profile-image

Doç.Dr. ERCÜMENT YILDIRIM

MAKALELER

1. Hititlerdeki Tahta Geçiş Sisteminin Çağdaşı Olan Mısır Krallığı ile Kıyaslanması

YILDIRIM ERCÜMENT, Yayın Yeri:HISTORY STUDIES, 2020

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

2. Türklerdeki Evren Anlayışının Mezopotamya Mitolojik Anlatımlarıyla Mukayesesi / The Comparison of the Universe View Amongst Turks with the Mesopotamia Mythological Narrations

YILDIRIM ERCÜMENT, Yayın Yeri:Bilig, 2017

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale

3. The Power Struggle Between Government Officials and Clergymen in The Ancient History

YILDIRIM ERCÜMENT, Yayın Yeri:The Journal of Ancient History and Archaeology., 2017

Uluslararası Hakemli DOAJ - Erih-PLUS Özgün Makale

4. Hitit Kaynaklarına Göre Mezopotamya İnançSisteminin Hurri Mitoloji Anlayışına Etkisi

YILDIRIM ERCÜMENT, Yayın Yeri:Tarih Araştırmaları Dergisi, 2016

Ulusal Hakemli Index Islamicus Özgün Makale

5. İnsanlığın Metafiziksel Kozmoloji Anlayışında Mezopotamya Mitolojisinin Sahip Olduğu Evren Algılayışının Etkisi

YILDIRIM ERCÜMENT, Yayın Yeri:Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016

Ulusal Hakemli Ulakbim - Asos - Sobiad Özgün Makale

6. Antik Yazarların Eserlerinde Sophene Bölgesi İle İlgili Anlatımlar

YILDIRIM ERCÜMENT, Yayın Yeri:Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2016

Ulusal Hakemli Dergipark, TEİ, Google Akademik Özgün Makale

7. Suriye Eyaleti nin Kuruluşuna Kadar Roma nın Doğu Akdeniz de Korsanlıkla Mücadalesi

YILDIRIM ERCÜMENT, Yayın Yeri:CEDRUS - AKDENİZ UYGARLIKLARI ARAŞTIRMA DERGİSİ, 2016

Ulusal Hakemli EBSCO Özgün Makale

8. Concept of Leadership in the Ancient History and ItsEffects on the Middle East

YILDIRIM ERCÜMENT, Yayın Yeri:Sociology and Anthropology, 2016

Uluslararası Hakemli EBSCO, J-Gate, JournalTOCs, WorldCat, Academickeys Özgün Makale

9. Ctesias ın Anlatımlarında Ninus Nemrut Ctesias Descriptions of Ninus Nimrod

YILDIRIM ERCÜMENT, Yayın Yeri:Tarih İncelemeleri Dergisi, 2015

Ulusal Hakemli EBSCO Özgün Makale

10. Roma İmparatorluğu nun Doğu Sınırını Korumak İçin Euphrates Üzerinde Kurulan Lejyonlar Legions Along the Euphrates Established For Protection East Border of the Roman Empire

YILDIRIM ERCÜMENT, Yayın Yeri:ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2013

Ulusal Hakemli EBSCO Özgün Makale

11. Üçüncü Arami Göçü nün Anadolu nun Güneydoğusuna Yaptığı Etnik ve Siyasi Etkiler Third Aramaic Migration Of Ethnic And Political Effects By Southeastern Anatolia

YILDIRIM ERCÜMENT,PEKŞEN OKAY, Yayın Yeri:ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2013

Ulusal Hakemli EBSCO Özgün Makale

12. Antikçağda Evliliklerle Kurulan Müttefiklikler I Antiokhos Marriges Established Allinces in Ancient period Antiochus I

YILDIRIM ERCÜMENT, Yayın Yeri:TÜRKİYE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2013

Ulusal Hakemli ULAKBİM - Asos Özgün Makale

13. Carrhae Yenilgisi ve Roma nın Doğu Politikasına Etkileri Carrhae Defeat and The Effects of Rome To East Policy Northern Syria

YILDIRIM ERCÜMENT, Yayın Yeri:Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2013

Ulusal Hakemli EBSCO Özgün Makale

14. Antik Yazarların Eserlerinde Zeugma Zeugma in the Works of Ancient Authors

YILDIRIM ERCÜMENT, Yayın Yeri:Tarihin Peşinde, 2012

Ulusal Hakemli EBSCO Özgün Makale

15. Roma Parth Mücadelesinde Fırat Nehrinin Jeopolitik Önemi The Geopolitical importance of the Euphrates River in Roma Parthian Struggle

YILDIRIM ERCÜMENT, Yayın Yeri:Tarihin Peşinde, 2012

Ulusal Hakemli EBSCO Özgün Makale

16. M Ö II Binde Paylaşılmayan Topraklar Kuzey Suriye Can Not Be Shared Areas In B C II Millennium Northern Syria

YILDIRIM ERCÜMENT, Yayın Yeri:The Journal of Academic Social Science Studies, 2012

Uluslararası Hakemli MLA,EBSCO, ASOS, TEİ, ARASTİRMAX Özgün Makale

17. II Şapur un 359 Yılındaki Amida Kenti Kuşatmasında Roma ve Parth Ordularının Kullandıkları Silahlar In 359 Sapor II Siege of the city of Amida Roman and Parthian Armies Used Weapons

YILDIRIM ERCÜMENT, Yayın Yeri:Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2012

Uluslararası Hakemli EBSCO, MLA, DOAJ Özgün Makale