 21.11.2016

Ulusal Özet bildiri

16. Movements and home ranges of Capoeta angorae in two streams of River Ceyhan Turkey

ALP AHMET,AKYÜZ ADİL,ÖZCAN MİKAİL (03.11.2016 - 05.11.2016), Yayın Yeri:International Symposium on Fisheries and Aquatic Science (FABA 2016), 03.11.2016

Uluslararası Özet bildiri

17. A critical analysis of existing fish pass structures at small hydropower plants in Turkey

VEREP BÜLENT,KÜÇÜKALİ SERHAT,TURAN DAVUT,ALP AHMET (20.06.2016 - 22.06.2016), Yayın Yeri:Fish Passage 2016: International Conference on River Connectivity, 20.06.2016

Uluslararası Özet bildiri

18. Movements and home ranges of Capoeta angorae in River Ceyhan Turkey

ALP AHMET,AKYÜZ ADİL,ÖZCAN MİKAİL (22.04.2016 - 22.04.2016), Yayın Yeri:Fitfish Annual Conference, 22.04.2016

Uluslararası Özet bildiri

19. Alabalıkların telemetri ile izlenmesi

ALP AHMET (26.03.2015 - 28.06.2015), Yayın Yeri:Orman İçi Suların Balıklandırılması Çalıştayı,

Ulusal Davetli konuşmacı

20. Efficiency and suitability of the fish passages in River Ceyhan Turkey

ALP AHMET,AKYÜZ ADİL,ÖZCAN MİKAİL (22.06.2015 - 26.06.2015), Yayın Yeri:International Conference on Engineering and Ecohydrology for Fish Passage, 24.06.2015

Uluslararası Tam metin bildiri

21. Alabalıkların telemetrik yöntemlerle izlenmesi

ALP AHMET (26.03.2015 - 28.03.2015), Yayın Yeri:Orman İçi Suların Balıklandırılması Çalıştayı, 26.03.2015

Ulusal Özet bildiri

22. Assessment of movements and habitat use of trout Salmo opimus in Fırnız Stream River Ceyhan using radio telemetry techniques

ALP AHMET,AKYÜZ ADİL,ÖZCAN MİKAİL (25.09.2014 - 27.09.2014), Yayın Yeri:International Symposium on Fisheries and Aquatic Science (FABA 2014)., 25.09.2014

Uluslararası Özet bildiri

23. Eğirdir Gölü’ndeki gümüş (Atherina boyeri Risso, 1810) populasyonunun üreme özellikleri.

Yağcı Apaydın Meral,ALP AHMET,Yağcı Abdulkadir,Cesur Mehmet (03.09.2013 - 06.09.2013), Yayın Yeri:17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu,, 03.09.2013

Ulusal Özet bildiri

24. Eğirdir Gölü’ndeki gümüş (Atherina boyeri Risso, 1810) balıklarının bazı populasyon özellikleri

Yağcı Apaydın Meral,ALP AHMET,Yağcı Abdulkadir,Bilgin Fuat,ERBATUR İsmail (03.09.2013 - 06.09.2013), Yayın Yeri:17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 03.09.2013

Ulusal Özet bildiri

25. Fırat Nehri Bulam Çayı ndaki Capoeta capoeta nın göç hareketleri ve balık geçidinin etkinliği

ALP AHMET,AKYÜZ ADİL,ÖZCAN MİKAİL (30.05.2013 - 01.06.2013), Yayın Yeri:International Symposium on Fisheries and Aquatic Science (FABA 2013)., 30.05.2013

Uluslararası Özet bildiri

26. Ceyhan Nehri ndeki dikey yarıklı bir balık geçidinin yapısal özellikleri ve etkinliği

AKYÜZ ADİL,ALP AHMET,SARIYALÇINKAYA BATUHAN,BÜLBÜL ORHAN (30.05.2013 - 01.06.2013), Yayın Yeri:International Symposium on Fisheries and Aquatic Science (FABA 2013), 30.05.2013

Uluslararası Özet bildiri

27. Feeding ecology and prey selection of sand smelt, Atherina boyeri (Risso, 1810) in Eğirdir Lake, (Southern Anatolia, Turkey)

