profile-image

Doç.Dr. MUSTAFA ÇABUK

MAKALELER

1. OSMANLI ARŞİV BELGELERİNE GÖRE MUŞ’TA ERMENİ İHTİLALCİLERİN ERMENİLERE ZULMÜ (1892-1906)

ÇABUK MUSTAFA,Tombul Semra, Yayın Yeri:Asia Minor Studies Dergisi, 2019

Uluslararası Hakemli EBSCO Özgün Makale

2. İNGİLİZ BELGELERİNE GÖRE İNGİLTERE’NİNORTADOĞU’DAKİ İSTİHBARAT MERKEZİ: ARAPBÜRO(1916-1920)

ÇABUK MUSTAFA, Yayın Yeri:Belgi Dergisi, 2019

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

3. Senusilik ve İşgalcilere Karşı Kuzey Afrika’da Osmanlı- Senusi İş Birliği

ÇABUK MUSTAFA, Yayın Yeri:Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler, 2019

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

4. İNGİLTERE’NİN BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA ABD’DE YÜRÜTTÜĞÜ ERMENİ PROPAGANDASI

ÇABUK MUSTAFA, Yayın Yeri:Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2019

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

5. 93 Harbi’nde Hindistan Müslümanlarının Osmanlı Devleti’ne Yardımları

ÇABUK MUSTAFA,Kartal Ahmet, Yayın Yeri:Kahramanmaraş Sosyal Bilimler Dergisi, 2019

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

6. Amerikan Board Arşivi’ne Göre Misyonerlerin Adana, Antep veMaraş’ta Müslüman Halka Yönelik Faaliyetleri

ÇABUK MUSTAFA, Yayın Yeri:History Studies, 2018

Uluslararası Hakemli ASOS, EBSCO Özgün Makale

7. İngiltere’nin Birinci Dünya Savaşı’nda Doğu Halklarına Yönelik Propaganda Gazeteleri

ÇABUK MUSTAFA, Yayın Yeri:History Studies, 2018

Uluslararası Hakemli Index Islamicus, Index Copernicus Özgün Makale

8. Amerika Birleşik Devletleri Gazetelerinde Maraş Savunması

ÇABUK MUSTAFA, Yayın Yeri:Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2018

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

9. CİHAN HARBİ’NDE SUDAN’DAKİ OSMANLIFAALİYETLERİ VE ŞEYHÜLİSLAM’IN CİHAT MEKTUBU

ÇABUK MUSTAFA, Yayın Yeri:Türkiyat Mecmuası, 2017

Ulusal Hakemli EBSCO Özgün Makale

10. AMERİKAN BOARD ARŞİVİNE GÖRE 1878 1879ZEYTUN DAKİ ERMENİ İSYANI VE AMERİKALIMİSYONERLER

ÇABUK MUSTAFA, Yayın Yeri:Turkish Studies, 2015

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

11. 1895 Yılında Geben de Ermeni Mezalimi

ÇABUK MUSTAFA, Yayın Yeri:Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2014

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale