profile-image

Prof.Dr. KENAN SİNAN DAYISOYLU

Bildiriler

1. Dondurma Teknolojisinde Maraş Dondurmasının Yeri ve Önemi

Dayısoylu Kenan Sinan, Cingöz Ali, Karaman Nagehan, Yener Aybike ( - ), Yayın Yeri:1. Uluslar Arası “Adriyatik’ten Kafkaslar’a Geleneksel Gıdalar” Sempozyumu,

Uluslararası Tam metin bildiri

2. Supplementation of ice cream with different rose hip products

DUMAN AHMET DOĞAN, DAYISOYLU KENAN SİNAN, GEZGİNÇ YEKTA, ALMA MEHMET HAKKI (09.07.2004 - ), Yayın Yeri:I. International Rose Hip Conference 690, 30.09.2005

Uluslararası Tam metin bildiri

3. Supplementation of ice cream with different rose hip products

DUMAN AHMET DOĞAN, DAYISOYLU KENAN SİNAN, GEZGİNÇ YEKTA, ALMA MEHMET HAKKI (09.07.2004 - ), Yayın Yeri:I. International Rose Hip Conference 690, 30.09.2005

Uluslararası Tam metin bildiri

4. Fonksiyonel gıda mı fonksiyonel bileşen mi Gıdalarda Fonksiyonellik

Dayısoylu Kenan Sinan, Gezginç Yekta, Cingöz Ali ( - ), Yayın Yeri:Türkiye 11. Gıda Kongresi,

Ulusal Özet bildiri

5. Peynir Benzeri Ürünler

CİNGÖZ ALİ,KARAGÖZ ŞEYDA,DAYISOYLU KENAN SİNAN ( - ), Yayın Yeri:8. Gıda Mühendisliği Kongresi, 07.11.2013

Ulusal Özet bildiri

6. Van piyasasında Üretilen ve Satışa Sunulan Yoğurtların Çeşitli Nitelikleri Üzerinde Bir Araştırma

DAYISOYLU K S, BAKIRCI İ, AKYÜZ N (16.09.1998 - ), Yayın Yeri:Gıda Müh. Kongresi Gaziantep’98,

Ulusal Tam metin bildiri

7. Physicochemical Analysis and Fatty Acid Profile of Olive Oil Extracted From Arbequina Variety and Its Comparison With Selected Commercial Brands

Muhammad Ali, DAYISOYLU KENAN SİNAN, KAYA ELİFE, RAZA Kyaham (05.12.2022 - 06.12.2022), Yayın Yeri:5th International Agriculture Congress, 31.12.2022

Uluslararası Tam metin bildiri

8. Widely Consumed Functional Foods In The World And In Turkey

DAYISOYLU KENAN SİNAN,TEKİN SAKALLI FATMA BETÜL (02.05.2019 - 04.05.2019), Yayın Yeri:International Symposium on Advanced Engineering Technologies, 04.05.2019

Ulusal Özet bildiri

9. Microbial Exopolisaccharides And Their Role And Importance In Food Technology

DAYISOYLU KENAN SİNAN,TEKİN SAKALLI FATMA BETÜL (02.05.2019 - 04.05.2019), Yayın Yeri:International Symposium on Advanced Engineering Technologies, 04.05.2019

Ulusal Özet bildiri

10. Biopreservation in Dairy Technology: Bacteriocins and Bacteriophages

DAYISOYLU KENAN SİNAN,TATAR HAZEL DİLŞAD,GEZGİNÇ YEKTA (09.05.2018 - 12.05.2018), Yayın Yeri:I.International Agricultural Science Congress, 01.06.2018

Uluslararası Özet bildiri

11. Characteristics and Biochemical Composition of the Mouldy Cheeses Ripened with Penicilliumspp

KARABEKMEZ ERDEM TUĞBA,KAYA ELİFE,DAYISOYLU KENAN SİNAN (09.05.2018 - 12.05.2018), Yayın Yeri:International Agriculture Science Congress, 12.06.2018

Uluslararası Özet bildiri

12. Gıdalarda Antosiyaninler ve Fonksiyonel Etkileri

MAĞRALI MERYEM,MAZI MELTEM,DAYISOYLU KENAN SİNAN,KAYA ELİFE (04.05.2018 - 05.05.2018), Yayın Yeri:Gıda Mühendisliği 9.Öğrenci Kongresi, 06.06.2018

Ulusal Özet bildiri

13. ALTERATION OF ORIGINAL MICROFLORA OF YOGHURT IN HISTORICAL PERIOD

DAYISOYLU KENAN SİNAN,AYMAN SERMET,TATAR HAZEL DİLŞAD,GEZGİNÇ YEKTA (19.04.2018 - 21.04.2018), Yayın Yeri:The 4th International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus”, 01.06.2018

Uluslararası Özet bildiri

14. THE NUTRIENTS OF FORMULA MILK IN TERMS OF MEETING THE NEEDS OF AN INDIVIDUAL

DAYISOYLU KENAN SİNAN,DEMİR BETÜL,KAHVECİ BETÜL,İBRAHİM MOHAMMED ZAKİR (09.05.2017 - 12.05.2017), Yayın Yeri:1ST INTERNATIONAL CONGRESS ON MEDCINAL AND AROMATIC PLANTS, 12.05.2017

Uluslararası Özet bildiri

15. The Recent Developments In Microbial And Recombinant Rennet Usage And Coagulation In Cheese Manufacturing

DAYISOYLU KENAN SİNAN,GEZGİNÇ YEKTA,TATAR HAZEL DİLŞAD (23.04.2017 - 28.04.2017), Yayın Yeri:5th. International Conference “Sustainable Posharvest And Food Technologies-Inoptep 2017“, 23.04.2017

Uluslararası Özet bildiri

16. An Overview Of Some Applications Of The Microencapsulation Technique In Dairy Technology

DAYISOYLU KENAN SİNAN,TATAR HAZEL DİLŞAD,AKINCI Kübra Sueda,ÇAPAR Nesrin (23.04.2017 - 28.04.2017), Yayın Yeri:5th. International Conference “Sustainable Posharvest And Food Technologies-Inoptep 2017, 23.04.2017

Uluslararası Tam metin bildiri

17. Yoğurdun Mevzuattaki Tanım ve Endüstriyel ÜretimineEleştirel Bir Bakış

DAYISOYLU KENAN SİNAN,GEZGİNÇ YEKTA (05.10.2016 - 07.10.2016), Yayın Yeri:TÜRKİYE 12. GIDA KONGRESİ, 05.10.2016

Ulusal Özet bildiri

18. Probiyotik Bakterilerin Fonksiyonel Özellikleri

NARLIOĞLU ŞEYMA,ARIKAN MELİHA,KALLİ ÖZLEM,DAYISOYLU KENAN SİNAN (05.10.2016 - 07.10.2016), Yayın Yeri:TÜRKİYE 12. GIDA KONGRESİ, 05.10.2016

Ulusal Özet bildiri

19. Osmaniye Yerfıstığında Aflatoksin Sorunu

DAYISOYLU KENAN SİNAN,GEZGİNÇ YEKTA,EYNALLI VİLDAN ,TURANLI CANAN (05.10.2016 - 07.10.2016), Yayın Yeri:TÜRKİYE 12. GIDA KONGRESİ, 05.10.2016

Ulusal Özet bildiri

20. Süt Endüstrisinde Aflatoksin M1 Problemi

ANÇEL TUĞBERK,DAYISOYLU KENAN SİNAN,YÖRÜKOĞLU TARIK (05.10.2016 - 07.10.2016), Yayın Yeri:TÜRKİYE 12. GIDA KONGRESİ, 05.10.2016

Ulusal Özet bildiri

21. Bazı Fermente Gıda Ürünleri Tüketiminin Sağlık Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

GEZGİNÇ YEKTA,DAYISOYLU KENAN SİNAN,TURANLI CANAN,EYNALLI VİLDAN (05.10.2016 - 07.10.2016), Yayın Yeri:TÜRKİYE 12. GIDA KONGRESİ, 05.10.2016

Ulusal Özet bildiri

22. Erzincan Yöresinde Üretilen Şavak Tulum PeynirininYayla Şartlarında Yapım Koşulları

YAĞCI SERDAR,BAŞ SİNAN,DAYISOYLU KENAN SİNAN (05.10.2016 - 07.10.2016), Yayın Yeri:TÜRKİYE 12 GIDA KONGRESİ, 05.10.2016

Ulusal Özet bildiri

23. Tulum Peyniri Üretiminde Teknolojik İyileştirmeler

KARABEKMEZ ERDEM TUĞBA,AKSÜYEK İBRAHİM,DAYISOYLU KENAN SİNAN (05.10.2016 - 07.10.2016), Yayın Yeri:TÜRKİYE 12. GIDA KONGRESİ, 05.10.2016

Ulusal Özet bildiri

24. Kahramanmaraş İli Coğrafi İşaretleri ve Potansiyeli

YÖRÜKOĞLU TARIK,DAYISOYLU KENAN SİNAN,ANÇEL TUĞBERK,ÖZKAN ÇAĞRI ÖZGÜR (05.10.2016 - 07.10.2016), Yayın Yeri:TÜRKİYE 12. GIDA KONGRESİ, 10.10.2016

Ulusal Özet bildiri

25. Changes in Some Components of Hair Goat’s Milk During Lactation

BAŞ SİNAN,DAYISOYLU KENAN SİNAN,TATLIYER ADİLE,ATA MUSTAFA (25.09.2016 - 30.09.2016), Yayın Yeri:12th Internetional Conference on Goat, IGA2016, 30.09.2018

Uluslararası Özet bildiri

26. Changes in Some Components of Hair Goat’s Milk During Lactation

BAŞ SİNAN,DAYISOYLU KENAN SİNAN,TATLIYER ADİLE,Ata Mustafa (25.09.2016 - 30.09.2016), Yayın Yeri:12th International Conference on Goats “ICG 2016” 25- 30th September Antalya,

Uluslararası Özet bildiri

27. Anadolu da Çökelek

DAYISOYLU KENAN SİNAN,Eynallı Vildan,Kıvcı Burcu (21.04.2016 - 23.04.2016), Yayın Yeri:ı. uLUSLARARASı Turizm ve Mikrobiyal Gıda Güvenliği Kongresi,

Uluslararası Özet bildiri

28. The Effect of Salep and Some Stabilizators on Various Characteristics of Maraş Ice Cream

DAYISOYLU KENAN SİNAN,KARAMAN NAGEHAN (01.10.2015 - 04.10.2015), Yayın Yeri:The 3rd International Symposium on ''Traditional Foods from Adriatic to Caucasus'', 01.10.2015

Uluslararası Poster

29. Some Properties of Goat Milk Used in Production of Maraş Ice Cream

BAŞ SİNAN,DAYISOYLU KENAN SİNAN,ATA MUSTAFA (01.10.2015 - 04.10.2015), Yayın Yeri:The 3rd International Symposium on ''Traditional Foods from Adriatic to Caucasus'', 01.06.2015

Uluslararası Poster

30. Toxicity of gaseous ozone at high concentrations against Plodia interpunctella Hübner and Ephestia cautella Walker in in shell hazelnuts

IŞIKBER ALİ ARDA, Christos Athanasiou, DAYISOYLU KENAN SİNAN, ÖZTEKİN MEHMET SERDAR, DUMAN AHMET DOĞAN, Melek Özdemir (28.06.2015 - 01.07.2015), Yayın Yeri:10th Conference on Integrated Protection of Stored Products IPSP, 28.06.2015

Uluslararası Özet bildiri

31. Toxicity of gaseous ozone at high concentrations against Plodia interpunctella Hübner and Ephestia cautella Walker in in shell hazelnuts

IŞIKBER ALİ ARDA,Athanasiou Christos,DAYISOYLU KENAN SİNAN,ÖZTEKİN MEHMET SERDAR,DUMAN AHMET DOĞAN,Özdemir Melek (28.06.2015 - 01.07.2015), Yayın Yeri:10th Conference on Integrated Protection of Stored Products IPSP 2015I OBC/wprs, 28.06.2015

Uluslararası Poster

32. Gıda Teknolojisinde Yaygın Olarak Kullanılan Fungusitler

ERDEM BALKIR,DAYISOYLU KENAN SİNAN,KARABEKMEZ ERDEM TUĞBA,ANÇEL TUĞBERK (28.04.2015 - 30.04.2015), Yayın Yeri:İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi, 28.04.2015

Ulusal Poster

33. Beslenmede biyoaktif peptitler ve sağlık üzerindeki fonksiyonel etkileri

KARABEKMEZ ERDEM TUĞBA,DAYISOYLU KENAN SİNAN,GEZGİNÇ YEKTA,SEZER ELİF (28.04.2015 - 30.04.2015), Yayın Yeri:İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi, 28.04.2015

Ulusal Poster

34. Mikrobiyel ve rekombinant rennetler

SEZER ELİF,DAYISOYLU KENAN SİNAN,GEZGİNÇ YEKTA,KARABEKMEZ ERDEM TUĞBA (28.04.2015 - 30.04.2015), Yayın Yeri:İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi, 28.04.2015

Ulusal Poster

35. Peynirde Hızlı Olgunlaştırma ve Etkileşimler

DAYISOYLU KENAN SİNAN,GEZGİNÇ YEKTA,KARABEKMEZ ERDEM TUĞBA,SEZER ELİF (28.04.2015 - 30.04.2015), Yayın Yeri:İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi, 28.04.2015

Ulusal Poster

36. Moleküler Biyolojide Yenilikçi Teknikler

GEZGİNÇ YEKTA,DAYISOYLU KENAN SİNAN,AKYOL İSMAİL,YÖRÜKOĞLU TARIK (28.04.2015 - 30.04.2015), Yayın Yeri:İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi, 28.04.2015

Ulusal Poster

37. Ultrason İşleminin Süt Teknolojisindeki Uygulamaları

ANÇEL TUĞBERK,DAYISOYLU KENAN SİNAN,YÖRÜKOĞLU TARIK,ERDEM BALKIR (28.04.2015 - 30.04.2015), Yayın Yeri:İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi, 28.04.2015

Ulusal Poster

38. Bio Fumigation with Ozone Gaseous for Quarantine and Pre Shipment Treatments as Alternatives to Methyl Bromide

DAYISOYLU KENAN SİNAN, IŞIKBER ALİ ARDA, Oztekin M. Serdar, DUMAN AHMET DOĞAN (19.10.2014 - 21.10.2014), Yayın Yeri:International Conference on Biopesticides 7 (ICOB7), 19.10.2014

Uluslararası Tam metin bildiri

39. Geleneksel Gidalarin Gida Güvenilirligi Açisindan Degerlendirilmesi

DAYISOYLU KENAN SiNAN, GEZGiNÇ YEKTA, ERDEM TUGBA, YÖRÜKOGLU TARIK (17.04.2014 - 19.04.2014), Yayın Yeri:4. Geleneksel Gidalar Sempozyumu,

Ulusal Poster

40. Fıstık Ezmesi

GEZGİNÇ YEKTA,DAYISOYLU KENAN SİNAN,YÖRÜKOĞLU TARIK,KARABEKMEZ ERDEM TUĞBA (17.04.2014 - 19.04.2014), Yayın Yeri:Çukurova Ünv, 4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu., 17.04.2014

Ulusal Özet bildiri

41. Fonksiyonel Bileşen Olarak Maraş Salebi

YÖRÜKOĞLU Tarık,DAYISOYLU KENAN SİNAN (17.04.2014 - 19.04.2014), Yayın Yeri:4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 17.04.2014

