profile-image

Dr.Öğr.Üyesi HİKMET DEMİRCİ

PROJELER

1. Tribal Politics and Social Organization Among the Kazakhs/ Kazaklar Arasında Kabile Politikaları ve Sosyal Teşkilatlanma

Projedeki Rolü: Yürütücü

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı, 15.08.2015 - 04.05.2016, 12500 DOLAR
Geleneksel Kazak Toplum Yapısı Hiyeraşik Görev Dağılımı ve Törenin İşlevsel Değeri.

2. Sosyokültürel Değişim Sürecinde Kazak Ailesi ve Çocuk Terbiyesi (Sözlü Tarih Araştırması)

Projedeki Rolü: Araştırmacı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı, 04.04.2010 - 04.04.2013, 15000 TÜRK LİRASI
Araştırmanın konusu sosyokültürel değişme süreci içinde Kazak kültürünün ve toplumsal hayatının önemli bir unsuru olan aile kurumunun yapısı ile çocuk terbiyesine dair gelenek ve göreneklerdir Sosyokültürel süreçlerle Kazak ailesinin zihniyet dünyalarındaki anlam kodları ile davranışları ve maddi boyut arasındaki tarihî süreklilik kodlarının oluşturduğu örüntüler ve tarihî dönemeçler kastedilmektedir

3. Kazak Türklerinde Aile ve Çocuk Terbiyesine Dair Gelenek ve Görenekler (Sözlü Tarih Araştırması)

Projedeki Rolü: Yürütücü

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı, 09.01.2010 - 02.02.2011, 2750 DOLAR
Kazakistan’ ın Almatı, Çimkent, Türkistan şehir ve Köylerinde 60 yaş üstü Kazak kadınlarıyla yapılan derinlemesine görüşmelerdir.