profile-image

Dr.Öğr.Üyesi HİKMET DEMİRCİ

MAKALELER

1. İlk Dönem Kazakistan Cumhuriyeti’nde Milliyetçilik ve Millî Kimlik (1991-2019)

DEMİRCİ HİKMET, Yayın Yeri:Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2020

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

2. KAZAK MİSAFİRPERVERLİĞİ: ÜLÜŞ, MİSAFİR AĞIRLAMA VE TABAK KÜLTÜRÜ

DEMİRCİ HİKMET,ŞINARAY BÜRKÜTBEYEVA, Yayın Yeri:MILLI FOLKLOR, 2020

Uluslararası Hakemli AHCI Özgün Makale

3. Kazak Ailesinde Tarihsel ve Mitolojik Kavramlar: Otağ, Ocak, Şanıraq, Dastarhan

DEMİRCİ HİKMET, Yayın Yeri:Turkish History Studies, 2019

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

4. KÜLTÜR TARİHİ ARAŞTIRMALARINDA SÖZLÜ TARİH METODU

DEMİRCİ HİKMET, Yayın Yeri:JOURNAL OF ORAL HISTORY (JOH), 2018

Uluslararası Hakemli Dergipark Özgün Makale