Ulusal Özet bildiri

42. GELENEKSEL SUMAK EKŞİSİ VE KİMİ FİZİKOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ

ERDEM. Karabekmez Tuğba, YÖRÜKOĞLU. Tarık, ERDEM. Balkır, GEZGİNÇ, YektaDAYISOYLU, Kenan Sinan (17.04.2014 - 19.04.2014), Yayın Yeri:Çukurova Üniversitesi 4.Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, ADANA,

Ulusal Poster

43. Traditional Turk Flavor Çiğ Köfte Raw Meatball

DAYISOYLU KENAN SİNAN,GEZGİNÇ YEKTA,SEZER ELİF (24.10.2013 - 26.10.2013), Yayın Yeri:The 2nd International Symposium on “Traditional Foods From Adriatic to Caucasus”, 24.10.2013

Uluslararası Poster

44. A Traditional Turk Flavor Çiğ Köfte Raw Meatball

DAYISOYLU KENAN SİNAN, GEZGİNÇ YEKTA, SEZER ELİF (24.10.2013 - 26.10.2013), Yayın Yeri:The 2nd International Symposium on "Traditional Foods from Adriatic to Caucaus" 24-26 October, Struga (Ohrid Lake) Macedonia,

Uluslararası Poster

45. Maraş Tarhana s Firik

GEZGİNÇ YEKTA, DAYISOYLU KENAN SİNAN, SEZER ELİF (24.10.2013 - 26.10.2013), Yayın Yeri:The 2nd International Symposium on "Traditional Foods from Adriatic to Caucaus" 24-26 October, Struga (Ohrid Lake) Macedonia,

Uluslararası Poster

46. Gıda İşlemede Elde Edilen Yan Ürünlerin Güncel Alternatif Değerlendirilme Fırsatları

DİDİN MUSTAFA,DUMAN AHMET DOĞAN,AKKAYA MURAT REİS,DAYISOYLU KENAN SİNAN,Tenekeci Onur (12.10.2013 - 14.10.2013), Yayın Yeri:TGDF Gıda Kongresi 2023:Yüzüncü Yıla On Kala, 12.10.2013

Ulusal Özet bildiri

47. Probiyotik Dondurma Üretimi.

CİNGÖZ ALİ,KARAGÖZ ŞEYDA,DAYISOYLU KENAN SİNAN (15.11.2012 - 16.11.2012), Yayın Yeri:Süt Endüstrisinde Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu, 16.11.2012

Ulusal Özet bildiri

48. Propylene Oxide as Potential Quarantine Fumigant Forinsect Disinfestation of Dried Figs

IŞIKBER ALİ ARDA, Oztekin M. Serdar, DAYISOYLU KENAN SİNAN, DUMAN AHMET DOĞAN (15.10.2012 - 19.10.2012), Yayın Yeri:9th. Int. Conf. on Controlled Atmosphere and Fumigation in Stored Products, 19.10.2012

Uluslararası Tam metin bildiri

49. PROPYLENE OXIDE AS POTENTIAL QUARANTINE FUMIGANT FORINSECT DISINFESTATION OF DRIED FIGS

IŞIKBER ALİ ARDA,ÖZTEKİN MEHMET SERDAR,DAYISOYLU KENAN SİNAN,DUMAN AHMET DOĞAN (15.10.2012 - 19.10.2012), Yayın Yeri:9th. Int. Conf. on Controlled Atmosphere and Fumigation in StoredProducts, 19.10.2012

Uluslararası Tam metin bildiri

50. Süt Ürünlerinde Biyojen Amin Oluşumunda Rol Alan Mikroorganizmalar

GEZGİNÇ YEKTA,AKYOL İSMAİL,DAYISOYLU KENAN SİNAN (10.10.2012 - 12.10.2012), Yayın Yeri:Türkiye 11. Gıda Kongresi, 10.10.2012

Ulusal Özet bildiri

51. Siirt Otlu Peynirinin Geleneksel Üretim Yöntemi, Bileşimi ve Van Otlu Peynirinden Farklılıkları

DOĞAN CEMHAN,DAYISOYLU KENAN SİNAN (10.10.2012 - 12.10.2012), Yayın Yeri:Türkiye 11. Gıda Kongresi, 10.10.2012

Ulusal Özet bildiri

52. Laktik Asit Bakterilerinin Ekzopolisakkarit Üretimi

GEZGiNÇ YEKTA, DAYISOYLU KENAN SiNAN, AKYOL iSMAiL (10.10.2012 - 12.10.2012), Yayın Yeri:Türkiye 11. Gida Kongresi,

Ulusal Tam metin bildiri

53. Konjuge Linoleik Asit KLA Biyosentezinde Metabolik Yollar ve Fonksiyonel Bir Bileşen Olarak KLA

DAYISOYLU KENAN SİNAN, GEZGİNÇ YEKTA, ÇÖMLEKÇİOĞLU UĞUR, AKYOL İSMAİL (10.10.2012 - 12.10.2012), Yayın Yeri:Türkiye 11. Gıda Kongresi,

Ulusal Tam metin bildiri

54. GELENEKSEL MARAŞ TARHANA FİRİĞİNİN ASETALDEHİT İÇERİĞİ

GEZGİNÇ YEKTA,DAYISOYLU KENAN SİNAN (10.05.2012 - 12.05.2012), Yayın Yeri:3. GELENEKSEL GIDALAR SEMPOZYUMU, 10.05.2012

Ulusal Tam metin bildiri

55. Maraş Sıkma Parmak Peyniri.

CİNGÖZ ALİ,DAYISOYLU KENAN SİNAN,KARAGÖZ ŞEYDA (10.05.2012 - 12.05.2012), Yayın Yeri:3. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 12.05.2012

