profile-image

Prof.Dr. NİYAZİ CAN

Bildiriler

1. İlkokul döneminde Öğretmen Aile İşbirliğinin Öğrenci Başarısına Etkisi ile İlgili Öğretmen Görüşleri

CAN NİYAZİ,Avcı İbrahim (02.11.2017 - 05.11.2017), Yayın Yeri:TUDSAK Uluslararası Türk Dünyası Stratejik Araştırmalar Kongresi, 25.11.2017

Uluslararası Özet bildiri

2. Öğretmenlerin Yaşam Kalitelerini Etkileyen Faktörler

Mazı Ali,CAN NİYAZİ (02.11.2017 - 05.11.2017), Yayın Yeri:TUDSAK Türk Dünyası Stratejik Araştırmalar kongresi, 25.11.2017

Uluslararası Özet bildiri

3. Sınıf Öğretmenlerinin Eğitimde Mizah Kullanımına İlişkin Tutumları ile Yansıtıcı Düşünme Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

CAN NİYAZİ,SİVİK SEVİM (26.10.2017 - 28.10.2017), Yayın Yeri:3. Uluslarası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 10.11.2017

Uluslararası Özet bildiri

4. Yöneticilerin Kişisel İmajlarının Okul Çalışanları Üzerindeki Etkisine İlişkin Görüşleri

CAN NİYAZİ,KAYNARICI PINAR (19.10.2017 - 21.10.2017), Yayın Yeri:EYFOR 8. EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU, 10.11.2017

Uluslararası Özet bildiri

5. İNGİLİZCE DERSİNDE GÖRSEL MATERYALİN DERSİN KAVRANMASINA ETKİSİ FATİH PROJESİ EBA(EĞİTİM BİLİŞİM AĞI) ÖRNEĞİ

CAN NİYAZİ,ÖZSU MİRAY (19.10.2017 - 21.10.2017), Yayın Yeri:EYFOR 8. EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU, 25.10.2017

Uluslararası Özet bildiri

6. AİLE İŞ ÇATIŞMALARININ ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

CAN NİYAZİ,ÇEVİK ABDULLAH (19.10.2017 - 21.10.2017), Yayın Yeri:EYFOR 8. EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU, 25.10.2017

Uluslararası Özet bildiri

7. Öğretmenlerin Yaratıcılık ile İlgili Görüşleri

CAN NİYAZİ,TATLI TUĞBA (19.10.2017 - 21.10.2017), Yayın Yeri:EYFOR 8. EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU, 25.10.2017

Uluslararası Özet bildiri

8. Disiplin Sorunları ve Sınıf Yönetimine İlişkin Öğretmen ve Yönetici Görüşleri

Ermeydan Mustafa,CAN NİYAZİ (28.09.2017 - 01.10.2017), Yayın Yeri:II. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi, 20.10.2017

Uluslararası Özet bildiri

9. Temel Liselerde Görev Yapmakta Olan Farklı Branşlardaki Öğretmenlerin Sınıf Yönetiminde İletişim Becerilerinin Önemine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

CAN NİYAZİ,kirişçi gülseda (03.11.2016 - 05.11.2016), Yayın Yeri:VII. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu,

Uluslararası Özet bildiri

10. Lisansüstü Eğitim Gören Öğretmenlerin Lider Öğretmene İlişkin Görüşleri

CAN NİYAZİ,ŞİMŞEK MÜBERRA (03.11.2016 - 05.11.2016), Yayın Yeri:VII. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu,

Uluslararası Özet bildiri

11. An Investigation on Self Efficacy Beliefs of Primary School Teachers in Turkey

AĞÇAM REYHAN,CAN NİYAZİ (13.06.2016 - 16.06.2016), Yayın Yeri:Annual International Conference on Interdisciplinary Studies,

Uluslararası Özet bildiri

12. Etkililik ve Liderlik Kavramlarıyla İlgili Öğretmenlerin Görüşlerinin İncelenmesi

CAN NİYAZİ,CAN MERCAN EMİNE (05.11.2015 - 07.11.2015), Yayın Yeri:EYFOR V. Eğitim Yönetimi Forumu,

Uluslararası Özet bildiri

13. Öğretmenlerin olumlu sınıf iklimi oluşturmalarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi

CAN NİYAZİ (05.11.2015 - 07.11.2015), Yayın Yeri:EYFOR V. Eğitim Yönetimi Forumu,

Uluslararası Özet bildiri

14. Yönetici Davranışlarının Öğretmenlerin Verimliliği Üzerindeki

CAN NİYAZİ (07.05.2015 - 09.05.2015), Yayın Yeri:10.Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi,

Ulusal Özet bildiri