profile-image

Dr.Öğr.Üyesi HASAN ARSLAN

Bildiriler

1. OSMANLI DEVLETİ’NİN 17. YÜZYILDA AYNTÂB SANCAĞI’NDAN TALEP ETTİĞİ AVARIZ-I DİVANİYE TÜRÜ YÜKÜMLÜLÜKLERDEN AVARIZ AKÇESİ

ARSLAN HASAN (25.12.2017 - 27.12.2017), Yayın Yeri:ULUSLARARASI GAZİANTEP TARİHİ SEMPOZYUMU, 29.12.2017

Uluslararası Özet bildiri

2. Tanzimat’tan Cumhuriyet’e (1839-1923) Diyarbakır Eyaleti/Vilayeti’nin İdari Teşkilatlanması

ARSLAN HASAN (02.11.2017 - 03.11.2017), Yayın Yeri:ULUSLARARASI TANZİMAT’xxTAN CUMHURİYETE DİYARBAKIR SEMPOZYUMU, 15.11.2017

Uluslararası Özet bildiri

3. 17. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ’NİN MALATYA SANCAĞI’NDAN TALEPETTİĞİ AVARIZ-I DİVANİYE TÜRÜ YÜKÜMLÜLÜKLER

ARSLAN HASAN (12.09.2017 - 14.09.2017), Yayın Yeri:INOCTE 2017 (II. International New Tendencies Congress in Ottoman Researches) II. Uluslararası Osmanlı Araştırmalarında Yeni Eğilimler Kongresi, 14.09.2017

Uluslararası Özet bildiri

4. 17 YÜZYILDA MARAŞ VALİLERİ BEYLERBEYİLERİ

KESKİN MUSTAFA,ARSLAN HASAN (04.10.2012 - 06.10.2012), Yayın Yeri:SEMPOZYUM,

Uluslararası