Ulusal Özet bildiri

56. KİMYASAL PROFİL VE ANTİOKSİDAN KAPASİTE BAKIMINDAN TİRŞİK

DAYISOYLU KENAN SİNAN (10.05.2012 - 12.05.2012), Yayın Yeri:3. GELENEKSEL GIDALAR SEMPOZYUMU, 10.05.2012

Ulusal Tam metin bildiri

57. Maraş Sıkma Parmak Peyniri

CİNGÖZ ALİ,DAYISOYLU KENAN SİNAN,CİNGÖZ ŞEYDA (10.05.2012 - 12.05.2012), Yayın Yeri:3. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 10.05.2012

Ulusal Tam metin bildiri

58. Maraş Tarhanası

Yörükoğlu Tarık,DAYISOYLU KENAN SİNAN,GEZGİNÇ YEKTA (10.05.2012 - 12.05.2012), Yayın Yeri:3. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 10.05.2012

Ulusal Özet bildiri

59. Evaluation of storing techniques on quality characteristics and presence of aflatoxins of Turkish red chilli pepper at semi commercial manufacturing

DUMAN AHMET DOĞAN, IŞIKBER ALİ ARDA, ÖZTEKİN S, DAYISOYLU KENAN SİNAN (27.06.2010 - 29.06.2010), Yayın Yeri:Phyco and Mycotoxins. Merida-Yucatan, Mexico, June,

Uluslararası Tam metin bildiri

60. The status and importance of Maras dondurma in ice cream technology

DAYISOYLU KENAN SİNAN, CİNGÖZ ALİ, KARAMAN NAGEHAN, YENER AYBİKE (15.06.2010 - 17.06.2010), Yayın Yeri:The 1st Traditional Foods from Adriatic to Caucaus Conference,

Uluslararası Tam metin bildiri

61. Süt Yağında cis 9 trans 11 Konjuge Linoleik Asitin Ag- HPLC ile Analizi

ÇÖMLEKÇİOĞLU UĞUR,GEZGİNÇ YEKTA,AKYOL İSMAİL,DAYISOYLU KENAN SİNAN (21.05.2009 - 23.05.2009), Yayın Yeri:Pamukkale Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu., 21.05.2009

Ulusal Özet bildiri

62. Doğal Yoğurtlardan İzole Edilen Laktik Asit Bakterilerinin Antibiyotik Dirençlilik ve Plazmit İçeriklerinin Belirlenmesi

GEZGİNÇ YEKTA,BUCAK ÖZNUR,DAYISOYLU KENAN SİNAN,AKYOL İSMAİL (21.05.2009 - 23.05.2009), Yayın Yeri:Pamukkale Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, 21.05.2009

Ulusal Özet bildiri

63. Laktik Asit Bakterilerinin İnhibisyon Etkisi ve Bakteriyosinler

DAYISOYLU KENAN SİNAN,DUMAN AHMET DOĞAN,AKYOL İSMAİL,GEZGİNÇ YEKTA (21.05.2009 - 23.05.2009), Yayın Yeri:Pamukkale Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, 21.05.2009

Ulusal Özet bildiri

64. Application of Sealed Flexible Vacuum Hermetic Storage System for Quality Preservation of Turkish Red Chili Pepper

IŞIKBER ALİ ARDA, ÖZTEKİN S, DUMAN A D, DAYISOYLU KENAN SİNAN, SOYSAL Y (21.09.2008 - 26.09.2008), Yayın Yeri:8th International Conference on Controlled Atmosphere and Fumigation in Stored Products,

Uluslararası Tam metin bildiri

65. Fonksiyonel Gıda Güvenliği

DAYISOYLU KENAN SİNAN (21.05.2008 - 23.05.2008), Yayın Yeri:Türkiye 10.Gıda Kongresi konferansı,

Ulusal Tam metin bildiri

66. Soya Yoğurdunun Geleneksel Kahramanmaraş Tarhanası Yapımında Kullanılması

DAĞCI E K, DIĞRAK METİN, DAYISOYLU KENAN SİNAN (21.05.2008 - 23.05.2008), Yayın Yeri:Türkiye 10.Gıda Kongresi konferansı,

Ulusal Tam metin bildiri

67. Baharatlık Kırmızı Biberde Vakum, Hermetik ve Geleneksel Depolama Yöntemlerinin İşletme Ölçeğinde Karşılaştırılması

IŞIKBER ALİ ARDA,ÖZTEKİN MEHMET SERDAR,DUMAN AHMET DOĞAN,DAYISOYLU KENAN SİNAN,SOYSAL YURTSEVER (05.09.2007 - 07.09.2007), Yayın Yeri:24. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi 5-7 Eylül 2007 Kahramanmaraş Türkiye, 365-374, 07.09.2007

Ulusal Tam metin bildiri

68. Determination of Microbiological Parameters and Aflatoxin Level in Traditionally Stored Turkish Red Chilli Pepper

DUMAN AHMET DOĞAN,ÖZTEKİN MEHMET SERDAR,IŞIKBER ALİ ARDA,DAYISOYLU KENAN SİNAN,SOYSAL YURTSEVER (21.05.2007 - 25.05.2007), Yayın Yeri:XII th International IUPAC Symposium on Mycotoxins and Phycotoxins, İstanbul, Turkey, 21.05.2007

Uluslararası Tam metin bildiri

69. Pesticide Use in Production of Red Chili Pepper

DYISOYLU KENAN SİNAN, DIĞRAK METİN, BAKIRCI I (19.02.2007 - 24.02.2007), Yayın Yeri:International Conference on Environment: Survival and Sustainability Conference,

Uluslararası Tam metin bildiri

70. Current Problems on Red Chilli Pepper Production

ÖZTEKİN MEHMET SERDAR, IŞIKBER ALİ ARDA, DUMAN AHMET DOĞAN, DAYISOYLU KENAN SİNAN, SOYSAL YURTSEVER (06.09.2006 - 08.09.2006), Yayın Yeri:23th Congress on Agricultural Mechanization, 06.09.2006

Ulusal Özet bildiri

71. Quality Losses During Storage of Red Chili Pepper

ÖZTEKİN S, IŞIKBER ALİ ARDA, DAYISOYLU KENAN SİNAN, DUMAN AHMET DOĞAN, SOYSAL Y (05.09.2006 - 06.09.2006), Yayın Yeri:CIGR World Congress,

Uluslararası Tam metin bildiri

72. Present Status of Turkish Red Chili Pepper

ÖZTEKİN MEHMET SERDAR,IŞIKBER ALİ ARDA,DAYISOYLU KENAN SİNAN,DUMAN AHMET DOĞAN,SOYSAL YURTSEVER (04.11.2005 - 08.11.2005), Yayın Yeri:Türk-Alman Tarım ve Tabii Bilimler Araştırıcıları Dernekleri 8. Sempozyumu, 04 - 08 Kasım 2005, Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft (FAL) in Braunschweig, Cuvillier Verlag, Göttingen, 2006., 01.01.2006

Uluslararası Tam metin bildiri

73. Bewertung der Farbeneigenschaften von türkischen Roten Chili Paprika Capsicum annuum L und Farbenstabilitat wahrend der Lagerung

ÖZTEKİN S, SOYSAL Y, IŞIKBER ALİ ARDA, DUMAN AHMET DOĞAN, DAYISOYLU KENAN SİNAN (01.10.2005 - 03.10.2005), Yayın Yeri:8. Symposium des Verbandes deutsch-türkischer Agrar-und Naturwissenschaftler (VDTAN),

Uluslararası Tam metin bildiri

74. Asssesing the Colour Quality Attributes of Turkish Red Chili Peppers Capsicum annum L and Colour Stability during Storage

SOYSAL YURTSEVER,ÖZTEKİN MEHMET SERDAR,IŞIKBER ALİ ARDA,DUMAN AHMET DOĞAN,DAYISOYLU KENAN SİNAN (27.09.2005 - 29.09.2005), Yayın Yeri:Proceedings of the 9th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture 27th International Conference of CIGR Section IV: Efficient Use of Electricity and Renewable Energy Sources in Agriculture, Sep. 27-29 2005, 99-104, İzmir Turkey., 29.09.2005

Uluslararası Tam metin bildiri

75. Bahçe Raf Ürünlerinde Kalite ve Standardizasyon

GEZGİNÇ YEKTA,DAYISOYLU KENAN SİNAN,DUMAN AHMET DOĞAN (24.09.2005 - 25.09.2005), Yayın Yeri:III. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 24.09.2005

Ulusal Tam metin bildiri

76. Tarladan Sofraya Kırmızı Biber

DUMAN AHMET DOĞAN,GEZGİNÇ YEKTA,DAYISOYLU KENAN SİNAN (20.09.2005 - 21.09.2005), Yayın Yeri:III. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 20.09.2005

Ulusal Tam metin bildiri

77. Avrupa Birliği (AB) Katılım Sürecinde GAP Bölgesi Sütçülüğü

DAYISOYLU KENAN SİNAN,DUMAN AHMET DOĞAN,GEZGİNÇ YEKTA,TAN AHMET (04.09.2005 - 05.09.2005), Yayın Yeri:GAP IV. Tarım Kongresi, 04.09.2005

Ulusal Tam metin bildiri

78. The Importance of Color and Quality of Red Chilli Pepper (in Turkish)

SOYSAL YURTSEVER, IŞIKBER ALİ ARDA, ÖZTEKİN MEHMET SERDAR, DUMAN AHMET DOĞAN, DAYISOYLU KENAN SİNAN (02.05.2005 - 04.05.2005), Yayın Yeri:3th Workshop on Agricultural Crop Drying, 02.04.2005

Ulusal Özet bildiri

79. Importance of color in dried red pepper as a quality parameter

SOYSAL YURTSEVER,ÖZTEKİN MEHMET SERDAR,IŞIKBER ALİ ARDA,DUMAN AHMET DOĞAN,DAYISOYLU KENAN SİNAN (17.04.2005 - 21.04.2005), Yayın Yeri:3rd Workshop on Drying Technique of Agricultural Products, 17.04.2005

