profile-image

Prof.Dr. NİYAZİ CAN

MAKALELER

1. Eğitim ve Okul Yöneticilerinin Cam Tavan Sendromuna İlişkin Görüşleri

Kirişçi Gülseda,CAN NİYAZİ, Yayın Yeri:Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2020

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

2. Öğretmenlerin Örgütsel Vatandaşlık ve Örgütsel SinizmDavranışlarının Yordayıcısı Olarak Okul Yöneticilerinin MakamsalGüç Kaynakları

ÇEVİK ABDULLAH,CAN NİYAZİ, Yayın Yeri:Academia Eğitim araştırmaları, 2020

Uluslararası Hakemli Diğer Özgün Makale

3. Etik Liderlik ve Psikolojik Güçlendirme Arasındaki İlişkide Örgütsel Demokrasinin Aracılık Rolü: Bir Alan Araştırması

CAN NİYAZİ,DOĞAN İNCİ FATMA, Yayın Yeri:İşletme Araştırmaları Dergisi, 2020

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

4. İdealist Öğretmen Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

CAN NİYAZİ,YILDIRIM NAİL,BEDİR GÜLAY,ATALMIŞ ERKAN HASAN, Yayın Yeri:Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2019

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

5. The Relation between Teachers’ Perception of EthicalLeadership, Organizational Justice and OrganizationalCynicism

BAĞRIYANIK HÜSEYİN,CAN NİYAZİ, Yayın Yeri:Journal of Studies in Education, 2017

Uluslararası Hakemli EBSCO Özgün Makale

6. Öğrencilerimiz ve Zaman Yönetim

CAN NİYAZİ, Yayın Yeri:Bir Nefes Sağlık Dergisi, 2015

Ulusal Hakemsiz Özgün Makale

7. İlkokul ve Ortaokul Yöneticilerinin Hizmetiçi Eğitim ve Geliştirme Kavramlarına İlişkin Görüşleri ve Beklentileri

CAN NİYAZİ,AKİF KÖSE, Yayın Yeri:KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 2015

Ulusal Hakemli ASOS Index Özgün Makale

8. Yirmibirinci Yüzyılda Eğitimcilerin ve Öğrencilerin Sorumlulukları

CAN NİYAZİ, Yayın Yeri:Bir Nefes Sağlık Dergisi, 2014

Ulusal Hakemsiz Özgün Makale

9. Eğitim Örgütlerinde Lider Davranış Biçimleri ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişki Nevşehir İli Örneği

CAN NİYAZİ,ÖZER SELDA, Yayın Yeri:Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2011

Ulusal Hakemli asos index Özgün Makale

10. Developing activities of learning organizations in primary schools

CAN NİYAZİ, Yayın Yeri:African Journal of Business Management, 2011

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale

11. Öğretmen Liderliğinde Müdürlerin Etkisi

CAN NİYAZİ, Yayın Yeri:Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2010

Ulusal Hakemli asos index Özgün Makale

12. Öğretmenlerin Sınıfta ve Okulda Liderlik Davranışları

CAN NİYAZİ, Yayın Yeri:Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2009

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

13. The Leadership Behaviours of Teachers in Primary Schools in Turkey

CAN NİYAZİ, Yayın Yeri:Education, 2009

Uluslararası Hakemli ERIC Özgün Makale

14. Yurtdışında Bulunan Türk Çocuklarının Eğitimleriyle İlgili Sorunları ve Çözüm Önerileri

CAN NİYAZİ,CAN MUSTAFA, Yayın Yeri:Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi,, 2009

Ulusal Hakemli asos index Özgün Makale

15. Gençlik Sorunlarında Medyanın Etkisi

CAN NİYAZİ, Yayın Yeri:Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2008

Ulusal Hakemli asos index Özgün Makale

16. Okulların Dönüştürülmesinde Eğitim Öğretimin Geliştirilmesinde Yeni Bir Yaklaşım Öğretmen Liderliği

CAN NİYAZİ, Yayın Yeri:Talas Kültür ve Eğitim Dergisi, 2008

Ulusal Hakemsiz Özgün Makale

17. Okul Yöneticilerinin Yönetimde Cinsiyet Faktörüne İlişkin Görüşleri

CAN NİYAZİ, Yayın Yeri:Eğitim ve Bilim, 2008

Ulusal Hakemli SSCI Özgün Makale

18. İlköğretim okulu yöneticisinin bir öğretim lideri olarak yeni öğretim programlarının geliştirilmesi ve uygulanmasındaki yeterliliği

CAN NİYAZİ, Yayın Yeri:Eğitimde Kuram ve Uygukama, 2007

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

19. Eğitim Çalışanlarının Görüşlerine Göre Öğretmenin Sınıfta Zaman Yönetimi Davranışları

CAN NİYAZİ, Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 2007

Ulusal Hakemli asos index Özgün Makale

20. Öğretmen Liderliği Becerileri ve Bu Becerilerin Gerçekleştirilme Düzeyi

CAN NİYAZİ, Yayın Yeri:Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2007

Ulusal Hakemli asos index Özgün Makale

21. Öğretmen Liderliği ve Engelleri

CAN NİYAZİ, Yayın Yeri:Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2006

Ulusal Hakemli asos index Özgün Makale

22. Öğretmen Liderliğinin Geliştirilmesinde Müdürün Rol ve Stratejileri

CAN NİYAZİ, Yayın Yeri:Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2006

Ulusal Hakemli asos index Özgün Makale

23. İlköğretim Öğretmenlerinin Denetimi ve Sorunları

CAN NİYAZİ, Yayın Yeri:Milli Eğitim, 2004

Ulusal Hakemli tübitak ulakbim Özgün Makale

24. Öğretmenlerin Geliştirilmesi ve Etkili Öğretmen Davranışları

CAN NİYAZİ, Yayın Yeri:E. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2004

Ulusal Hakemli asos index Özgün Makale

25. Örgütsel Değişim Sürecinde Liderlik ve Eğitim Kurumlarında Öğretim Liderliği

CAN NİYAZİ, Yayın Yeri:Polis Aktüel, 2004

Ulusal Hakemsiz Özgün Makale

26. The Role of Gender in Educational Administration A Study of Turkish Secondary Schools Principals

CAN NİYAZİ, Yayın Yeri:International Journal of Educational Reform., 2004

Uluslararası Hakemli Educational Administration Abstracts Özgün Makale

27. Yönetici Öğretmen ve Veli Gözüyle İdeal Öğretmen

ÇELİKTEN MUSTAFA,CAN NİYAZİ, Yayın Yeri:Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2003

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

28. Eğitim Örgütlerinde İnsan Kaynakları Yönetiminin Bütünleştirme İşleviyle İlgili Görevleri

CAN NİYAZİ, Yayın Yeri:G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, 2002

Ulusal Hakemli asos index Özgün Makale

29. Örgütlenme Gereksinimi ve Önemi

CAN NİYAZİ, Yayın Yeri:Eğitim ve Bilim, 2002

Ulusal Hakemli SSCI Özgün Makale

30. Değişim Sürecinde Eğitim Yönetimi

CAN NİYAZİ, Yayın Yeri:Milli Eğitim, 2002

Ulusal Hakemli tübitak ulakbim Özgün Makale

31. Öğretmenlik Uygulamasının Yönetimi İle İlgili Yeni Düzenlemenin Getirdikleri ve Yaşanan Sorunlar

CAN NİYAZİ, Yayın Yeri:E. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2001

Ulusal Hakemli asos index Özgün Makale

32. Alt Düzey Personelin Güç Kaynakları Erciyes Üniversitesi Örneği

CAN NİYAZİ,ÇELİKTEN MUSTAFA, Yayın Yeri:Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2000

Ulusal Hakemli asos index Özgün Makale

33. Türkiye de Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi Süreci

CAN NİYAZİ,ÇELİKTEN MUSTAFA, Yayın Yeri:Milli Eğitim Dergisi, 2000

Ulusal Hakemli tübitak ulakbim Özgün Makale

34. Eğitim Yöneticilerini Hizmet İçinde Yetiştirme Programının ve Yönetiminin Değerlendirilmesi

CAN NİYAZİ,ÇELİKTEN MUSTAFA, Yayın Yeri:E. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2000

Ulusal Hakemli asos index Özgün Makale

35. Zaman Yönetimi ve Planlılık Bilinci

CAN NİYAZİ, Yayın Yeri:E. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2000

Ulusal Hakemli asos index Özgün Makale

36. Toplumda İletişim Süreci ve Dil

CAN NİYAZİ, Yayın Yeri:Dil ve İnsan, 1999

Ulusal Hakemsiz Özgün Makale

37. X Milli Eğitim Şurası Kararları Işığında M E B Merkez Örgütü Hiyerarşik Yapısının Değerlendirilmesi

CAN NİYAZİ, Yayın Yeri:E. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1999

Ulusal Hakemli asos index Özgün Makale

38. Öğretmen ve Yöneticinin Etkililiğinin Öğretimdeki Rolü

CAN NİYAZİ, Yayın Yeri:Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 1997

Ulusal Hakemli asos index Özgün Makale

39. Milli Eğitimde Sistem Örgüt ve Kaynak Kullanımını Geliştirme

CAN NİYAZİ, Yayın Yeri:Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 1996

Ulusal Hakemsiz Özgün Makale

40. Milli Eğitim Sistemi Merkez Örgütünün Yapısı Bazı Sorunlar ve Çözüm Teklifleri

CAN NİYAZİ, Yayın Yeri:Çağdaş Eğitim, 1996

Ulusal Hakemsiz Özgün Makale

41. Türkiye de Yüksek Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sorunları ve Örgütsel Yapı

CAN NİYAZİ, Yayın Yeri:Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1996

Ulusal Hakemli asosindex Özgün Makale

42. Yurtdışı Eğitimi Sorunları ve Çözüm Teklifleri

CAN NİYAZİ, Yayın Yeri:Çağdaş Eğitim, 1995

Ulusal Hakemsiz Özgün Makale

43. Gelişmiş Ülkelerde Yabancı Öğrenciler Sistemi ve Araştırmalar

CAN NİYAZİ, Yayın Yeri:Dil Dergisi, 1994

Ulusal Hakemsiz Özgün Makale