profile-image

Doç.Dr. FERİT KOCAÇİNAR

Bildiriler

1. Bazı odunsu R. pseudoacacia ve E. angustifolia Türlerinin Kuraklık Stresine Karşı dayanıklılıklarının Anatomik Açıdan Belirlenmesi

AKGÜN BÜLENT,YAZAR EMRE,KOCAÇİNAR FERİT (26.09.2018 - 29.09.2018), Yayın Yeri:III. Uluslararası Katılımlı Bitki Fizyolojisi Sempozyumu, 29.09.2018

Ulusal Özet bildiri

2. Anatomical Properties of Some Woody Species in Ecological Conditions of Central Anatolia

AKGÜN BÜLENT,YAZAR EMRE,bilgili Oğuzhan,KOCAÇİNAR FERİT (19.06.2018 - 23.06.2018), Yayın Yeri:INTERNATIONAL ECOLOGY 2018 SYMPOSIUM, 05.07.2018

Uluslararası Özet bildiri

3. Eco-physiological Responses of Drought Tolerant Woody Species to Desert Conditions in Karapınar/Konya

AKGÜN BÜLENT,YAZAR EMRE,KOCAÇİNAR FERİT (19.06.2018 - 23.06.2018), Yayın Yeri:International Ecology Symposium, 05.07.2018

Uluslararası Özet bildiri

4. Kurak ve Çorak Alanların Ağaçlandırılmasında Rüzgar Stresine Karşı Strese Dayanıklı Flaveria Cinsinin Kullanılması.

YAZAR EMRE,AKGÜN BÜLENT,KOCAÇİNAR FERİT (03.12.2017 - 06.12.2017), Yayın Yeri:TMMOB, Orman Mühendisleri Odası, 2023’e Doğru 4. Doğa ve Ormancılık Sempozyumu, 30.11.2017

Ulusal Tam metin bildiri

5. Kurak ve Yarı-Kurak Alanlarda Yapılan Ağaçlandırma Çalışmalarında Kullanılan Bazı Odunsu Türlerin Kuraklık Stresine Karşı Dayanıklılıklarının Belirlenmesi.

AKGÜN BÜLENT,YAZAR EMRE,KOCAÇİNAR FERİT (03.12.2017 - 06.12.2017), Yayın Yeri:TMMOB, Orman Mühendisleri Odası, 2023’e Doğru 4. Doğa ve Ormancılık Sempozyumu, 30.11.2017

Ulusal Tam metin bildiri

6. Trial of Miscanthus X giganteus Plants at a Marginal Trial Field and Determination of Their Adaptability, Biomass Production and Biofuel Potential.

Bilgili Oğuzhan,YAZAR EMRE,AKGÜN BÜLENT,KOCAÇİNAR FERİT (07.11.2017 - 10.11.2017), Yayın Yeri:International Forestry and Environment Symposium, 10.12.2017

Uluslararası Özet bildiri

7. Photosynthetic Responses of Amygdalus arabica L. and Atriplex canescens (Pursh) Nutt. to Drought Stress Under Field Conditions.

AKGÜN BÜLENT,YAZAR EMRE,KOCAÇİNAR FERİT (07.11.2017 - 10.11.2017), Yayın Yeri:International Forestry and Environment Symposium, 10.12.2017

Uluslararası Özet bildiri

8. Stomatal and Gas Exchange Responses to Increasing Temperature and Drought Stress in Closely Related C3, C2 and C4 Flaveria Species.

YAZAR EMRE,AKGÜN BÜLENT,KOCAÇİNAR FERİT (07.11.2017 - 10.11.2017), Yayın Yeri:International Forestry and Environment Symposium, 10.12.2017

Uluslararası Özet bildiri

9. Enhancing water stress tolerance in pepper at seedling stage by 24 epibrassinolid EBL applications

SAMANCIOĞLU AYSEL,KOCAÇİNAR FERİT,DEMİRKIRAN ALİ RIZA,KORKMAZ AHMET (29.09.2016 - 02.10.2016), Yayın Yeri:VI Balkan Symposium on Vegetables and Potatoes, 02.10.2016

Uluslararası Özet bildiri

10. C4 species have higher carbon nitrogen water and radiation use efficiencies and less vulnerable xylem and hydraulic conductivity compared with C3 counterparts

KOCAÇİNAR FERİT (31.08.2016 - 03.09.2016), Yayın Yeri:II. Ulusal Bitki Fizyolojisi Sempozyumu, 03.09.2016

