profile-image

Prof.Dr. NİYAZİ CAN

Bildiriler

1. Milli Eğitim Sistemi İçinde Yabancı Uyruklu Öğrenciler ile İlgi Örgütleme Süreçleri

CAN NİYAZİ (09.09.1998 - ), Yayın Yeri:VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 11.09.2008

Ulusal Tam metin bildiri

2. Küreselleşme ve Üniversite Gençliğinin Temel Kaygıları

CAN NİYAZİ (10.09.2007 - ), Yayın Yeri:Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, 15.09.2007

Uluslararası Tam metin bildiri

3. Medya ve Gençlik Sorunları İlişkisi

CAN NİYAZİ (10.09.2007 - ), Yayın Yeri:Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, 15.09.2007

Uluslararası Tam metin bildiri

4. The Significance of Leadership in Teacher Training Applications

CAN NİYAZİ (14.05.2009 - ), Yayın Yeri:2nd International Congress of European Turks-ICET2009, 16.05.2009

Uluslararası Tam metin bildiri

5. Farklı İlköğretim Okullarında Öğrenen Örgütü Geliştirme Etkinlikleri

CAN NİYAZİ (23.06.2008 - ), Yayın Yeri:KKTC: Doğu Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Eğitim Bilimleri Konferansı, 25.06.2008

Uluslararası Tam metin bildiri

6. Değişim Bağlamında Liderlik Rolleri ve Eğitim Örgütlerinde Liderlik

CAN NİYAZİ, AYDOĞAN İSMAİL (31.05.2004 - ), Yayın Yeri:TİKA I.Uluslararası Türkoloji Sempozyumu, 04.06.2004

Uluslararası Tam metin bildiri

7. The Importance of Teacher Leadership and leadership Behaviours of Teachers in Classroom and School-Wide Activities

CAN NİYAZİ (03.09.2007 - ), Yayın Yeri:WCCES-XIII. World Congress Comparative Education Societies, 07.09.2007

Uluslararası Tam metin bildiri

8. The Educational Changes and New Role of Teacher in Turkey Candidate for the European Union

CAN NİYAZİ, AYDOĞAN İSMAİL (03.09.2007 - ), Yayın Yeri:WCCES-XIII. World Congress Comparative Education Societies, 07.09.2007

Uluslararası Tam metin bildiri

9. Sınıf Öğretmenliği Programlarının Uygulandığı İlköğretim Okullarının Öğrenen Okulu Geliştirme Nitelikleri

CAN NİYAZİ (02.05.2008 - ), Yayın Yeri:VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 04.05.2008

Ulusal Tam metin bildiri

10. Turkish Families Abroad, The Problems They Face And The Responsibilities They Have Related to Their Children's Education

CAN NİYAZİ (14.05.2009 - ), Yayın Yeri:2nd International Congress of European Turks-ICET2009, 16.05.2009

Uluslararası Tam metin bildiri

11. Farklı Örgütlerde İnsan Kaynağının Geliştirilmesiyle ile İlgili Görevler ve Uygulamalar

CAN NİYAZİ (05.09.2007 - ), Yayın Yeri:16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 07.09.2007

Ulusal Tam metin bildiri

12. Öğretmenin Sınıfta Zaman Yönetimi Davranışları

CAN NİYAZİ (28.09.2005 - ), Yayın Yeri:XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 30.09.2005

Ulusal Tam metin bildiri

13. Bir Öğretim Lideri Olarak Okul Yöneticisinin İlköğretim Programlarının Geliştirilmesindeki Yeterliliği

CAN NİYAZİ (14.11.2005 - ), Yayın Yeri:Eğitimde Yansımalar: VIII. Yeni İlköğretim Programlarının Geliştirilmesindeki Yeterliliği, 16.11.2005

Ulusal Tam metin bildiri

14. Okul Yöneticilerinin Değişim Düşünce ve Davranışlarına İlişkin Öğretmen Algıları

CAN NİYAZİ (06.05.2004 - ), Yayın Yeri:1. Kahramanmaraş Sempozyumu, 08.05.2004

Ulusal Tam metin bildiri

15. Üniversite ve Milli Eğitim Örgütlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları

CAN NİYAZİ (07.06.2001 - ), Yayın Yeri:X. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 09.06.2001

Ulusal Tam metin bildiri

16. Miili Eğitim Bakanlığı Dış İlişkiler Birimlerinde Örgütlenme

CAN NİYAZİ (11.01.2001 - ), Yayın Yeri:IV. 2000 Yılında Türk Milli Eğitim Örgütü ve Yönetimi Ulusal Sempozyumu, 13.01.2001

Ulusal Tam metin bildiri

17. Örgütlerde Görev Yapan Alt Düzey Personelin Güç Kaynakları

CAN NİYAZİ, ÇELİKTEN MUSTAFA (25.05.2000 - ), Yayın Yeri:VIII. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 27.05.2000