Apaydın Yağcı Meral,ALP AHMET,Yağcı Abdulkadir,Uysal Rahmi,Yeğen Vedat (24.03.2013 - 27.03.2013), Yayın Yeri:The First International Symposium in Northern Cyprus, 27.03.2013

Uluslararası Tam metin bildiri

28. Tekir ve Bulam Çayları’nda ekolojik akış miktarlarının farklı yöntemlerle değerlendirilmesi ve Türkiye’deki uygulamalar

ALP AHMET,AKYÜZ ADİL (21.11.2012 - 24.11.2012), Yayın Yeri:Fisheries and Aquatic Sciences 2012 Symposium, 21.11.2012

Uluslararası Tam metin bildiri

29. Ceyhan Nehir Havzası’ndaki hidroelektrik santralleri (HES) ve balık çeşitliliğine olası etkiler

ALP AHMET,YERLİ SEDAT VAHDET (27.08.2012 - 29.08.2012), Yayın Yeri:V. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 27.08.2012

Ulusal Özet bildiri

30. Sulama suyu istasyonlarının Eğirdir Gölü balıkları üzerine etkisi

ALP AHMET,Uysal Rahmi,BOLAT YILDIZ,ÇAKIR A,YALÇINKAYA T,Yağcı Abdulkadir,Yeğen Vedat (27.08.2012 - 29.08.2012), Yayın Yeri:V. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 27.08.2012

Ulusal Özet bildiri

31. Elazığ Hazar Gölü’nde yaşayan Capoeta umbla’nın (Heckel, 1843) üreme biyolojisi

ÇOBAN MEHMET ZÜLFÜ,GÜNDÜZ FATİH,TÜRKGÜLÜ İBRAHİM,ÖRNEÇİ NEDİM,DEMİROL FERHAT,ALP AHMET (07.09.2011 - 09.09.2011), Yayın Yeri:Fisheries and Aquatic Sciences 2011 Symposium, 07.09.2011

Uluslararası Özet bildiri

32. Eğirdir Gölü’ne aşılanan yabancı balık türlerinin ekolojik ve ekonomik etkilerinin değerlendirilmesi

YERLİ SEDAT VAHDET,ALP AHMET,Yeğen Vedat,Uysal Rahmi,Yağcı Apaydın Meral (07.09.2011 - 09.09.2011), Yayın Yeri:Fisheries and Aquatic Sciences 2011 Symposium, 07.09.2011

Uluslararası Özet bildiri

33. Sır Baraj Gölü (Kahramanmaraş) zooplankton çeşitliliği ve yoğunluğu

KUMRU SALİH,ALP AHMET,Yağcı Apaydın Meral (07.09.2011 - 09.09.2011), Yayın Yeri:Fisheries and Aquatic Sciences 2011 Symposium, 07.09.2011

Uluslararası Tam metin bildiri

34. Türkiye’de baraj göllerinde kafeslerde alabalık yetiştiriciliği: Mevcut mevzuat ve dünyada uygulanan taşıma kapasitesi modelleri

ALP AHMET (04.07.2010 - 08.07.2010), Yayın Yeri:2. Alabalık Sempozyumu, 04.07.2010

Ulusal Özet bildiri

35. Ceyhan Nehri’ndeki doğal alabalıklarda (Salmo trutta) yumurtaların iki farklı su sıcaklığında inkübasyonu ve embryonik gelişimi

ALP AHMET,ERER MESUT,KIRMIZI SEMİHA (04.07.2010 - 08.07.2010), Yayın Yeri:2. Alablaık Sempozyumu, 04.07.2010

Ulusal Özet bildiri

36. Sır Baraj Gölü’nde (Kahramanmaraş) su kalitesine ait bazı parametrelerin zamansal ve bölgesel değişimi ve evsel kaynaklı kirliliğin etkileri

ALP AHMET,KUMRU SALİH (05.05.2010 - 07.05.2010), Yayın Yeri:Ekoloji Sempuzyumu, 05.05.2010

Ulusal Özet bildiri

37. Menzelet Baraj Gölü’nde fizikokimyasal parametrelerin dikey ve yatay doğrultuda değişimi

DEMİRKIRAN ALİ RIZA,ALP AHMET,KARA CEMİL (28.09.2009 - 01.10.2009), Yayın Yeri:Ulusal Su Günleri 2008, 28.09.2009

Ulusal Özet bildiri

38. Sır Baraj Gölü’nde fizikokimyasal parametreler ve zooplanktonun dikey yönde değişimi ve matematiksel modellerle incelenmesi

ALP AHMET,KUMRU SALİH (28.09.2009 - 01.10.2009), Yayın Yeri:Ulusal Su Günleri 2008, 28.09.2009

Ulusal Özet bildiri

39. Menzelet Baraj Gölü yayın balığı populasyonunda (Silurus glanis) besin kompozisyonu ve besinsel organizma seçiciliği

ALP AHMET,KARA CEMİL,ÖZTÜRK DURMUŞ,BÜYÜKÇAPAR HAKAN MURAT,ÜÇKARDEŞ FATİH (01.07.2009 - 04.07.2009), Yayın Yeri:XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 01.07.2009

Ulusal Özet bildiri

40. Ceyhan Nehri yüzey suyu kalitesinin fizikokimyasal parametrelerle değerlendirilmesi

ALP AHMET,DEMİRKIRAN ALİ RIZA,ÜÇKARDEŞ FATİH,TANRIVERDİ ÇAĞATAY (18.12.2008 - 19.12.2008), Yayın Yeri:Ulusal Su Günleri 2008,

Ulusal Özet bildiri

41. Işıklı (Çivril) Baraj Gölü’ndeki (Çivril-Denizli) turna (Esox lucius ) populasyonunun büyüme özellikleri

Uysal Rahmi,Yağcı Apaydın Meral,Yeğen Vedat,ALP AHMET,Yağcı Abdulkadir (27.08.2008 - 29.08.2008), Yayın Yeri:III. Ulusal Limnoloji sempozyumu, 27.08.2008

Ulusal Özet bildiri

42. Blennius fluviatilis Asso 1801 (= Salaria fluviatilis Asso 1801)’in Ceyhan Nehir Sistemi’nde Dağılımı ve Bazı Biyolojik Özellikleri

ALP AHMET,KARA CEMİL (21.06.2004 - 24.06.2004), Yayın Yeri:. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21.06.2004

Ulusal Özet bildiri

43. Sır Baraj Gölü’ndeki (Kahramanmaraş) kirliliğin incelenmesi

ÇINAR ÖZER,BEZİRGAN A,YAŞARER FARUK,ALP AHMET (06.05.2004 - 08.05.2004), Yayın Yeri:I. Kahramanmaraş Sempozyumu, 06.05.2004

Ulusal Tam metin bildiri

44. Akşehir Gölü Sazan (Cyprinus carpio L., 1758) Populasyonunda Büyüme ve Üreme Özelliklerinin Araştırılması

ALP AHMET,BALIK SÜLEYMAN,AKYÜREK MAHMUT (15.07.1999 - 18.07.1999), Yayın Yeri:X. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 15.07.1999

Ulusal Tam metin bildiri

45. Sır Baraj Gölü’nde (K.Maraş) Ağ Kafeslerde Yetiştirilen Gökkuşağı Alabalıklarında (O. mykiss ) Optimum Stoklama Yoğunluğunun Tespiti

ALP AHMET,BÜYÜKÇAPAR HAKAN MURAT (14.07.1999 - 17.07.1999), Yayın Yeri:X. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 14.07.1999

Ulusal Tam metin bildiri

46. Sır Baraj Gölü’nde (Kahramanmaraş) Yaşayan Tatlısu Balıkları Üzerine Faunistik bir Araştırma

ALP AHMET,KARA CEMİL,BÜYÜKÇAPAR HAKAN MURAT (05.09.1998 - 08.09.1998), Yayın Yeri:II. Uluslararası Kızılırmak Fen Bilimleri Kongresi, 05.09.1998

Uluslararası Tam metin bildiri

47. Akşehir Gölü’ndeki İnci Balığı (Alburnus orontis Sauwage, 1882) Populasyonunun Büyüme ve Üreme Özelliklerinin İncelenmesi.

BALIK SÜLEYMAN,ALP AHMET (17.08.1994 - 19.08.1994), Yayın Yeri:XII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 17.08.1994

Ulusal Tam metin bildiri