profile-image

Dr.Öğr.Üyesi YAŞAR ARSLANYÜREK

MAKALELER

1. İngilizlerin Maraş’ı İşgali

ARSLANYÜREK YAŞAR, Yayın Yeri:Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2020

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

2. Bulgaristan Cephesi’ndeki Gelişmelerin Mondros’a Etkisi

ARSLANYÜREK YAŞAR, Yayın Yeri:KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2019

Ulusal Hakemli ULAKBİM TR DİZİN, SOBİAD veAkademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS İndex) Özgün Makale

3. Halil (Kut) Bey’in Trablusgarp Savaşı’ndaki Faaliyetleri

ARSLANYÜREK YAŞAR, Yayın Yeri:Belgi Dergisi, C.2, S.18, Pamukkale Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayını,, 2019

Ulusal Hakemli Ulakbim Özgün Makale

4. BALKAN SAVAŞLARI VE SONUÇLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

ARSLANYÜREK YAŞAR, Yayın Yeri:Asos Journal, 2019

Uluslararası Hakemli SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini), INDEX COPERNICUS, ACADEMİCKEYS, SIS (Scientific Indexing Services), İSAM (İslami Araştırmalar Merkezi), ASOS (Akademia Sosyal Bilimler İndeksi). Özgün Makale

5. Maarif Salnamelerine Göre Mekteb İ Tıbbiye

ARSLANYÜREK YAŞAR, Yayın Yeri:CAPPADOCIA JOURNAL OF HISTORY AND SOCIAL SCIENCES (CAHIJ), 2015

Uluslararası Hakemli 4 Özgün Makale

6. Osmanlı Devleti nde Islahhaneler Sanayi Mektepleri

ARSLANYÜREK YAŞAR, Yayın Yeri:ASIA MINOR STUDIES, 2015

Uluslararası Hakemli 6 Özgün Makale