profile-image

Dr.Öğr.Üyesi HİKMET DEMİRCİ

Bildiriler

1. KAZAK AYDINI ABAY KUNANBAYEV’İN KARA SÖZLER ESERİNDE İNSAN TİPLERİ

ÇAKIR UMAY,DEMİRCİ HİKMET (25.11.2020 - 27.11.2020), Yayın Yeri:Doğumunun 175. Yılı Anısına Uluslararası Abay Kunanbayoğlu Sempozyumu-Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, 20.12.2020

Uluslararası Tam metin bildiri

2. Sovyet Dönemi Dil İdeolojisi ve Türk Dünyası

DEMİRCİ HİKMET (18.07.2020 - 18.07.2020), Yayın Yeri:Türk Bilim Sanaltayı,

Uluslararası Tam metin bildiri

3. Kazakistan’da Sosyo-Kültürel Araştırmalarda Yeni Stratejiler ve Öneriler

DEMİRCİ HİKMET (24.06.2019 - 26.06.2019), Yayın Yeri:PAPERS PRESENTED TO THE IV st FORUM OF SOCIAL SCIENCES“THE GREAT STEPPE”, 15.11.2019

Uluslararası Tam metin bildiri

4. KAZAKİSTAN BAĞIMSIZLIK GÜNÜ

DEMİRCİ HİKMET (21.12.2018 - 21.12.2018), Yayın Yeri:KONFERANS,

Ulusal

5. Türklerde Cihan Hakimiyeti Ülküsü

DEMİRCİ HİKMET (19.12.2018 - 19.12.2018), Yayın Yeri:Türklerde Cihan Hakimiyeti Ülküsü/ Kahramanmaraş Türk Ocağı,

Ulusal

6. ESKİ TÜRK İNANIŞINDA AK ŞAMANLAR- KADIN KAMLARIN YANSIMASI: KAZAKLARDA AKKOL ANA/ KİNDİK ŞEŞE

DEMİRCİ HİKMET (19.04.2018 - 21.04.2018), Yayın Yeri:I. Uluslararası Türk Kültürü ve Tarihi Sempozyumu, 28.10.2018

Uluslararası Tam metin bildiri

7. Tarih Ararştırmalarında Sözlü Tarih Metodu

DEMİRCİ HİKMET (23.01.2014 - 25.01.2018), Yayın Yeri:I. ULUSLARARASI TÜRKLERDE TARİH BİLİNCİ VETARİH YAZICILIĞI SEMPOZYUMU, 15.12.2015

Uluslararası Tam metin bildiri

8. Türk Destanları ve Mitolojisi

DEMİRCİ HİKMET (30.09.2017 - 30.09.2017), Yayın Yeri:Türk Destanları ve Mitolojisi /Kahramanmaraş Türk Ocağı,

Ulusal

9. Kazaklarda Kültürel Miras ve Millî Kimlik Algısı

DEMİRCİ HİKMET (26.05.2014 - 28.05.2014), Yayın Yeri:International Symposium on Culture and Identity in the Perspective of 21st Century,, 15.04.2016

Uluslararası Tam metin bildiri

10. Eski Türk Toplum Yapısı ile Kazak Toplum Yapısı ve Devlet Teşkilatlanmasının Karşılaştırılması

DEMİRCİ HİKMET (03.04.2014 - 04.04.2014), Yayın Yeri:Kongre, 05.03.2016

Uluslararası Tam metin bildiri

11. Kazak Ailelerin Simgesel Bellek Kayıtları

DEMİRCİ HİKMET (05.09.2013 - 07.09.2013), Yayın Yeri:Kültür Araştırmaları Derneği ve Bilkent Üniversitesi.,

Uluslararası Tam metin bildiri

12. İncesu Düğün Geleneği

DEMİRCİ HİKMET (22.10.2010 - 24.10.2010), Yayın Yeri:I. Ulusal İncesu Sempozyumu, 04.08.2011

Ulusal Tam metin bildiri

13. Türk Dünyasında Bayram Anlayışı

DEMİRCİ HİKMET (21.05.2010 - 24.05.2010), Yayın Yeri:I. Öğrenci Sempozyumu,

Ulusal Tam metin bildiri