profile-image

Araştırma Görevlisi NAZİF GÜR

Bildiriler

1. ”1960 Sonrası Plastik Sanatlarda Bellek Bağlamında Ev Kavramının Metaforik Kullanımı”

GÜR NAZİF (10.05.2018 - 12.05.2018), Yayın Yeri:I. Uluslararası - Disiplinlerarası Sanat Sempozyumu,

Uluslararası Özet bildiri