Ulusal Özet bildiri

11. Evolution of C4 photosyhesis reduced hydraulic demand of leaf canopy and modified xylem structure and function

KOCAÇİNAR FERİT (11.04.2016 - 13.04.2016), Yayın Yeri:C4 photosynthesis Conference 2016: Past, Present and Future, 15.04.2016

Uluslararası Özet bildiri

12. Evolution of C4 photosynthesis reduced hydraulic demand of leaf canopy and modified xylem structure and fuction

KOCAÇİNAR FERİT (10.04.2016 - 13.04.2016), Yayın Yeri:C4 photosynthesis conference 2016: Past present and future, 13.04.2016

Uluslararası Özet bildiri

13. Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Bozuk Meşe Baltalıklarının Atmosferik CO2 Bağlama Potansiyeli

KEZİK UĞUR, KOCAÇİNAR FERİT (22.10.2014 - 24.10.2014), Yayın Yeri:II. Ulusal Akdeniz Orman ve çevre Sempozyumu: Akdeniz Ormanlarının Geleceği: Sürdürülebilir Toplum ve Çevre,

Ulusal Sözlü Bildiri

14. Kurak ve Yarı Kurak Bölgelerde Yayılış Gösteren Quercus branthii L Baltalıklarında Seyreltmenin Su Potansiyeli ve Sürgün Durumu Üzerine Etkisi

KEZİK UĞUR, KOCAÇİNAR FERİT (22.10.2014 - 24.10.2014), Yayın Yeri:II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu: Akdeniz Ormanlarının Geleceği: Sürdürülebilir Toplum ve Çevre,

Ulusal Sözlü Bildiri

15. İç Anadolu nun Kurak ve Çorak Alanlarında Yetişen Bazı Odunsu Türlerin Ekofizyolojik Özelliklerinin İncelenmesi

KOCAÇİNAR FERİT, AKGÜN BÜLENT, BİLGİLİ OĞUZHAN, ERVAN GÖKHAN (16.09.2014 - 18.09.2014), Yayın Yeri:II. Uluslararası Katılımlı Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu,

Uluslararası Sözlü Bildiri

16. Yeşil meşe yaprak bükücüsünün İran palamut meşesinin fenolojisine bağlı larval gelişimi ve davranışları

KOCAÇİNAR FERİT, KEZİK UĞUR, EROĞLU MAHMUT (07.04.2014 - 09.04.2014), Yayın Yeri:II. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu,

Ulusal Sözlü Bildiri

17. Photosynthetic hydraulic and biomass properties of a C3 and C4 Cleome species

KOCACINAR FERIT (28.06.2012 - 02.07.2012), Yayın Yeri:The Society for Experimental Biology Annual Meeting Salzburg,

Uluslararası Poster

18. Orta Anadolu da Çölleşme ile Mücadelede Kullanılabilecek Bazı Odunsu Türlerin Ekofizyolojik Özellikleri

KOCAÇİNAR FERİT, OK TOLGA (17.06.2010 - 18.06.2010), Yayın Yeri:Çölleşme ile Mücadele Sempozyumu,

Ulusal Sözlü Bildiri

19. Kurak ve Çorak Alanların Rehabilitasyonunda Kullanılabilecek C3 ve C4 Bitkilerinde Ekofizyolojik Parametreler

KOCAÇİNAR FERİT, ABACI AHU ALEV, KEZİK UĞUR (20.05.2010 - 22.05.2010), Yayın Yeri:III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi,

Ulusal Sözlü Bildiri

20. Orta Anadolu nun Kurak ve Çoraklaşmış Alanlarında Yetişme Potansiyeline Sahip C4 Haloxylon persicum ile Calligonum turbineum Türlerinin Değişik Sıcaklıklarda Fotosentetik Özellikleri

KOCAÇİNAR FERİT, OK TOLGA (16.06.2009 - 18.06.2009), Yayın Yeri:1. Ulusal Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu,

Ulusal Sözlü Bildiri

21. Photosynthetic pathway influences xylem structure and function in Flaveria Asteraceae

KOCACINAR FERIT, MCKOWN ATHENA, SAGE TAMMY L, SAGE ROWAN F (26.06.2008 - 01.07.2008), Yayın Yeri:Joint Annual Meeting of the American Society of Plant Biologists and the Sociedad Mexicana De Bioquimica,

Uluslararası Poster

22. Bitkilerde C4 fotosentez sindromunun evrimi su kullanma verimliliği ile ksilem yapı ve fonksiyonunu değiştirmiştir

KOCAÇINAR FERİT (23.06.2008 - 27.06.2008), Yayın Yeri:19. Ulusal Biyoloji Kongresi,

Ulusal Poster