Ulusal Tam metin bildiri

18. Türkiye'de Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi ve Atanması Süreciyle İlgili Gelişmeler

CAN NİYAZİ, ÇELİKTEN MUSTAFA (01.09.2000 - ), Yayın Yeri:VIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 03.09.2000

Ulusal Tam metin bildiri

19. Liderlik Davranışı ve Öğretmen Liderliğinin Gösterilmesinde Yöneticilerin Etkisi

CAN NİYAZİ (05.09.2007 - ), Yayın Yeri:16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 07.09.2007

Ulusal Tam metin bildiri

20. İlkokul döneminde Öğretmen Aile İşbirliğinin Öğrenci Başarısına Etkisi ile İlgili Öğretmen Görüşleri

CAN NİYAZİ,Avcı İbrahim (02.11.2017 - 05.11.2017), Yayın Yeri:TUDSAK Uluslararası Türk Dünyası Stratejik Araştırmalar Kongresi, 25.11.2017

Uluslararası Özet bildiri

21. Öğretmenlerin Yaşam Kalitelerini Etkileyen Faktörler

Mazı Ali,CAN NİYAZİ (02.11.2017 - 05.11.2017), Yayın Yeri:TUDSAK Türk Dünyası Stratejik Araştırmalar kongresi, 25.11.2017

Uluslararası Özet bildiri

22. Sınıf Öğretmenlerinin Eğitimde Mizah Kullanımına İlişkin Tutumları ile Yansıtıcı Düşünme Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

CAN NİYAZİ,SİVİK SEVİM (26.10.2017 - 28.10.2017), Yayın Yeri:3. Uluslarası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 10.11.2017

Uluslararası Özet bildiri

23. Öğretmenlerin Yaratıcılık ile İlgili Görüşleri

CAN NİYAZİ,TATLI TUĞBA (19.10.2017 - 21.10.2017), Yayın Yeri:EYFOR 8. EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU, 25.10.2017

Uluslararası Özet bildiri

24. AİLE İŞ ÇATIŞMALARININ ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

CAN NİYAZİ,ÇEVİK ABDULLAH (19.10.2017 - 21.10.2017), Yayın Yeri:EYFOR 8. EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU, 25.10.2017

Uluslararası Özet bildiri

25. Yöneticilerin Kişisel İmajlarının Okul Çalışanları Üzerindeki Etkisine İlişkin Görüşleri

CAN NİYAZİ,KAYNARICI PINAR (19.10.2017 - 21.10.2017), Yayın Yeri:EYFOR 8. EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU, 10.11.2017

Uluslararası Özet bildiri

26. İNGİLİZCE DERSİNDE GÖRSEL MATERYALİN DERSİN KAVRANMASINA ETKİSİ FATİH PROJESİ EBA(EĞİTİM BİLİŞİM AĞI) ÖRNEĞİ

CAN NİYAZİ,ÖZSU MİRAY (19.10.2017 - 21.10.2017), Yayın Yeri:EYFOR 8. EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU, 25.10.2017

Uluslararası Özet bildiri

27. Disiplin Sorunları ve Sınıf Yönetimine İlişkin Öğretmen ve Yönetici Görüşleri

Ermeydan Mustafa,CAN NİYAZİ (28.09.2017 - 01.10.2017), Yayın Yeri:II. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi, 20.10.2017

Uluslararası Özet bildiri

28. Temel Liselerde Görev Yapmakta Olan Farklı Branşlardaki Öğretmenlerin Sınıf Yönetiminde İletişim Becerilerinin Önemine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

CAN NİYAZİ,kirişçi gülseda (03.11.2016 - 05.11.2016), Yayın Yeri:VII. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu,

Uluslararası Özet bildiri

29. Lisansüstü Eğitim Gören Öğretmenlerin Lider Öğretmene İlişkin Görüşleri

CAN NİYAZİ,ŞİMŞEK MÜBERRA (03.11.2016 - 05.11.2016), Yayın Yeri:VII. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu,

Uluslararası Özet bildiri

30. An Investigation on Self Efficacy Beliefs of Primary School Teachers in Turkey

AĞÇAM REYHAN,CAN NİYAZİ (13.06.2016 - 16.06.2016), Yayın Yeri:Annual International Conference on Interdisciplinary Studies,

Uluslararası Özet bildiri

31. Etkililik ve Liderlik Kavramlarıyla İlgili Öğretmenlerin Görüşlerinin İncelenmesi

CAN NİYAZİ,CAN MERCAN EMİNE (05.11.2015 - 07.11.2015), Yayın Yeri:EYFOR V. Eğitim Yönetimi Forumu,

Uluslararası Özet bildiri

32. Öğretmenlerin olumlu sınıf iklimi oluşturmalarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi

CAN NİYAZİ (05.11.2015 - 07.11.2015), Yayın Yeri:EYFOR V. Eğitim Yönetimi Forumu,

Uluslararası Özet bildiri

33. Yönetici Davranışlarının Öğretmenlerin Verimliliği Üzerindeki

CAN NİYAZİ (07.05.2015 - 09.05.2015), Yayın Yeri:10.Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi,

Ulusal Özet bildiri