profile-image

Dr.Öğr.Üyesi İBRAHİM ERŞAHİN

Bildiriler

1. Halk Kültürünün/Bilgisinin Günümüz Tıp Bilimindeki Kullanımı Ve İşlevselliği Üzerine Bir Değerlendirme

ERŞAHİN İBRAHİM, KIZIKOĞLU İPEK (19.05.2022 - ), Yayın Yeri:7. 19 Mayıs Yenilikçi Bilimsel Yaklaşımlar Kongresi,

Ulusal Tam metin bildiri

2. Anlatım Bağlamı Olarak Masalcının Dileği: Kahramanmaraş Örneği

ERŞAHİN İBRAHİM (16.03.2022 - ), Yayın Yeri:Sınır Ötesi Masallar Konferans Çalıştay Masal Atölyesi Programı,

Ulusal Tam metin bildiri

3. Halk Bilim Alanındaki Bilimsel Çalışmalarda Tespit Edilen Problemler Üzerine Bir Değerlendirme

ERŞAHİN İBRAHİM,ÖZDEMİR KADİRHAN (15.11.2017 - 17.11.2017), Yayın Yeri:Türkiye’de Bilgi Üretimi ve Bilim Politikaları Uluslararası Sempozyumu, 24.12.2017

Uluslararası Özet bildiri

4. Bağlamsal Kuram Çerçevesinde Kahramanmaraş’ta Geleneksel Hikaye Anlatıcıları

ERŞAHİN İBRAHİM,PIRNAZ AHMET (26.10.2017 - 28.10.2017), Yayın Yeri:III. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 27.11.2017

Uluslararası Özet bildiri

5. “Vehbi’nin Kerrakesi” Sözü Bağlamında Deyim ve Atasözlerinin Oluşumu

ERŞAHİN İBRAHİM,ÖZDEMİR KADİRHAN (22.09.2017 - 23.09.2017), Yayın Yeri:Uluslararası Sultânu’ş – Şuarâ Sünbülzâde Vehbî Efendi Sempozyumu, 24.12.2017

Uluslararası Özet bildiri

6. Millî Kurtuluş Millî Kimlik ve Türk Üniversite Logoları

ERŞAHİN İBRAHİM,ÇELİK EMİNE (03.02.2017 - 04.02.2017), Yayın Yeri:Uluslararası Milli Mücadele Döneminde Maraş Sempozyumu, 01.11.2017

Uluslararası Özet bildiri

7. Bir Edebî Anlatım Formu Olarak Destan ve Kahramanmaraş Kurtuluş Destanları

ERŞAHİN İBRAHİM,ÖZGEN ARİF (03.02.2017 - 04.02.2017), Yayın Yeri:Uluslararası Milli Mücadele Döneminde Maraş Sempozyumu, 01.11.2017

Uluslararası Özet bildiri

8. Selçuklu Dönemi’nden Bir Menkabe Kişisi: Ümmet (Himmet) Baba

ERŞAHİN İBRAHİM,GÜVEN MAHMUT AKİF (17.11.2016 - 19.11.2016), Yayın Yeri:Uluslararası Selçuklu Döneminde Maraş Sempozyumu, 01.12.2017

Uluslararası Tam metin bildiri

9. Selçuklu Döneminde Bir Menkıbe Kişisi: Ümmet (Himmet) Baba

ERŞAHİN İBRAHİM,GÜVEN MAHMUT AKİF (17.11.2016 - 18.11.2016), Yayın Yeri:Uluslararası Selçuklu Döneminde Maraş Sempozyumu,

Uluslararası Tam metin bildiri

10. Nasreddin Hoca ve Sivrihisar Fıkraları

ERŞAHİN İBRAHİM,USTA MUSTAFA (24.10.2015 - 25.10.2015), Yayın Yeri:1. Sivrihisar Sempozyumu,

Ulusal

11. ‘Maraş Ağzı Köroğlu’Kitabının Kurgu, Anlatım ve Dil Özellikleri

ERŞAHİN İBRAHİM (26.09.2014 - 28.09.2014), Yayın Yeri:5. Uluslar Arası Bolu Tarihi Kültürü Ve Köroğlu Sempozyumu,

Uluslararası

12. Tokat Yöresinden Bir Fıkra Tipi: Aynabaş

ERŞAHİN İBRAHİM,ÖZDEMİR KADİRHAN (25.09.2014 - 26.09.2014), Yayın Yeri:Tokat Tarihi ve Kültürü Sempozyumu, 02.01.2015

Ulusal Tam metin bildiri

13. Kurgu-Gerçek Arasında Bir Edebiyat Kişisi: Maraşlı Şeyhoğlu Satılmış

ERŞAHİN İBRAHİM (04.10.2013 - 06.10.2013), Yayın Yeri:Uluslararası Cumhuriyet Döneminde Maraş Sempozyumu, 01.01.2014

Uluslararası Tam metin bildiri

14. Necip Fazıl Şiirinde Geleneksel Halk Anlatmalarına Ait Unsurlar

ERŞAHİN İBRAHİM (23.05.2013 - 25.05.2013), Yayın Yeri:ULUSLARARASINECİP FAZIL KISAKÜREK SEMPOZYUMU,

Uluslararası

15. Necip Fazıl’a Göre İdeal Şair Tipi ve Yunus Emre

ERŞAHİN İBRAHİM (23.05.2013 - 25.05.2013), Yayın Yeri:Uluslar Arası Necip Fazıl Kısakürek Sempozyumu,