Uluslararası Tam metin bildiri

80. Süt Endüstrisinde İkame Enzimler

DAYISOYLU KENAN SİNAN,DUMAN AHMET DOĞAN,GEZGİNÇ YEKTA (16.04.2005 - 17.04.2005), Yayın Yeri:Gıda Kongresi 2005, 16.04.2005

Ulusal Tam metin bildiri

81. Fındığın Depolanmasında Vakum Teknolojisinin Uygulanması

IŞIKBER ALİ ARDA,DAYISOYLU KENAN SİNAN,DUMAN AHMET DOĞAN,ÖZTEKİN MEHMET SERDAR,SOYSAL YURTSEVER (20.10.2004 - 21.10.2004), Yayın Yeri:3. Milli Fındık Şurası Konferansı, 20.10.2004

Ulusal Tam metin bildiri

82. Kahraman Maraş Yöresi Bağcılık Ürünleri

GEZGİNÇ YEKTA,DUMAN AHMET DOĞAN,DAYISOYLU KENAN SİNAN,DİDİN MUSTAFA (23.09.2004 - 24.09.2004), Yayın Yeri:Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 23.09.2004

Ulusal Tam metin bildiri

83. Yöresel Türk Baharatı: İsot

DUMAN AHMET DOĞAN,DAYISOYLU KENAN SİNAN,GEZGİNÇ YEKTA,DİDİN MUSTAFA (23.09.2004 - 24.09.2004), Yayın Yeri:Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 23.09.2004

Ulusal Tam metin bildiri

84. Kahraman Maraş Tarhanasının Kimi Özellikleri ve Beslenmedeki Fonksiyonel Önemi

DAYISOYLU KENAN SİNAN,GEZGİNÇ YEKTA,DUMAN AHMET DOĞAN,DİDİN MUSTAFA (23.09.2004 - 24.09.2004), Yayın Yeri:Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 23.09.2004

Ulusal Tam metin bildiri

85. Geleneksel Kahraman Maraş Tarhanasının Kimi Özellikleri ve Beslenmedeki Fonksiyonel Önemi

DAYISOYLU KENAN SİNAN,GEZGİNÇ YEKTA,DUMAN AHMET DOĞAN,DİDİN MUSTAFA (23.09.2004 - 24.09.2004), Yayın Yeri:Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 23.09.2004

Ulusal Tam metin bildiri

86. Kahramanmaraş Yöresi Bağcılık Ürünleri

GEZGİNÇ YEKTA,DUMAN AHMET DOĞAN,DAYISOYLU KENAN SİNAN,DİDİN MUSTAFA (23.09.2004 - 24.09.2004), Yayın Yeri:Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 23.09.2004

Ulusal Tam metin bildiri

87. Rose Hips in Yoghurt Manufacturing

DAYISOYLU KENAN SİNAN,DUMAN AHMET DOĞAN,GEZGİNÇ YEKTA,ALMA MEHMET HAKKI (07.09.2004 - 14.09.2004), Yayın Yeri:First International Rose Hip Conference, 07.09.2004

Uluslararası Tam metin bildiri

88. Kahramanmaraş Telemesi

DAYISOYLU KENAN SİNAN,DUMAN AHMET DOĞAN,GEZGİNÇ YEKTA,AKYOL İSMAİL (10.09.2004 - 12.09.2004), Yayın Yeri:Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 10.09.2004

Ulusal Tam metin bildiri

89. Supplementation of Ice Cream with Different Rose Hip Products

DUMAN AHMET DOĞAN,DAYISOYLU KENAN SİNAN,GEZGİNÇ YEKTA,ALMA MEHMET HAKKI (07.09.2004 - 10.09.2004), Yayın Yeri:First International Rose Hip Conference, 07.09.2004

Uluslararası Tam metin bildiri

90. Tarımsal Araştırmalarda Eureka Fonlarından Yararlanma Olanakları ve Baharatlık Kırmızı Biberin İşlenmesinde Entegre Bir Yaklaşım

ÖZTEKİN MEHMET SERDAR,IŞIKBER ALİ ARDA,DAYISOYLU KENAN SİNAN,DUMAN AHMET DOĞAN,BUZKAN NİHAL,SOYSAL YURTSEVER (08.09.2004 - 10.09.2004), Yayın Yeri:Tarımsal Mekanizasyon 22. Ulusal Kongresi, 08 -10 Eylül 2004, Bildiri Kitabı, 246-251, Aydın/Türkiye, 10.09.2004

Ulusal Tam metin bildiri

91. Rose Hip Seeds are not Waste

ÇINAR Ö, DAYISOYLU KENAN SİNAN (07.09.2004 - 10.09.2004), Yayın Yeri:The First International Rose Hip Conference,

Uluslararası Tam metin bildiri

92. Application of Vacuum Technology on Storage of Commodity

IŞIKBER ALİ ARDA, NAVARRO S, FINKELMAN S, ÖZTEKİN S, DAYISOYLU KENAN SİNAN, DUMAN AHMET DOĞAN (31.08.2004 - 05.09.2004), Yayın Yeri:CeBIT International Trade Fair for Information Technology,

Uluslararası Tam metin bildiri

93. Kahramanmaraş ın Gıda Profili ve Endüstriyel Potansiyeli

DAYISOYLU KENAN SİNAN,TURGAY ÖZLEM,GEZGİNÇ YEKTA,İNANÇ AHMET LEVENT (06.05.2004 - 08.05.2004), Yayın Yeri:1. Kahramanmaraş Sempozyumu, 06.05.2004

Ulusal Özet bildiri

94. Kahraman Maraş ın Gıda Profili ve Endüstriyel Potansiyeli

DAYISOYLU KENAN SİNAN,ERDOĞRUL ÖZLEM,GEZGİNÇ YEKTA,İNANÇ AHMET LEVENT (06.05.2004 - 08.05.2004), Yayın Yeri:I. Kahramanmaraş Sempozyum, 05.05.2005

Ulusal Tam metin bildiri

95. Kurutulmuş Kırmızı Biberde Rengin Bir Kalite Unsuru Olarak Önemi

SOYSAL YURTSEVER,ÖZTEKİN MEHMET SERDAR,IŞIKBER ALİ ARDA,DUMAN AHMET DOĞAN,DAYISOYLU KENAN SİNAN (02.05.2004 - 04.05.2004), Yayın Yeri:III. Tarımsal Ürünleri Kurutma Tekniği Çalıştayı. 02-04 Mayıs 2005, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, Antalya, 04.05.2004

Ulusal Tam metin bildiri

96. The Fermented Synbiotic Product: Turkish Tarhana

DAYISOYLU KENAN SİNAN,ÇINAR İNCİ (27.04.2004 - 29.04.2004), Yayın Yeri:11st International Congress on Functional Foods and Nuraceuticals, 31.12.2004

Uluslararası Özet bildiri

97. Laktik Asit Bakterilerinde Piruvat Katabolik Yolun Genetik Olarak Yönlendirilmesi

DAYISOYLU KENAN SİNAN,AKYOL İSMAİL,DUMAN AHMET DOĞAN (20.10.2003 - 22.10.2003), Yayın Yeri:3. Gıda Mühendisliği Kongresi, 20.10.2003

Ulusal Tam metin bildiri

98. Laktik asit bakterilerinde pürüvat katabolik yolun genetik olarak yönlendirilmesi

DAYISOYLU KENAN SİNAN,AKYOL İSMAİL,DUMAN AHMET DOĞAN (02.10.2003 - 04.10.2003), Yayın Yeri:3. Gıda Mühendisliği Kongresi, Ankara,

Ulusal Poster

99. Sağlık ve Beslenmede Sinbiyotikler

ÇINAR İNCİ, DAYISOYLU KENAN SİNAN (02.10.2003 - 04.10.2003), Yayın Yeri:3. Gıda Mühendisliği Kongresi konferansI,

Ulusal Tam metin bildiri

100. Kahraman Maraş Tarhanasına Besin Fonksiyonelliği Açısından Bir Bakış

DAYISOYLU KENAN SİNAN,GEZGİNÇ YEKTA,İNANÇ AHMET LEVENT (02.10.2003 - 04.10.2003), Yayın Yeri:3. Gıda Mühendisliği Kongresi konferansı, 02.10.2003

Ulusal Tam metin bildiri

101. Kahramanmaraş Tarhanasına Besin Fonksiyonelliği Açısından Bir Bakış

DAYISOYLU KENAN SİNAN,GEZGİNÇ YEKTA,İNANÇ AHMET LEVENT (02.10.2003 - 04.10.2003), Yayın Yeri:3. Gıda Mühendisliği Kongresi, 02.10.2003

Ulusal Tam metin bildiri

102. Soya ve Yan Ürünlerine Besin Fonksiyonelliği Açısından Bir Bakış

DAYISOYLU KENAN SİNAN,DUMAN AHMET DOĞAN,İNANÇ AHMET LEVENT,GEZGİNÇ YEKTA (15.10.2002 - 17.10.2002), Yayın Yeri:Hububat Ürünleri Teknolojisi Kongre ve Sergisi, 15.10.2002

Ulusal Tam metin bildiri

103. Model Kahramanmaraş Tarhanası

DAYISOYLU KENAN SİNAN,İNANÇ AHMET LEVENT,DUMAN AHMET DOĞAN,GEZGİNÇ YEKTA,ÖZSİSLİ BAHRİ (03.10.2002 - 04.10.2002), Yayın Yeri:Hububat Ürünleri Teknolojisi Kongre ve Sergisi konferansı, 04.10.2002

Ulusal Tam metin bildiri

104. Sıkma peynirinin yapılışı ve bileşimi

ÇAĞLAR ABDULLAH,TÜRKOĞLU HÜSEYİN,CEYLAN ZİYA GÖKALP,DAYISOYLU KENAN SİNAN (11.06.1998 - 13.06.1998), Yayın Yeri:Geleneksel Süt Ürünleri, 15.07.1998

Ulusal Tam metin bildiri

105. Golot Peynirinin Yapılışı ve Bileşimi Üzerine Bir Araştırma.

ÇAĞLAR ABDULLAH,TÜRKOĞLU HÜSEYİN,CEYLAN ZİYA GÖKALP,DAYISOYLU KENAN SİNAN (21.05.1998 - 22.05.1998), Yayın Yeri:V. Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, 15.08.1998

Ulusal Tam metin bildiri

106. UHT Sütü Dünya ve Ülkemizdeki Durumu

ÇAĞLAR A, DAYISOYLU KENAN SİNAN, TÜRKOĞLU H, CEYLAN Z G (21.05.1998 - 22.05.1998), Yayın Yeri:İçme Sütü konferansı,

Ulusal Tam metin bildiri