profile-image

Dr.Öğr.Üyesi HASAN ARSLAN

MAKALELER

1. Osmanlı Türkiyesinde Eşkiyalık Faaliyetlerini Önlemeye Yönelik Alınan Tedbirler Ve Uygulanan Cezalara Dair Gözlemler: Maraş Eyâleti Örneği (1590-1750)

DEMİRCİ SÜLEYMAN,ARSLAN HASAN, Yayın Yeri:History Studies, 2012

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

2. EŞKİYALAR VE OSMANLI DEVLETİ: MARAŞ EYÂLETİ ÖRNEĞİNDE DEVLET GÖREVLİLERİNİN EŞKIYALIK FAALİYETLERİ VE BUNLARIN MERKEZ-TAŞRA YAZIŞMALARINDAKİ YANSIMALARI (1590-1750)

DEMİRCİ SÜLEYMAN,ARSLAN HASAN, Yayın Yeri:Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2012

Uluslararası Hakemli EBSCO Özgün Makale

3. OSMANLI TÜRKİYE SİNDE BAZI AŞİRET CEMAAT VE TAİFELERİN EŞKIYALIK FAALİYETLERİ VE BUNLARIN MERKEZ TAŞRA YAZIŞMALARINDAKİ YANSIMALARI MARAŞ EYÂLETİ ÖRNEĞİ 1590 1750

DEMİRCİ SÜLEYMAN,ARSLAN HASAN, Yayın Yeri:Turkish Studies, 2012

Uluslararası Hakemli EBSCO Özgün Makale