profile-image

Dr.Öğr.Üyesi HİKMET DEMİRCİ

YÖNETİLEN TEZLER

Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı
2020 SELİME İNAN Oğuz Kağan ve Dede Korkut Destanlarında Dağ Kültü
2019 İBRAHİM AKBEN Çarlık Döneminde Azerbaycan'da Eğitim (1813-1917 Yılları)
2017 HAKAN YILMAZ Tarih metodunda olay ve olgu kavramları
Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı