profile-image

Doç.Dr. MUSTAFA ÇABUK

Bildiriler

1. İNGİLİZ BELGELERİNE GÖRE FAHREDDİN PAŞA VE MEDİNE SAVUNMASI

ÇABUK MUSTAFA (26.10.2018 - 28.10.2018), Yayın Yeri:2nd International Conference on New Approaches in Social Sciences and Humanities, 02.11.2018

Uluslararası Tam metin bildiri

2. MİSYONERLİK VE EMPERYALİZM İLİŞKİSİ

ÇABUK MUSTAFA (26.10.2018 - 28.10.2018), Yayın Yeri:2nd International Conference on New Approaches in Social Sciences and Humanities, 02.11.2018

Uluslararası Tam metin bildiri

3. Birinci Dünya Savaşı’nın Urfa’nın Nüfus ve Ekonomisine Etkisi

ÇABUK MUSTAFA (06.04.2018 - 08.04.2018), Yayın Yeri:sempozyum Sunumu, 06.04.2018

Uluslararası Özet bildiri

4. I. Dünya Savaşı ve İşgal Yıllarında Antep’te AmerikalıMisyonerlerin Faaliyetleri

ÇABUK MUSTAFA (25.12.2017 - 27.12.2017), Yayın Yeri:ULUSLARARASI GAZİANTEP TARİHİ SEMPOZYUMUMİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDE GAZİANTEP, 25.12.2018

Uluslararası Tam metin bildiri

5. 1895 Antep teki Ermeni İsyanı Ve Protestan Misyonerler

ÇABUK MUSTAFA (18.12.2014 - 19.12.2014), Yayın Yeri:Tehcirin 100. Yılında Osmanlı’xxnın Son Dönemindeki İsyanlar Uluslararası Sempozyumu, 01.01.2015

Uluslararası Tam metin bildiri

6. I. DÜNYA SAVAŞINDA ADANA VE MERSİN‟DEKİ ERMENİLERİN SEVKİYLE İLĠİLİ MİSYONER RAPORLARI

ÇABUK MUSTAFA (12.11.2014 - 15.11.2014), Yayın Yeri:SAVAŞAN DEVLETLERİN TARİHÇİLERİNİN GÖZÜYLE100. YILINDABİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI”THROUGH THE EYES OFTHE WARRING COUNTRIES HISTORIANS”THE FIRST WORLD WAR CENTENARYINTERNATIONAL SYMPOSIUM, 03.12.2018

Uluslararası Tam metin bildiri

7. Musul’un Kaybedilmesinin Türkiye’ye Etkisi Üzerine Görüş ve Analizler

ÇABUK MUSTAFA (03.10.2014 - 05.10.2014), Yayın Yeri:ULUSLARARASI BİRİNCİDÜNYA SAVAŞI’NIN100. YILI SEMPOZYUMU, 01.12.2017

Uluslararası Tam metin bildiri