Uluslararası

16. Aşıklık Geleneği Bağlamında Kahramanmaraş Halk Kültüründe Usta-Çırak Olgusu

ERŞAHİN İBRAHİM (18.04.2013 - 20.04.2013), Yayın Yeri:Uluslar arası Türk ve Dünya Kültüründe Kahramanmaraş Sempozyumu, 01.10.2013

Uluslararası Tam metin bildiri

17. Şiirde Maraşlı Bir Zanaatkar Profili: Semerci Ejder

ERŞAHİN İBRAHİM (18.04.2013 - 20.04.2013), Yayın Yeri:Uluslar arası Türk ve Dünya Kültüründe Kahramanmaraş Sempozyumu, 01.10.2013

Uluslararası Tam metin bildiri

18. Şairin Dua Ufku Münacat ve Bu Şiirlerdeki Allah’a Hitap Sözleri

ERŞAHİN İBRAHİM (05.10.2012 - 06.10.2012), Yayın Yeri:“Edebiyatımızda Cenab-ı Allah” İkinci İslami Türk Edebiyatı Sempozyumu,

Uluslararası Tam metin bildiri

19. Maraş Adı Bağlamında Evliya Çelebi’ye Göre Yer Adlarının Anlamlandırılması

ERŞAHİN İBRAHİM (06.10.2012 - 06.10.2012), Yayın Yeri:Uluslararası Osmanlı Döneminde Maraş Sempozyumu, 01.01.2013

Uluslararası Tam metin bildiri

20. Halk Şairi Hayati Vasfi Taşyürek ve Yedi Uyurlar Destanı

ERŞAHİN İBRAHİM (20.09.2012 - 22.09.2012), Yayın Yeri:Uluslararası İnanç Turizmi ve Ashab-ı Kehf Sempozyumu, 01.01.2014

Uluslararası Tam metin bildiri

21. Andırınlı Fıkra Tipleri ve Hüseyin Çavuş

ERŞAHİN İBRAHİM (05.07.2012 - 06.07.2012), Yayın Yeri:Dulkadiroğlu Beyliği’nden Türkiye Cumhuriyetine Andırın Sempozyumu,

Ulusal

22. Andırın Halk Şairleri Ve Öksüz Ozan

ERŞAHİN İBRAHİM (05.07.2012 - 06.07.2012), Yayın Yeri:Dulkadiroğlu Beyliği’nden Türkiye Cumhuriyetine Andırın Sempozyumu,

Ulusal

23. Andırın Efsaneleri

ERŞAHİN İBRAHİM,KURUCU İRFAN (05.07.2012 - 06.07.2012), Yayın Yeri:Dulkadiroğlu Beyliği’nden Türkiye Cumhuriyetine Andırın Sempozyumu,

Ulusal

24. Dünden Bugüne Türkiye’de Çocukların Oyun Ortamı Üzerine Bir Değerlendirme

ERŞAHİN İBRAHİM (04.06.2012 - 04.06.2012), Yayın Yeri:Geleneksel Çocuk Oyunlarının Kültürel Sanatsal Sosyal ve Eğitim Bakımından Çocukların Gelişimine Etkileri Sempozyumu, 01.10.2012

Uluslararası Tam metin bildiri

25. “Geçti Bor’un Pazarı Sür Eşeği Niğde’ye” Sözü Çerçevesinde Atasözü ve Deyimleri Belirleme Problemi ve Bağlamsal Kuram

ERŞAHİN İBRAHİM,KURUCU İRFAN (03.05.2012 - 06.05.2012), Yayın Yeri:I. Uluslararası Niğde Dil, Kültür ve Tarih Sempozyumu,

Uluslararası

26. “Gelinlik Etme” Adeti Bağlamında Bir Niğde Masalı ve Toplumsal İşlevi

ERŞAHİN İBRAHİM,KURUCU İRFAN (03.05.2012 - 06.05.2012), Yayın Yeri:I. Uluslararası Niğde Dil, Kültür ve Tarih Sempozyumu,

Uluslararası

27. Kahraman Maraş Fıkra Tipleri

ERŞAHİN İBRAHİM (06.05.2004 - 08.05.2004), Yayın Yeri:I. Kahraman Maraş Sempozyumu, 01.01.2005

Ulusal Tam metin bildiri

28. Bir Grup Türk Atasözü Işığında Diyalog İletişim Kişiler ve Toplumlar Arası İlişkiler

ERŞAHİN İBRAHİM (12.12.2003 - 14.12.2003), Yayın Yeri:Halk Kültürlerinin Uluslar arası İlişkilere Katkısı Sempozyumu, 01.01.2005

Ulusal Tam metin bildiri

29. Gelenek-Modernite Kavşağında Bir Folklor Hikayecisi Şevket Bulut ve Hikayelerindeki Tipler

ERŞAHİN İBRAHİM (12.10.2001 - 13.10.2001), Yayın Yeri:Gap Çerçevesinde Halk Kültürü Sempozyumu, 01.01.2002

Ulusal Tam metin bildiri

30. Atasözlerimizde Çocuk

ERŞAHİN İBRAHİM (23.04.1994 - 23.04.1994), Yayın Yeri:İLESAM Birinci Çocuk Edebiyatı Sempozyumu, 01.01.1995

Ulusal Tam metin bildiri