profile-image

Dr.Öğr.Üyesi HASAN ARSLAN

YÖNETİLEN TEZLER

Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı
2020 CUMA KORÇAK 353 Numaralı Teşrifat Defterinin (H. 1208-1229 / M. 1793-1814) transkripsiyon ve değerlendirmesi
2020 UĞUR ÇELİK Hicri 1289 / M. 1872 tarihli Osmanlı Devlet Salnamesi'nin transkripsiyonu ve değerlendirilmesi
2019 FIRAT BİÇER 69 numaralı Antakya – Beylan (Belen) Şer'iye sicili'nin transkripsiyonu ve değerlendirmesi (H. 1280-1301 / m.1863-1884)
2019 ERKAN BİLGİLİ Türkiye'de Cumhuriyet'ten günümüze ilköğretim 4. ve 5. sınıflarda okutulan tarih konularının incelenmesi
2019 GÜLCAN ASLAN 192 NUMARALI BEHİSNİ (BESNİ) ŞER'İYYE SİCİLİ'NİN (H.1297-M.1880) TRANSKRİPSYON VE DEĞERLENDİRİLMESİ
2019 SÜMEYYE KIR 59 NUMARALI ADANA ŞER'İYYE SİCİLİNİN (H1287-M1869) TRANSKRİPSİYSONU VE DEĞERLENDİRİLMESİ
2017 FIRAT BİÇER 69 Numaralı Beylan (Belen) Şer'iyye Sicili (H.1290-1293/M.1873-1876)'nin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi.
Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı